cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.300 pomerancu vitaminu C poskozuje rakovinové bunky

Síla vitaminu C by mohla být jednou vyuzita k boji proti kolorektálnímu onemocnení, podle nové studie publikované v Veda.
Ekvivalent 300 koncentrací pomerancu bunek kolorektálního karcinomu zabitých vitamínem C.

Kolorektální karcinom (CRC) je tretí nejcastejsí rakovinou v USA, s kazdým rokem priblizne 93 090 nových prípadu.

Priblizne 50% techto prípadu zahrnuje mutace v genu KRAS a BRAF; tyto formy onemocnení jsou agresivnejsí a nereagují dobre na soucasné terapie nebo chemoterapii.

Vitamín C má obecne za to, ze zlepsuje své zdraví kvuli jeho antioxidacnímu úcinku, který zabranuje nebo zpomaluje nekteré typy poskození bunek.

Nicméne tým vedený doktorem Lewisem Cantleyem z Weill Cornell Medicine v New Yorku v NY zjistil, ze v prípade KRAS a BRAF forem CRC je pravý opak. V techto rakovinových bunkách zpusobila vysoká dávka vitamínu Cs oxidaci, coz melo za následek to, co by mohlo být prínosem pro pacienty.

Zjistili, ze v bunecných kulturách a mysích vysoká dávka vitamínu C - ekvivalentní priblizne 300 pomerancum - zhorsila rust nádoru kolorektálního karcinomu KRAS a BRAF.

Nyní doufají, ze zjistení mohou vést k vývoji nových lécebných postupu a poskytnout kritické informace o tom, kdo z nich bude mít nejvetsí uzitek.

Efekt trojských koní

V prostredí bohatém na kyslík, jako jsou lidské tepny, se frakce vitaminu C, také nazývaná kyselina askorbová, oxiduje a premenuje se na novou slouceninu, kterou se nazývá kyselina dehydroaskorbová (DHA).

Vedci jiz nejakou dobu vedí, ze specifický membránový protein, známý jako glukózový transportér GLUT1, umoznuje jak glukózu, tak i DHA proniknout do bunek, ale kyselina askorbová to nemuze udelat. Co DHA jednou do bunek zustává záhadou.

Soucasná studie ukazuje, ze DHA pusobí jako trojský kun. Jakmile se v prírodních antioxidantech v rakovinných bunkách pokusí prevést DHA zpet na kyselinu askorbovou; v procesu jsou tyto antioxidanty vycerpány a bunka umírá z oxidativního stresu.

Dr. Cantley vysvetluje, ze mnoho normálních bunek exprimuje GLUT1, ale KRAS a BRAF mutantní rakovinné bunky mají typicky mnohem vyssí hladiny, protoze potrebují vysokou míru absorpce glukózy pro prezití a rust.

KRAS a BRAF mutantní bunky také produkují více reaktivních druhu kyslíku nez normální bunky, a proto potrebují více antioxidantu, aby prezili. Tato kombinace charakteristik ciní tyto rakovinné bunky obzvláste citlivé na DHA.

Je treba více výzkumu

Vzhledem k tomu, ze vitamin C ovlivnuje bunecné funkce ruznými zpusoby, a to nejen jako antioxidanty nebo pro-oxidanty, je treba zvázit vliv vysoké dávky vitaminu C na normální a imunitní bunky.

Dr. Cantley komentuje:

"Nejedná se o terapii, kterou byste chteli slepe procházet bez znalosti toho, co se ve vasem nádoru deje."

Výzkumníci jsou vsak optimistictí, ze mají nyní mechanistický duvod pro zkoumání terapeutického uzití vitamínu C k lécbe KRAS nebo BRC souvisejících s CRC.

Verí, ze by studie mohla vést k vývoji nových biomarkeru, které by lékarum pomohly urcit, kdo by lék nejlépe vyhovoval.

Tyto poznatky mohou být uzitecné i pro jiné obtízné typy rakoviny, které exprimují vysoké hladiny GLUT1 transportéru, jako je karcinom renálních bunek, rakovina mocového mechýre a rakovina pankreatu.

Dávkování by se nejpravdepodobneji projevilo intravenózními injekcemi, nebot perorální dávky nebyly dostatecne úcinne absorbovány ve streve, aby se dosáhlo vysoké sérové ??koncentrace vitaminu C, které je nezbytné pro vyvolání toxicity techto rakovinných bunek.

V jiném nedávném výzkumu ukázaly lidské klinické zkousky testování toxicity prokázané dobré bezpecnostní profily pro intravenózní infuzi vitaminu C v dávkách, které se premenují na podobné hladiny séra jako pokusy v tomto výzkumu.

Zdravotní novinky dnes nedávno informoval o zpráve Svetové zdravotnické organizace o tom, ze zpracované maso muze vést k rakovine tlustého streva.

Kyselina listová pred koncepcí muze snízit riziko malých potomku

Kyselina listová pred koncepcí muze snízit riziko malých potomku

Zeny, které zacnou uzívat kyselinu listovou pred koncepcí, mohou být mnohem méne pravdepodobné, ze budou mít pri narození malé deti pro gestacní vek. To je podle nové studie publikované v casopise BJOG: International Journal of Obstetrics & Gynecology. Zeny, které uzívají kyselinu listovou pred koncepcí, mohou být méne pravdepodobné, ze mají potomky malé po dobu gestacního veku, ríkají vedci.

(Health)

Personalizace lécby rakoviny prostaty

Personalizace lécby rakoviny prostaty

Kazdý rok ve Velké Británii je priblizne 37 000 muzu diagnostikováno rakovinou prostaty. Vzhledem k tomu, ze rakoviny prostaty mohou být geneticky zcela odlisné, znamená to, ze ovlivnují zpusob, jakým reagují na lécbu. Nadace pro karcinom prostaty a Americká asociace pro výzkum rakoviny práve ohlásily rakovinu prostaty "Dream Team", ve kterém profesor Johann de Bono z The Royal Marsden a Institut výzkumu rakoviny (ICR) budou spolupracovat s dalsími odborníky na výzkum rakoviny prostaty v celosvetovém úsilí o 10 milionu dolaru, které má vést k rozvoji personalizované lécby této nemoci.

(Health)