cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Hladiny homocysteinu nejsou spojeny s rizikem koronární arteriální nemoci

Tento týden je PLoS Medicine zprávy o komplexní studii, která odhaluje, ze hladiny aminokyseliny, homocysteinu, nemají významný vliv na riziko vzniku ischemické choroby srdecní. Toto uzavírá probíhající argument o dríve navrhovaných výhodách snízení hladiny homocysteinu s kyselinou folovou.
Podle predchozích studií by vysoké hladiny homocysteinu v krvi mohly být zmenitelným rizikovým faktorem koronárního srdecního onemocnení. Nicméne Robert Clarke z oddelení pro klinické zkusební sluzby a oddelení epidemiologických studií na Oxfordské univerzite a jeho týmu prokázal v detailním posouzení údaju z 19 nepublikovaných a 86 publikovaných studií, ze celozivotní mírné zvýsení hladin homocysteinu nemelo zádný významný úcinek na riziko vzniku ischemické choroby srdecní.
Výsledky studie naznacují, ze rozsáhlé publikacní zkreslení spolu s metodologickými problémy jiz dríve ovlivnily návrhy na pridruzení homocysteinu k riziku koronárního srdecního onemocnení.
Závery vedcu ukázaly, ze neexistuje zádné riziko vzniku koronárních onemocnení srdce u témer 50 000 osob s ischemickou chorobou srdecní a 68 000 kontrol, s variantou MTHFR gen, který je spojen s 20% vyssím homocysteinem v krvi. The MTHFR gen redukuje methylen tetrahydofolát, který pouzívá folát k rozpadu a odstranení homocysteinu.
Vedci komentují:

"Rozdíl mezi celkovými výsledky v nezverejnených i publikovaných datových sadách je prílis extrémní, nez aby bylo mozné náhodne odmítnout jako náhodný nález. Nekteré studie, obzvláste malé, by mohly být prednostne publikovány vysetrovateli, rozhodcími nebo editory podle pozitivity jejich výsledku a nekteré mohou zpusobit jiné metodologické problémy, které zpomalují prumer vsech výsledku. Abychom se vyhnuli takovým predsudkum, zduraznujeme predevsím nové výsledky z dosud nepublikovaných datových souboru. "

Ve stejném casopise dospeli autori k záveru:
"Velikost úcinku publikacního zkreslení je znacná a krome narusení soucinnosti MTHFR s CHD [koronárním srdecním onemocnením] v publikovaných studiích, zkreslení publikace muze také pomoci vysvetlit neduverivé nálezy, které byly nedávno hláseny MTHFR a mrtvici. "

Významne výsledky ukazují konzistenci mezi zjistením jakéhokoli dukazního spojení onemocnení s vysokými hladinami homocysteinu u 50 000 prípadu nepublikované srdecní choroby s MTHFR genetické varianty a nulové výsledky 10 velkých studií, které zkoumaly úcinky petileté lécby kyseliny listové u 50 000 úcastníku z hlediska vlivu na koronární onemocnení srdce. Proto genetické studie a studie argumentují proti pouzití doplnku kyseliny listové, aby se snízilo riziko koronárních onemocnení srdce.
Napsal Petra Rattue

UK nemocnice "by mely nabídnout podporu pro zastavení lécby vsem pacientum, kterí fajcí"

UK nemocnice "by mely nabídnout podporu pro zastavení lécby vsem pacientum, kterí fajcí"

Nová studie zverejnená v casopise Thorax naznacuje, ze bezne nabízená podpora odvykání kourení, pokud jsou v nemocnici, by mohla výrazne snízit míru kourení a usetrit zivotne dulezité financní prostredky britské národní zdravotnické sluzby. Prípady týkající se kourení v nemocnicích "predstavují vynechatelné odtoky zrídkakdy financních a sirsích zdroju NHS," tvrdí výzkumní pracovníci.

(Health)

Odstranení alkoholu muze snízit riziko vzniku rakoviny jícnu

Odstranení alkoholu muze snízit riziko vzniku rakoviny jícnu

Nízká hladina príjmu alkoholu snizuje riziko vzniku rakoviny jícnu. Presná prícina rakoviny jícnu není známa. Predchozí výzkum uvádí, ze je castejsí u lidí s kyselým refluxem a lidé s kyselým refluxem mají tendenci být obézní. Jiné faktory mohou také zvýsit riziko, jako je: Pohlaví.

(Health)