cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Zastavení rakoviny rakoviny prostaty - prulom

Studie provedená výzkumnými pracovníky metodistického výzkumného institutu na Indiánské univerzite potvrzuje, ze vse-prirozená formulace navrzená lékarem je úcinná pri potlacení nádoru rakoviny prostaty. Studie provedená na mysích pouzívala model xenograftu lidského karcinomu prostaty.
Výsledky studie zivých zvírat predstavil vedoucí výzkumný pracovník Dr. Daniel Sliva na 16. Svetovém kongresu o pokroku v onkologii v reckém Rhodu a na 14. mezinárodním sympoziu o molekulární medicíne.
Vzorec ukázal, ze je znacne úcinný pri potlacení proliferace a metastáz lidských hormonálne refrakterních (onkologicky nezávislých) bunek rakoviny prostaty. Krome toho byl vzorec potvrzen jako netoxický a nepredstavuje zádné riziko nezádoucích úcinku.
Dr. Sliva, vysvetluje: „Doplnky stravy se pouzívají jako alternativa nebo adjuvantní terapie vsak prísné vedecké overování jejich biologické aktivity in vitro a in vivo je nezbytné pro prijetí doplnku stravy v konvencní lécbe a prevenci rakoviny..“
Studie je významná, protoze je výjimecne tezké lécit hormonálne refrakterní rakovinu prostaty (bez androgenu). Hormonová refrakterní rakovina prostaty je nejagresivnejsí pokrocilá forma onemocnení a obvykle vede k metastázování a progresi rakoviny.
Tyto látky obecného vzorce, který obsahuje rostlinných výtazku, antioxidanty, botanicky rozsírené lékarské houby, a fytonutrienty byly vybrány výzkumníky zalozenými na vedecký výzkum ukazuje jejich schopnost bojovat abnormality prostaty a poskytuje rozsáhlou podporu prostaty.
Výzkumní pracovníci naockali lidské rakovinové bunky prostaty (tkáne) na mysi pomocí modelu xenograftu - kde jsou orgány nebo tkán jednotlivce jednoho druhu naockovány nebo transplantovány do organismu jiného druhu, rodu nebo rodiny. Tým zjistil, ze perorální podání tohoto prírodního vzorce vyvolalo statisticky významné potlacení rustu nádoru.
Výsledky studie rovnez ukázaly, ze vzorec pracuje na potlacení nekolika genu, které se podílejí na rakovinových metastázách a proliferaci. Dva z potlacených genu jsou spojeny s metastatickým potenciálem. Tyto geny mohou zvýraznit schopnost tohoto prípravku potlacit primární rust nádoru i metastatický proces, coz je zásadní prínos v boji proti této agresivní rakovine.
Drívejsí výzkumy studovat tento vzorec byly provedeny ve výzkumných laboratorích na Columbia University, New York, NY, Cancer Research Laboratory, metodistické Research Institute, a Indiana University zdraví, Indianapolis, IN, za pouzití studií na bunecných kulturách a analýzu genové exprese. Tyto predchozí studie prokázaly znacné výsledky ve schopnostech formulace potlacovat proliferaci a rust rakoviny prostaty.
Soucasná studie je prulom pri zkoumání tohoto prirozeného vzorce, protoze na mysích pouzívala model xenograftu na testování toxicity a prokázala inhibici rustu nádoru u zivého savce.
Doktor Sliva vysvetlil: "Strucne receno, tento doplnek stravy je prírodní slouceninou pro prípadnou terapii hormonálne refraktérního (nezávislého) rakoviny prostaty."
Soucasný výzkum tohoto formálního resení nadále vykazuje pozitivní výsledky a v budoucnu je treba provádet dalsí setrení.
Napsal Grace Rattue

Co delají ledviny?

Co delají ledviny?

Obsah Struktura a umístení Funkce Nemoci Príciny Dialýza Udrzování zdravých ledvin Ledviny jsou dvojice orgánu ve tvaru fazolí, které se nacházejí u vsech obratlovcu. Odstranují odpadní produkty z tela, udrzují rovnováhu hladiny elektrolytu a regulují krevní tlak. Oblicky jsou jiz dlouho povazovány za dulezité orgány.

(Health)

Nová výzkumná metoda odhaluje stravovací návyky

Nová výzkumná metoda odhaluje stravovací návyky

Mobilní technologie poskytují nové zpusoby, jak zjistit, co, kdy a kde lidé jedí, s cílem podporit zdravejsí stravovací návyky, jak je patrné z výzkumu provádeného v Laboratori regulacní biologie Salk Institute v La Jolla v Kalifornii a publikované v Cell Metabolism. Aplikace pro mobilní telefon ukázala, co a kde lidé spotrebovávají.

(Health)