cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová zobrazovací technika odhaluje brzké poskození mozku zpusobené hypertenzí

Nová studie ukázala, ze pokrocilá forma zobrazování muze prokázat poskození mozku zpusobenou vysokým krevním tlakem dríve, nez se objeví jakýkoli jasný príznak poskození.
Vedci zjistili, ze DTI dokázala prokázat poskození mozku, které nebylo zjisteno pomocí MRI.

Difuzní tenzorové zobrazování (DTI), známé také jako traktografie, je zvýsením rozsírenejsího zobrazování magnetickou rezonancí (MRI) a v soucasné dobe se neprovádí v rutinní lékarské praxi.

Studie má být prezentována na konferenci Vysoké krevní tlaky American Heart Association (AHA) 2015, která se koná ve Washingtonu, D.C.

"Uz máme jasné zpusoby, jak prozkoumat skody, které muze vysoký krevní tlak zpusobit ledviny, oci a srdce," ríká vedoucí autorka Daniela Carnevale, odborná asistentka na Sapienza University v Ríme v Itálii. "Chteli jsme najít zpusob, jak posoudit poskození mozku, které by mohly predvídat vývoj demence spojené s cévními chorobami."

Vysoký krevní tlak, oznacovaný také jako hypertenze, je známým rizikovým faktorem pro poskození vaskulárního kognitivního systému. Muze vsak být obtízné identifikovat zmeny v mozku v pocátecní fázi, které jsou spojeny s budoucím vývojem demence.

Studie zkoumala 15 úcastníku lécivých prípravku pro stredne závazný nebo závazný vysoký krevní tlak a 15 úcastníku s normálním krevním tlakem. Kazdý úcastník podstoupil vysetrení mozku pomocí MRI a DTI, stejne jako kognitivní hodnocení.

Prof Carnevale vysvetlil Zdravotní novinky dnes rozdíly mezi MR a DTI. "S klasickým MRI muzeme mít pouze informace o globální strukturální integrite bílé hmoty," rekla. "Prostrednictvím [DTI] muzeme izolovat konkrétní trakty a hodnotit nejen jejich strukturu, ale také jejich funkcnost."

Zatímco MRI nezjistily abnormality mozku u zádného z úcastníku, DTI ukázala, ze ti, kterí meli vysoký krevní tlak, také poskodili nekolik ruzných oblastí mozku. Vlákna, která ovlivnují neverbální funkce, výkonné fungování, emocní regulaci a úkoly zamerené na pozornost, byly poskozeny v mozku techto úcastníku.

Nový zpusob, jak odhalit casné známky asymptomatického poskození mozku

Kognitivní hodnocení ukázalo, ze úcastníci s vysokým krevním tlakem také vykazovali výrazne horsí výsledky v testech zkoumajících kognitivní funkce a pamet ve srovnání s temi s normálním krevním tlakem.

Profesor Carnevale dospel k záveru, ze nová zobrazovací technika by mohla být pouzita k identifikaci prediktivních príznaku poskození vaskulárních kognitivních funkcí, zpusobených presne vysokým krevním tlakem:

"DTI poskytuje zpusob, jak vyhodnotit presymptomatické poskození mozku u lidí s vysokým krevním tlakem, aby bylo mozné identifikovat mozné terapie, které by pomohly kontrolovat poskození mozku a snízit prípadný rozvoj demence. Je vseobecne uznáváno, ze ne vsechny dostupné léky mají stejný dopad na ruzné druhy poskození orgánu. "

"Navrhujeme lékarum, aby zacali zvazovat potenciální poskození mozku v klinickém prístupu k pacientum s hypertenzí," rekl profesor Carnevale MNT.

Rychlá fakta o hypertenzi
  • Priblizne 1 z 3 dospelých v USA má vysoký krevní tlak
  • Vysoký krevní tlak není kontrolován v 48% prípadu
  • V roce 2013 se vysoký krevní tlak podílel na více nez 360 000 úmrtí v USA.

Dalsí informace o hypertenzi

Ackoli studie demonstruje prínosy DTI a ze je to zcela neinvazivní vysetrení, Prof. Carnevale vysvetlil, ze by mohlo být obtízné provádet sirsí uplatnení v oblasti zdravotní péce, pricemz uvádí, ze "nejnárocnejsím aspektem této techniky je rekonstrukce a analýza dat spolecne s kognitivním hodnocením a klinickými hodnoceními. "

Takový prístup naznacuje potrebu multidisciplinárního týmu, který zahrnuje klinické lékare, biology, inzenýry informatiky a radiologové.

Úcastníci studie, kterí meli vysoký krevní tlak, také zjistili, ze poskozují srdce a ledviny poté, co podstoupili dalsí zobrazovací a laboratorní vysetrení. Toto zjistení ukazuje rozsah dopadu, který muze mít vysoký krevní tlak na telo.

Nedávno, MNT hlásil studii, která identifikovala vysoký krevní tlak jako nejvetsí rizikový faktor, který lze predejít smrti a nemoci mezi dospelými po celém svete, pred kourením a vysokým indexem telesné hmotnosti (BMI).

Deset procent dospívajících pouzívá studijní léky, ale vetsina rodicu si není vedoma

Deset procent dospívajících pouzívá studijní léky, ale vetsina rodicu si není vedoma

Mnoho dospívajících po celé zemi pouzívá "studijní drogy", aby jim poskytlo akademickou výhodu a pomohlo jim dosáhnout lepsích výsledku ve skole. Michiganská detská nemocnice v Detské nemocnici Michigan University, která byla provedena výzkumnými pracovníky na University of Michigan, zjistila, ze pouze jedno procento rodicu mladistvých ve veku od 13 do 17 let verí, ze jejich deti pouzívají stimulanty na predpis nebo amfetaminy .

(Health)

Prevalence chronické bolesti u detí a dospívajících

Prevalence chronické bolesti u detí a dospívajících

Trvalá nebo opakující se chronická bolest u detí muze vést ke ztráte skoly a odchodu ze spolecenských aktivit. Jsou také vystaveni riziku vzniku osobních príznaku, jako je úzkost. Skupina výzkumných pracovníku zjistila, ze více detí trpí chronickou bolestí a ze chronická bolest je casteji u dívek nez u chlapcu.

(Health)