cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Chantix by mohl ovlivnit toleranci pacientu k alkoholu, varují FDA

V bezpecnostním oznámení Úrad pro potraviny a léciva USA aktualizoval stítek pro lék na odvykání kourení na predpis Chantix a varoval, ze muze zmenit zpusob, jak telo reaguje na alkohol a ve výjimecných prípadech vede k záchvatum.
V roce 2013 bylo priblizne 1,2 milionu Americanu léceno prípravkem na odvykání kourení Chantix, stát FDA.

Pfizer, výrobce prípravku Chantix (vareniklina), predlozil radu prípadu Úradu pro kontrolu potravin a léciv (FDA), který byl prezkoumán vedle hlásených prípadu pacientu s nezádoucími reakcemi na lécivý prípravek z databáze FAERS pro hlásení nezádoucích príhod (FDA).

Chantix je siroce uzívaný lék na odvykání kourení schválený pro pouzití FDA v roce 2006. FDA tvrdí, ze v roce 2013 bylo odhadováno, ze 1,2 milionu pacientu dostalo vydávaný predpis pro Chantix od ambulantních maloobchodních lékáren v USA.

"V klinických studiích Chantix zvýsil pravdepodobnost, ze prestane kourit a zustane prestat uzívat po dobu jednoho roku ve srovnání s lécbou placebem, neaktivní lécbou," píse FDA.

Národní rakovinový institut (NCI) uvádí, ze uzívání tabáku je hlavním duvodem prevence nemocí a smrti v USA. Samotné kourení cigaret zpusobuje priblizne 443 000 úmrtí rocne, vcetne odhadovaných 49 000 úmrtí zpusobených expozicí kourem z provozu.

Vzhledem k vázným zdravotním problémum, které mohou být zpusobeny kourením, jako je rakovina a kardiovaskulární onemocnení, muze být Chantix dulezitým lékem, který chrání tisíce Americanu pred chronickými zdravotními problémy. Aktualizované oznacování léku nyní zpusobí, ze se pacientum a lékarum priblízí s trochou opatrnosti.

FDA uvádí, ze záchvaty byly hláseny u pacientu lécených prípravkem Chantix

Pri prezkoumání rady prípadu predlozených spolecností Pfizer a databází FAERS zaznamenala agentura FDA radu nezádoucích úcinku u pacientu, kterí konzumovali alkohol pri lécbe prípravkem Chantix.

Tyto nezádoucí úcinky souvisely se snízenou tolerancí alkoholu a zahrnovaly zvýsené intoxikace, ztrátu pameti a agresivní nebo necharakteristické chování.

Navíc FDA v prehledu databáze FAERS identifikoval prípady pacientu, kterí byli léceni Chantixem, kterí meli záchvaty, kterí nemeli zádné predchozí záchvaty v anamnéze nebo dobre kontrolované záchvaty. FDA zjistil, ze vetsina techto prípadu nastala behem prvního mesíce lécby.

Cást "Upozornení a bezpecnostní opatrení" na stítku prípravku bude nyní aktualizována tak, aby obsahovala informace o techto rizicích, spolu s dalsími informacemi získanými z observacních studií, které by zkoumaly riziko Chantixu ovlivnující náladu a chování pacientu.

Prestoze observacní studie a randomizované kontrolované údaje z klinických studií provedené spolecností Pfizer neprokázaly zvýsené riziko neuropsychiatrických vedlejsích úcinku, kazdá z nich mela omezení, která zabránila FDA v tom, aby dospela ke spolehlivým záverum.

V reakci na tato nove zjistená rizika FDA doporucuje, aby pacienti, kterí byli léceni prípravkem Chantix, snízili mnozství alkoholu, který konzumují, dokud nebudou vedet, do jaké míry lék ovlivnuje jejich schopnost tolerovat alkohol.

Pred uzitím prípravku Chantix se doporucuje pacientum, aby informovali svého zdravotnického pracovníka, pokud mají v minulosti záchvaty, pijí alkohol nebo mají v minulosti problémy s dusevním zdravím.

Pacienti by meli být opatrní, pokud jde o zmeny v chování nebo myslení, které jsou pro ne charakteristické, protoze by mohly být vedlejsími úcinky léku. "Vyzýváme zdravotnické pracovníky a pacienty, aby hlásili nezádoucí úcinky týkající se Chantixu programu FDA MedWatch," uzavírá FDA.

Minulý mesíc, Zdravotní novinky dnes hlásil studii, která naznacuje, ze nekolik obav ohledne podvodných klinických studií známých FDA nebylo zverejneno v casopisech nebo pacientu.

Nekterí chirurgoví obyvatelé nejsou spokojeni

Nekterí chirurgoví obyvatelé nejsou spokojeni

V kveteném vydání Archivu chirurgie JAMA se uvádí, ze chirurgové obyvatelé jsou casto vycerpáni behem svého bdelého casu. Studie uvádí, ze lékarské chyby jsou celosvetovým problémem, pricemz rostoucí pocet publikací naznacuje, ze únava muze být významným faktorem prispívajícím k lékarským chybám.

(Health)

Strategie výzkumu v oblasti zdraví neexistuje v mnoha zemích

Strategie výzkumu v oblasti zdraví neexistuje v mnoha zemích

Mezinárodní odborníci napsali v tomto týdnu císlo PLoS Medicine, ze i kdyz lékarský výzkum ze zemí s nízkými a stredními príjmy se v posledních nekolika desetiletích neustále zvysuje, mnoho zemí stále nemá podobnou podobu strategie výzkumu v oblasti zdraví. Vzhledem k blízící se Svetové zdravotní zpráve, která se zabývá potrebou výzkumu v oblasti zdraví, Martin McKee z Londýnské skoly hygieny a tropické medicíny ve Velké Británii a jeho tým slibuje jejich prípad, pokud jde o význam vytvorení národních strategií výzkumu v oblasti zdraví zajistit funkcní a prosperující systém verejného zdraví.

(Health)