cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Bolest na hrudníku bez onemocnení srdce spojená s vyssím rizikem úmrtí Pokud má pacient predchozí psychiatrickou hospitalizaci

Nová skotská studie zverejnená on-line v predním evropském kardiologickém casopise European Heart Journal, vysvetluje, ze muzi a zeny hospitalizované pro bolesti na hrudníku nesouvisející s onemocnením srdce s anamnézou psychiatrických onemocnení mají vyssí úmrtnost nez pacienti bez predchozích problému dusevního zdraví.
Autori zjistili, ze míra úmrtnosti jeden rok po hospitalizaci pro non-srdecní bolesti na hrudi (NCCP) byla vyssí u jedincu, kterí byli dríve hospitalizováni na problémy dusevního zdraví ve srovnání s temi, kterí nemeli, pricemz kardiovaskulární nemoci jsou zodpovedné za vetsinu úmrtí u pacientu s predchozí psychiatrickou hospitalizací.
Dr. Michelle Gillies, klinická prednásející v epidemiologii, na univerzite v Glasgow, Glasgow ve Velké Británii, vysvetluje:

"Zjistili jsme, ze muzi a zeny s predchozí psychiatrickou hospitalizací byli mladsí, sociálne ekonomictejsí a pravdepodobneji trpeli cukrovkou nebo hypertenzí, nez pacienti bez predchozí psychiatrické hospitalizace.
Dokonce i po úprave techto rozdílu jsme zjistili, ze míra úmrtí v jednom roce z jakékoli príciny a kardiovaskulárních onemocnení byla vyssí u muzu a zen s predchozí psychiatrickou hospitalizací nez bez, s vyssím rizikem u mladsích pacientu. "

Tým identifikoval více nez 150 000 muzu a zen bez existujících onemocnení srdce hospitalizovaných poprvé pro bolesti na hrudníku bez srdecních onemocnení v letech 1991 az 2006 pomocí rutinne shromázdených údaju o hospitalizaci od skotské národní zdravotní sluzby. Ze 150 000 jedincu bylo v uplynulém desetiletí pred zahájením hospitalizace pro psychiatrické problémy 3,514 (4,4%) muzu a 3 136 (3,9%) zen.

Vedci napsali, ze jeden rok po propustení nemocnice pro NCCP doslo k více úmrtí u osob s predchozí psychiatrickou hospitalizací - 6,3% u muzu a 5,3% u zen - ve srovnání s pacienty bez - 4,3% u muzu a 3,6% u zen. Nejcastejsí prícinou úmrtí bylo kardiovaskulární onemocnení, coz predstavuje 28,2% vsech úmrtí u muzu a 44,1% vsech úmrtí u zen, které mely predchozí psychiatrickou hospitalizaci.
Dr. Gillies uvádí:

"Nase zjistení jsou v souladu s predchozími studiemi, které ukázaly, ze pacienti s psychiatrickými nemocemi mají vetsí riziko srdecních problému a jsou vystaveni vetsímu riziku úmrtí nez celková populace. V nasí studii byli pacienti s psychiatrickými onemocneními nadmerne ohrozeni úmrtí ve vztahu ke zbytku studované populace, a to navzdory tomu, ze nemocnicní lékari posoudili bolesti na hrudi.
Hospitalizace pro bolesti na hrudníku je cenná prílezitost k zapojení této obtízne dosazitelné populace, k posouzení kardiovaskulárního rizika a intervence ke snízení rizika.
Nase studie zduraznuje potrebu peclive zhodnotit vsechny pacienty, kterí jsou prijati do nemocnice s bolestem na hrudi, a navrhuje, aby stávající prístupy k tomuto hodnocení mohly být méne úcinné u pacientu s psychiatrickým onemocnením. Je zapotrebí dalsích studií, abychom pochopili, proc je to tak. Doporucujeme klinickým lékarum, aby peclive zhodnotili kardiovaskulární riziko u vsech pacientu s psychiatrickým onemocnením, coz je názor podporovaný nedávným spolecným postojem, který vydal Evropská psychiatrická asociace a Evropská kardiologická spolecnost. "

Bertram Pitt, profesor interní medicíny na Lékarské fakulte Michiganské univerzity v Michiganu (USA), uvedl v související zpráve:

"Pocátecní epizodou psychiatrické hospitalizace nebo prípadne diagnózy psychiatrických onemocnení spíse nez první epizodou NCCP by mel být cas konzultovat kardiologa a stimul pro intenzivní hodnocení srdce a kontrolu rizikových faktoru, aby se zabránilo rozvoji onemocnení koronární arterie a jeho dusledky.
Zatímco presné mechanismy, které spojují predchozí psychiatrickou hospitalizaci a první hospitalizaci pro NCCP ke zvýsené kardiovaskulární a celkové mortalite, zustávají nejisté, jsme zadluzeni Dr. Gilliesovi a kol. pro poukázání na zvýsené kardiovaskulární riziko a potrebu kardiovaskulárního hodnocení techto pacientu.
Zvysující se dukazy o tom, ze obe cévní onemocnení a psychiatrické onemocnení, jako je úzkost a deprese, sdílejí spolecné mechanismy, naznacují výzvy a prílezitosti jak pro psychiatry, tak pro kardiology, aby zlepsily detekci rizik a zabránily kardiovaskulární a celkové úmrtnosti u pacientu s psychiatrickými onemocneními, ... To vsak bude vyzadovat dalsí porozumení vazeb mezi psychiatrickými onemocneními a kardiovaskulárními chorobami, jakoz i budoucím hodnocením. "

Upraveno z clánku napsaného Kay Rochem
Napsal Grace Rattue

Musí být prijata opatrení k prevenci deprese u dospívajících

Musí být prijata opatrení k prevenci deprese u dospívajících

Jako jeden z nejcastejsích, neuznaných a nelécených zdravotních problému mezi mladými lidmi je resení deprese váznou prioritou pro zeme po celém svete. Psychiatrická porucha zpusobuje vázné sociální a vzdelávací problémy pacientum a rovnez vede ke zvýsenému riziku sebevrazdy a zneuzívání návykových látek.

(Health)

Co je acesulfam draselný, a je pro vás dobré nebo spatné?

Co je acesulfam draselný, a je pro vás dobré nebo spatné?

Lidé, kterí se snazí zhubnout, casto nahradí cukr umelými sladidly. Jeden z nejbeznejsích z tech dnes je nazýván acesulfam draslíkem. Stejne jako vetsina sladidel je to kontroverzní. Nekterí lidé si myslí, ze je to bezpecné, zatímco jiní tvrdí, ze je skodlivý pro vase zdraví a dokonce zpusobuje prírustek hmotnosti (1).

(Health)