cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Bolest na hrudníku bez onemocnení srdce spojená s vyssím rizikem úmrtí Pokud má pacient predchozí psychiatrickou hospitalizaci

Nová skotská studie zverejnená on-line v predním evropském kardiologickém casopise European Heart Journal, vysvetluje, ze muzi a zeny hospitalizované pro bolesti na hrudníku nesouvisející s onemocnením srdce s anamnézou psychiatrických onemocnení mají vyssí úmrtnost nez pacienti bez predchozích problému dusevního zdraví.
Autori zjistili, ze míra úmrtnosti jeden rok po hospitalizaci pro non-srdecní bolesti na hrudi (NCCP) byla vyssí u jedincu, kterí byli dríve hospitalizováni na problémy dusevního zdraví ve srovnání s temi, kterí nemeli, pricemz kardiovaskulární nemoci jsou zodpovedné za vetsinu úmrtí u pacientu s predchozí psychiatrickou hospitalizací.
Dr. Michelle Gillies, klinická prednásející v epidemiologii, na univerzite v Glasgow, Glasgow ve Velké Británii, vysvetluje:

"Zjistili jsme, ze muzi a zeny s predchozí psychiatrickou hospitalizací byli mladsí, sociálne ekonomictejsí a pravdepodobneji trpeli cukrovkou nebo hypertenzí, nez pacienti bez predchozí psychiatrické hospitalizace.
Dokonce i po úprave techto rozdílu jsme zjistili, ze míra úmrtí v jednom roce z jakékoli príciny a kardiovaskulárních onemocnení byla vyssí u muzu a zen s predchozí psychiatrickou hospitalizací nez bez, s vyssím rizikem u mladsích pacientu. "

Tým identifikoval více nez 150 000 muzu a zen bez existujících onemocnení srdce hospitalizovaných poprvé pro bolesti na hrudníku bez srdecních onemocnení v letech 1991 az 2006 pomocí rutinne shromázdených údaju o hospitalizaci od skotské národní zdravotní sluzby. Ze 150 000 jedincu bylo v uplynulém desetiletí pred zahájením hospitalizace pro psychiatrické problémy 3,514 (4,4%) muzu a 3 136 (3,9%) zen.

Vedci napsali, ze jeden rok po propustení nemocnice pro NCCP doslo k více úmrtí u osob s predchozí psychiatrickou hospitalizací - 6,3% u muzu a 5,3% u zen - ve srovnání s pacienty bez - 4,3% u muzu a 3,6% u zen. Nejcastejsí prícinou úmrtí bylo kardiovaskulární onemocnení, coz predstavuje 28,2% vsech úmrtí u muzu a 44,1% vsech úmrtí u zen, které mely predchozí psychiatrickou hospitalizaci.
Dr. Gillies uvádí:

"Nase zjistení jsou v souladu s predchozími studiemi, které ukázaly, ze pacienti s psychiatrickými nemocemi mají vetsí riziko srdecních problému a jsou vystaveni vetsímu riziku úmrtí nez celková populace. V nasí studii byli pacienti s psychiatrickými onemocneními nadmerne ohrozeni úmrtí ve vztahu ke zbytku studované populace, a to navzdory tomu, ze nemocnicní lékari posoudili bolesti na hrudi.
Hospitalizace pro bolesti na hrudníku je cenná prílezitost k zapojení této obtízne dosazitelné populace, k posouzení kardiovaskulárního rizika a intervence ke snízení rizika.
Nase studie zduraznuje potrebu peclive zhodnotit vsechny pacienty, kterí jsou prijati do nemocnice s bolestem na hrudi, a navrhuje, aby stávající prístupy k tomuto hodnocení mohly být méne úcinné u pacientu s psychiatrickým onemocnením. Je zapotrebí dalsích studií, abychom pochopili, proc je to tak. Doporucujeme klinickým lékarum, aby peclive zhodnotili kardiovaskulární riziko u vsech pacientu s psychiatrickým onemocnením, coz je názor podporovaný nedávným spolecným postojem, který vydal Evropská psychiatrická asociace a Evropská kardiologická spolecnost. "

Bertram Pitt, profesor interní medicíny na Lékarské fakulte Michiganské univerzity v Michiganu (USA), uvedl v související zpráve:

"Pocátecní epizodou psychiatrické hospitalizace nebo prípadne diagnózy psychiatrických onemocnení spíse nez první epizodou NCCP by mel být cas konzultovat kardiologa a stimul pro intenzivní hodnocení srdce a kontrolu rizikových faktoru, aby se zabránilo rozvoji onemocnení koronární arterie a jeho dusledky.
Zatímco presné mechanismy, které spojují predchozí psychiatrickou hospitalizaci a první hospitalizaci pro NCCP ke zvýsené kardiovaskulární a celkové mortalite, zustávají nejisté, jsme zadluzeni Dr. Gilliesovi a kol. pro poukázání na zvýsené kardiovaskulární riziko a potrebu kardiovaskulárního hodnocení techto pacientu.
Zvysující se dukazy o tom, ze obe cévní onemocnení a psychiatrické onemocnení, jako je úzkost a deprese, sdílejí spolecné mechanismy, naznacují výzvy a prílezitosti jak pro psychiatry, tak pro kardiology, aby zlepsily detekci rizik a zabránily kardiovaskulární a celkové úmrtnosti u pacientu s psychiatrickými onemocneními, ... To vsak bude vyzadovat dalsí porozumení vazeb mezi psychiatrickými onemocneními a kardiovaskulárními chorobami, jakoz i budoucím hodnocením. "

Upraveno z clánku napsaného Kay Rochem
Napsal Grace Rattue

OCD Brain má vyssí aktivitu pri resení morálního dilematu

OCD Brain má vyssí aktivitu pri resení morálního dilematu

Problémy s morálkou zpusobují mnohem vetsí obavu u lidí s OCD (obsesivne-kompulzivní poruchou) ve srovnání s obycejnou populací, výzkumníci z Nemocnice de Mar, Barcelona, ??Spanelsko a Melbournské univerzity hláseny v Archives of General Psychiatry. Autori dodali, ze jejich zjistení dokazují, ze pacienti s OCD jsou mnohem morálne citlivejsí nez lidé bez poruchy.

(Health)

Extreme Hot, studené kouzla zvysují úmrtí souvisejících se srdcem

Extreme Hot, studené kouzla zvysují úmrtí souvisejících se srdcem

Extrémní teploty, ke kterým dochází behem studených kousku a teplotních vln, mohou zvýsit riziko úmrtí souvisejících se srdcem podle australské studie, která se poprvé zabývá vztahem mezi denní prumernou teplotou a "ztracenými roky zivota" v dusledku kardiovaskulárních onemocnení . Studie, která se konala v Brisbane, vedla Cunrui Huang ze skoly verejného zdraví a Institutu zdraví a biomedicínské inovace na Queenslandské univerzite technologie (QUT).

(Health)