cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nový domácí test by mohl odhalit rané symptomy Alzheimerovy choroby

Podle Alzheimerovy asociace trpí Alzheimerova nemoc více nez 5 milionu lidí v USA. Nový výzkum vsak naznacuje, ze casné príznaky onemocnení lze nyní odhalit brzy pomocí 15minutového domácího testu, coz znamená, ze potenciální lécba by mohla zacít mnohem dríve.

Výzkumníci z Ohio State University Wexner Medical Center vedli Dr. Douglas Scharre z Oddelení kognitivní neurologie na univerzite zverejnili své poznatky Journal of Neuropsychiatrie a klinické neurovedy.

Nový test zalozený na penisu a papíru, který se nazývá samocinná gerocognitivní vysetrení (SAGE), skládá ze ctyr zamenitelných forem a trvá priblizne 15 minut.

Test urcuje kognitivní schopnosti kazdého pacienta posouzením následujících oblastí:

  • Orientace (mesíc, datum a rok)
  • Jazyk (slovní plynulost a pojmenování obrázku)
  • Zduvodnení / výpocet (abstrakt a výpocet)
  • Visuospatial (3D konstrukce a kresba hodin)
  • Výkonný (resení problému) a pametové schopnosti.

Pacienti mohou dosáhnout maximálne 22 bodu na testu a chybející sest nebo více bodu muze podle výzkumníku vyzadovat následnou návstevu klinického lékare.

Test SAGE "detekuje pocátecní známky kognitivních poruch"

Dr. Scharre ríká, ze v drívejsím výzkumu bylo zjisteno, ze priblizne 80% jedincu bude mít pri tomto testu detekci mírných kognitivních problému a priblizne 95% lidí bez známky kognitivních poruch bude mít normální skóre.

Aby bylo mozné dále posoudit úcinnost a snadnost testu SAGE, vysetrovatelé navstívili 45 spolecenských událostí a pozádali o dokoncení testu 1 047 osob ve veku 50 let nebo starsích.


Test SAGE by mohl pomoci odhalit casné známky kognitivních poruch, coz vede k vcasné lécbe Alzheimerovy nemoci.
Obrazový kredit: Ohio State University

Z tohoto duvodu vysetrovatelé zjistili, ze 28% úcastníku vykazuje známky kognitivních poruch.

Vsichni úcastníci dostali své individuální výsledky spolu s písemnými informacemi o testu a byli jim doporuceni, aby výsledky predlozili svým lékarum, aby mohli získat dalsí hodnocení nebo screening v závislosti na jejich zdravotní historii.

Dr. Scharre ríká, ze výsledky této studie ukazují, ze test muze být proveden témer v jakémkoli prostredí, jako je doma, a ukázat se jako uzitecný z hlediska vcasného rozpoznání kognitivních poruch.

Krome toho poznamenává, ze test nevyzaduje zádný cas na nastavení z hlediska správy a muze být snadno pouzit k simultánnímu zobrazení velkého poctu osob.

V komentári k celkovým nálezum testu Dr. Scharre ríká:

"To, co jsme zjistili, bylo, ze tento SAGE self-administered test velmi dobre koreloval s podrobnými kognitivními testy. Pokud tuto kognitivní zmenu zazijeme opravdu brzy, pak muzeme zahájit potenciální lécbu mnohem dríve nez bez tohoto testu."

Lécba byla zahájena "dríve nez pozdeji"

Dr. Scharre poznamenává, ze zatímco test nedetekuje samotnou Alzheimerovu chorobu, je to dobrý nástroj, který umoznuje lékarum urcit pocátecní kognitivní funkci pacienta a sledovat to v prubehu casu.

"Muzeme jim pravidelne testovat a v okamziku, kdy zjistíme zmeny v jejich kognitivních schopnostech, muzeme zasáhnout mnohem rychleji," dodává.

Sdruzení Alzheimerovy choroby uvádí, ze pocet lidí v USA s Alzheimerovou chorobou ve veku 65 let a starsích by mel do roku 2050 témer trojnásobit na 13,8 milionu a výzkumníci poznamenávají, ze priblizne 22% lidí ve veku 60 let a více bude mít nejakou formou mírné kognitivní poruchy v tomto bode.

Ale Dr. Scharre ríká, ze doufá, ze pri umoznení drívejsího zjistení kognitivních otázek bude test SAGE pomáhat pri lécbe techto jedincu.

"Zjistili jsme lepsí lécebné postupy a víme, ze pacienti lécí lépe, pokud zahájí lécbu dríve nez pozdeji," dodává.

Nicméne Dr. Doug Brown z Alzheimerovy spolecnosti ve Velké Británii konstatuje, ze ackoliv test SAGE je "zajímavým vývojem", domácí test je v soucasné dobe "není spolehlivým" zpusobem diagnostiky Alzheimerovy choroby nebo jiných typu demence.

"Demence a mírné kognitivní poruchy jsou obtízne diagnostikovány a musíme pokracovat v financování dalsího výzkumu v takovýchto testech a dalsích zpusobech, které mohou pomoci zvýsit presnost a snadnost diagnostiky," dodává.

Zdravotní novinky dnes nedávno uvedla studii, která naznacuje, ze mozková príprava muze zvýsit kognitivní schopnosti.

Stredomorská strava spojená s nizsím rizikem chronického onemocnení ledvin

Stredomorská strava spojená s nizsím rizikem chronického onemocnení ledvin

Nová studie zverejnená v klinickém casopise Americké nefrologické spolecnosti zjistila, ze po stravování ve stredomorském stylu by mohlo dojít k výraznému snízení rizika chronického onemocnení ledvin. Výzkumníci zjistili, ze úcastníci, jejichz strava nejvíce pripomínala stredomorskou stravu, mela o 50% nizsí riziko chronického onemocnení ledvin.

(Health)

Lék na diabetes metformin by mohl prodlouzit zivotnost

Lék na diabetes metformin by mohl prodlouzit zivotnost

Metformin je schválen v USA jako lécba diabetu 2. typu. Nová studie Cardiffské univerzity ve Velké Británii, zahrnující více nez 180 000 lidí, ukazuje, ze tato droga muze také prodlouzit zivotnost tech jedincu, kterí nejsou diabetici. Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) existuje asi 29.

(Health)