cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Byly identifikovány nové genetické a epigenetické príciny vzniku cukrovky

Výzkumníci nalezli moznou novou cestu k prevenci a lécbe diabetu behem studie genomu a epigenomu chudých a obézních mysí a lidí.
Výzkumníci porovnávali epigenetické "znacky" na tukových bunkách chudých a obézních mysí.
Zdroj obrázku: Národní laborator Oak Ridge

Diabetes postihuje stovky milionu lidí na celém svete s 20,9 miliony v soucasnosti diagnostikovaných diabetes v USA. Podle výzkumníku John Hopkinsové se objevila nová studie v casopise Bunecný metabolismus shromázdil mnozství informací o tom, jak se geny a zivotní prostredí spojují, aby zpusobily cukrovku.

Výsledky studie naznacují, ze obezita-indukované zmeny epigenomu - reverzibilní chemické "znacky" na DNA, které ríkají genomu, co mají delat - jsou prekvapive podobné u mysí a lidí.

Dr. Andrew Feinberg, Gilman Scholar a reditel Centra epigenetiky v Ústavu základních biomedicínských ved na Lékarské fakulte Univerzity Johns Hopkins ríká:

"Je známo, ze vetsina bezných onemocnení, jako je diabetes, je výsledkem kombinace genetických a environmentálních rizikových faktoru. To, co jsme nedokázali udelat, je zjistit, jak presne jsou tyto dve související, tato studie delá krok v tomto smeru . "

Epigenetické chemické znacky ovlivnují, zda a jak casto se pouzívají geny bez zmeny samotného genetického kódu. Feinberg má rozsáhlé studium epigenomu, který porovnává s tím, ze se chová jako "software", který bezí na "hardware" DNA.

Prostrednictvím svého výzkumu se Feinberg ptal, zda by epigenetika mohla vysvetlit vysoký celosvetový výskyt diabetu 2. typu. Vzhledem k tomu, ze obezita je dobre zavedeným rizikovým faktorem pro diabetes mellitus 2. typu, studie skupiny Feinberg spolupracovala se skupinou vedenou G. Williamem Wongem, PhD, docentem fyziologie v centru výzkumu metabolismu a obezity u Johns Hopkins, epigenetika jinak identických mysí, které byly podávány bud normálními nebo vysoce kalorickými diety.

Vedci analyzovali epigenetické znacky na více nez 7 milionech míst v DNA mysích tukových bunek; byly zjisteny jasné rozdíly mezi normálními a obézními mysimi.

Nekteré z míst, které nesly chemické znacení nazývané methylskupiny v chudých mysích, nebyly u obézních mysí a naopak. Metylskupiny brání tvorbe bílkovin.

Feinberguv tým a kolegové ve svédském Karolinska institutu testovali, zda stejný vzorec rozdílu v tukových bunkách z chudých a obézních mysí byl také prítomen u lidí - výsledky byly pozitivní.

"Mysi a lidé jsou oddeleny 50 miliony let evoluce, takze je zajímavé, ze obezita zpusobuje podobné epigenetické zmeny podobných genu u obou druhu," komentuje Feinberg. "Je pravdepodobné, ze kdyz jsou zásoby potravin velice variabilní, tyto epigenetické zmeny pomáhají telu prizpusobit se docasným nárustem kalorií." Pokud vsak vysokokalorická strava pokracuje po dlouhou dobu, stejný epigenetický vzorec zvysuje riziko onemocnení.

Z výzkumu také vyplývá, ze nekteré epigenetické zmeny spojené s obezitou ovlivnují geny, o kterých je známo, ze zvysují riziko diabetu. Jiné zmeny ovlivnují geny, které nebyly jednoznacne spojeny s onemocnením, ale ukázaly se, ze mají roli v tom, jak se telo rozpadá a pouzívá ziviny - proces nazvaný metabolismus.

"Tato studie prinesla seznam genu, u kterých se dríve ukázalo, ze hrají roli v diabetes," ríká Wong.

"V dalsích testech jsme ukázali, ze alespon nekteré z techto genu skutecne regulují inzulínový úcinek na príjem cukru, nabízejí poznatky o nových mozných cílech pro lécbu cukrovky typu 2."

Feinberg dospel k záveru, ze krome toho, ze poskytuje náhled na vývoj léku, výsledky také naznacují, ze epigenetický test by mohl být vyvinut k detekci lidí mnohem dríve na ceste k cukrovce.

Zdravotní novinky dnes ze vyssí príjem jogurtu je spojen s nizsím rizikem vývoje diabetu 2. typu.

HIV riziko "není vyssí" pro bisexuální muze nez heterosexuální muzi

HIV riziko "není vyssí" pro bisexuální muze nez heterosexuální muzi

Výzkumníci z University of Pittsburgh Graduate School of Public Health uvádejí, ze pocet HIV-pozitivních muzu v USA, kterí mají sex s muzi i zenami, se pravdepodobne bude rovnat poctu HIV-pozitivních muzu, kterí mají sex pouze se zenami . Jejich výzkum, který se uskutecnil na 141. výrocní setkání a výstave Amerického verejného zdravotního svazu v Bostonu v MA, je povazován za problém, který vyvolává "lidový predpoklad", ze muzi, kterí jsou bisexuální, jsou prevázne zodpovední za prenos HIV (viru lidské imunodeficience) zenám.

(Health)

Epilepsie "zvysuje riziko úmrtí" mezi tehotnými zenami

Epilepsie "zvysuje riziko úmrtí" mezi tehotnými zenami

Tehotné zeny mohou mít vetsí riziko nezádoucích komplikací a úmrtí behem porodu, pokud mají epilepsii, podle nové studie publikované v JAMA Neurology. Výzkumníci zjistili, ze tehotné zeny s epilepsií jsou vystaveny vetsímu riziku úmrtí matky a komplikacím dorucení nez tem bez poruchy.

(Health)