cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.MRSA velký rizikový faktor u detí, kterí chytí chripku

Nebylo jasné, proc se zdravé deti, které se behem epidemie v roce 2009 onemocnely chripkou H1N1, staly kriticky nemocné. Detská nemocnice v Bostonu zjistila, ze jedním z klícových rizikových faktoru je MRSA (Staphylococcus aureus rezistentní vuci meticilinu). Ti, kterí nesou bakterie, mely osmkrát vyssí riziko úmrtí u dríve zdravých detí.
Co je znepokojivejsí je to, ze infekce byly casteji nez nezjisteny a deti byly léceny vankomycinem povazovaným za vhodnou lécbu MRSA, ale i pres tuto lécbu zemrely a je obzvláste znepokojivé s rostoucím poctem MRSA u detí spolecenství.
Vedoucí studie Adrienne Randolph, MD, MsC, oddelení medicíny kritické péce v detské nemocnici v Bostonu uvedla:

"Existuje vetsí riziko, ze MRSA se stane invazivním v prítomnosti chripky nebo jiných viru ... Tyto úmrtí u ko-infikovaných detí jsou varovným signálem."

Dr. Randolph vysvetluje, ze existuje vetsí riziko, ze MRSA se stane invazivní, kdyz imunitní systém oslabí boj s chripkou, a pokracuje ve zvysování cervené vlajky techto MRSA / Chripka úmrtí u detí jako predzvest horsích prístích.

Prumerný vek detí ve studii s H1N1 byl sest. Mnoho z nich melo selhání dýchání a více nez 60% potrebovalo mechanickou ventilaci, pricemz nekteré vyzadovaly extrakorporální membránovou okyslicení (ECMO) pro pokrocilou srdecní a respiracní podporu. Onemocnení bylo agresivní a zemrelo 75 detí, kolem 9% studie, z toho asi 50 do dvou týdnu.
Dr. Randolph objasnuje:

"V USA to není bezné, ze ztratilo predtím zdravé díte pneumonii ... Bohuzel tyto deti mely nekrotizující pneumonii ... jíst své tkáne a zabíjet celé oblasti plic. Vypadaly jako imunokompromitovaní pacienti ve zpusobu, kterým MRSA prosla jejich telo. Není to tak, ze samotná chripka nemuze zabít ... to muze ... ale ve vetsine prípadu prezily deti s chripkou samy. "

Nedávné studie poukazují na nárust poctu detí s MRSA. Studie v pediatrii v roce 2010 zjistila, ze pocet detí hospitalizovaných za infekci MRSA se zvýsil z 2 z 1000 vstupu v roce 1999 na 21 z 1000 hospitalizací v roce 2008. Tento nárust byl prisuzován prevázne komunitním prípadum ... nikoliv prípadum získaným v nemocnici.

Randolph a mnoho dalsích v jejím oboru souhlasí s tím, ze rostoucí uzívání antibiotik vytvárí situaci, kdy se kolonizujeme s agresivnejsími bakteriemi odolnými vuci antibiotikum, které samy o sobe nejsou zivot ohrozující, jsou schopny spustit agresivní infekci, jakmile se objeví neco stejne jako chripka dostatecne oslabila telo.
Zatímco soucasné údaje ukazují na nárust koinfekce MRSA u detí, které umírají na sezónní chripku, je to první studie sberu údaju o velkém poctu detí bez rizikových faktoru pro tezkou chripku.
Napsal Rupert Shepherd

Rice 101: Nutricní fakta a úcinky na zdraví

Rice 101: Nutricní fakta a úcinky na zdraví

Jedna z nejstarsích obilných zrn, rýze (Oryza sativa), je povatována za pestovaná nejméne 5000 let. Jedná se o základní potravu pro více nez polovinu svetové populace, zejména tech zijících v jizní a východní Asii. Bílá rýze je nejcasteji konzumovaný druh, ale hnedá (celozrnná) rýze je stále více populární v nekterých západních zemích kvuli jeho prínosum pro zdraví.

(Health)

Astma: jen verit, ze zápach je skodlivý, "muze vyvolat zánet dýchacích cest"

Astma: jen verit, ze zápach je skodlivý, "muze vyvolat zánet dýchacích cest"

U mnoha jedincu s astmatem muze vystavení nekterým zápachum - napríklad parfému - zvýsit zánet dýchacích cest. Ale podle nové studie výzkumníku z Monell Chemical Senses Center ve Philadelphii, PA, jen verit, ze zápach zpusobí skodu, i kdyz neobsahuje zádné drázdivé látky, muze mít stejný úcinek.

(Health)