cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.



Dokonce i pití svetla v ranném tehotenství zvysuje riziko malého nebo predcasného dítete

Nová studie naznacuje, ze lehká konzumace alkoholu behem prvního trimestru je spojena s vyssím rizikem porodu predcasného nebo necekane malého dítete, a to i tehdy, pokud budoucí matky dodrzují vládní doporucený limit dvou jednotek za týden.

Navíc rekli výzkumníci z University of Leeds ve Velké Británii, kterí hlásí své závery v BMJ Journal of Epidemiology a Community Health, konzumace alkoholu v týdnech pred koncepcí je také spojena s mensím rustem plodu.

Nové zjistení prispívá k debate, která je pohánena smísenými dukazy, která se jiz nejakou dobu deje o lehké konzumaci alkoholu v tehotenství.

Autori poznamenávají, ze kdyz tehotné zeny pijí alkohol, prekracují placentu a výsledkem jsou témer stejné kocentrace jak u plodu, tak u matky.

Ovsem zatímco úcinky tezkého pití v tehotenství jsou dobre zavedené, úcinek lehkého pití není a ruzné studie dospely k ruzným záverum o tom, stejne jako ruzné zdravotnické úrady.

Rozmanité dukazy a rady o lehké konzumaci alkoholu v tehotenství

Napríklad v roce 2010 vydal stejný casopis studie vedená University College London, která sledovala deti do veku 5 let a nenalezla zádné dukazy o tom, ze lehké pít v tehotenství poskozuje vývoj detí.

V roce 2012 vsak výzkumníci v USA, kterí se zabývali syndromem alkoholu plodu - rozsahem rustu, dusevních a fyzických abnormalit, které se mohou vyskytnout u detí, jejichz matky pijí alkohol behem tehotenství, tvrdí, ze v tehotenství neexistuje zádná bezpecná mezní hodnota konzumace alkoholu. Popisovali, jak k tomuto záveru dospeli v clánku publikovaném v casopise Alkoholismus: Klinický a experimentální výzkum.

A pak o rok pozdeji vydala dalsí britská studie BMJ otevreno se podíval na úcinky pití behem tehotenství na vývoj plodu a dospel k záveru, ze mírná konzumace alkoholu v tehotenství byla bezpecná.

Mezitím americkým zenám doporucuje Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí v USA (CDC), ze v tehotenství neexistuje zádná bezpecná úroven uzívání alkoholu a ze zeny, které jsou tehotné nebo plánují otehotnet, by nemely konzumovat alkohol.

To je také názor Spolecnosti porodníku a gynekologu Kanady, kterí doporucují univerzální screening pro konzumaci alkoholu pro vsechny tehotné zeny a zeny v plodném veku.

Ministerstvo britského ministerstva zdravotnictví je méne prísné. Doporucují zenám, které jsou tehotné nebo se snazí otevírat, ze by vubec nepijí alkohol, ale pokud se rozhodnou pít, meli by jednou nebo dvakrát týdne omezit svou spotrebu na jednu nebo dve jednotky. To není víc nez pivo piva, nebo stredne velké víno, dvakrát týdne.

Pít více nez dve jednotky týdne zvysuje sance na porod predcasných nebo malých detí

Pro tuto nejnovejsí studii vedci z Leedsu prezkoumali údaje o 1 264 tehotných zen v Leedsu ve veku od 18 do 25 let, u kterých bylo zjisteno, ze mají nízké riziko vzniku porodních komplikací.

Vsechny zeny byly zarazeny do studie o kofeinu a reprodukcním zdraví (CARE) a vyplnily dotazníky o frekvenci potravin, které pozadovaly, aby specifikovaly, jak casto pijí alkohol a jaký typ, 4 týdny pred pocatím a behem kazdého trimestru behem tehotenství.

Kdyz se jejich deti narodily, 13% bylo podvázeno a 4,4% bylo méne, nez bylo ocekáváno, zatímco podobné procento (4,3%) bylo predcasné.

Dokonce i po zohlednení dalsích mozných vlivcu, kdyz analyzovali údaje o alkoholu proti výsledkum narození, vedci zjistili, ze zeny, které pili více nez dve jednotky alkoholu týdne, dvakrát casteji zpusobily predcasné nebo necekane malé díte nez zeny kterí vubec nepijí alkohol.

Analýza vsak ukázala, ze i zeny, které nepijí více nez maximální doporucený príjem alkoholu behem tohoto období, jsou stále vystaveny zvýsenému riziku predcasného porodu.

Navíc pití behem období pred koncepcí bylo také spojeno s rizikem omezeného rustu plodu, coz naznacuje, ze to muze být také kritický cas, poznamenávají autori.

Behem tehotenství byl prumerný príjem v prvním trimestru 11 jednotek týdne

Data ukázala, ze zeny v prumeru nejvíce alkohol vypili pred koncepcí a v prvním trimestru. Behem tehotenství byl prumerný príjem 11 jednotek týdne v prvním, ctyri ve druhém a v posledním trimestru tesne pod dvema.

Více nez polovina (53%) maminky, které mají být pít více nez dve jednotky týdne v prvním trimestru, a témer 40% uvedlo, ze pili více nez 10 jednotek týdne v týdnech pred koncepcí.

Studie také zjistila, ze ocekávané matky, které s nejvetsí pravdepodobností pít víc nez doporucené limity dvou jednotek týden, mely tendenci být starsí, bílé, lépe vzdelané a zijící v bohatsích oblastech.

Seniorka Janet Cade, profesorka v Leedsove skole vedy a výzivy potravin, ríká:

"Protoze tehotenství je pro zeny výjimecným casem, bylo by rozumné, aby kazdý, kdo premýslí o tom, ze se otehotní, vyhnul alkoholu behem této doby."

Nejvetsí svetová konference o AIDS zacíná v Ríme se strategií, fakty

Nejvetsí svetová konference o AIDS zacíná v Ríme se strategií, fakty

Svetová nejvetsí otevrená vedecká konference o HIV / AIDS, 6. konference IAS o patogenezi, lécbe a prevenci HIV se bude konat tento týden v Ríme. Akce bude porádána ve spolupráci s Istituto Superiore di Sanita (Italský národní institut zdraví), který je predním technickým a vedeckým orgánem Italské národní zdravotnické sluzby.

(Health)

Imunitní bunka muze zhorsit zánet srdce na srdecní selhání

Imunitní bunka muze zhorsit zánet srdce na srdecní selhání

Zánet srdce nebo myokarditida je porucha obvykle zpusobená infekcí, která zasáhne srdce. I kdyz je tento stav vzácný, muze nekdy vést k dilatacní kardiomyopatii - hlavní prícine srdecního selhání u mladsích dospelých. Nový výzkum pomáhá vysvetlit, proc se to v nekterých prípadech deje, a nikoliv v jiných, tím, ze vysetrí imunitní bunku, která se zdá, ze zpusobuje srdecní selhání u mysí.

(Health)