cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Migrény lze predpovedet pomocí nového modelu stresu

Migréna, jedna z nejrozsírenejsích neurologických onemocnení, se ukázala jako obtízná zvíre, která má zkrotit. Zdánlive náhodný výskyt útoku jeste zmaril predpoved. Nový model vsak vede k prognóze, kdy se muze objevit bolestivá bolest hlavy.
Migréna je bezným stavem, ale predpovedet, kdy bude útok pricházet, je stále velkou výzvou.

Migréna je popsána jako primární porucha hlavy a je bezným stavem. Produkuje bolest hlavy, která je stredne tezká az tezká, a která je obecne jednostranná, pulzující a schopná trvat hodiny.

Migrénové záchvaty mohou být neuveritelne bolestivé a oslabující, nekdy omezující príjemce na tmavou místnost po celou dobu trvání. Nevolnost a dalsí abdominální príznaky mohou být také doprovázeny.

Týká-li se castejsí u zen, v pomeru priblizne 2: 1, migrény nejcasteji zacínají v puberte a pravdepodobneji postihují osoby ve veku od 35 do 45 let.

Stav se odhaduje na priblizne 16 az 23 procent dospelých ve veku 18 let nebo starsích ve Spojených státech. Podmínka, která prevazuje, má znacný financní dopad na zemi. Napríklad jedna studie odhaduje, ze ztráta produktivity v zemi, kvuli zmeskané práci, ciní 5,6 miliardy az 17,2 miliardy dolaru rocne.

Predvídání záchvatu migrény

Prestoze byly zjisteny rizikové faktory v populaci i u jedincu, predpovídání, kdy a kde muze migréna uderit, se ukázala jako obtízná. Napríklad potenciální migrény mohou zahrnovat prísady potravin, výkyvy hormonu, stres, nedostatek spánku a urcité potraviny, jako je kofein a sýr.

Nicméne, pravdepodobnost spoustení kazdého jednotlivce vyvolávající událost, stejne jako cas, od kterého muze zacít, se muze podstatne lisit.

Aby se zabránilo tomu, ze preventivní léky budou mít nejvetsí sanci na to, aby se migréna dostala do pupíku, musí být pred útokem prijata. Ackoli nekterí lidé hlásí charakteristické príznaky pred nástupem, jsou nespecifické a cas mezi nimi se objeví a zacátek bolesti hlavy se muze lisit, takze je málo jako prediktor.

Vedci z Massachusettsské vseobecné nemocnice v Bostonu chteli zjistit, zda by mohli navrhnout zpusob, jak presneji predpovedet, kdy migréna uderí.

"Víme, ze nekterí lidé jsou vystaveni vetsímu riziku útoku na jiné lidi, ale v rámci jedné osoby jsme nebyli schopni predvídat zvýsené riziko útoku s jakoukoliv presností," vysvetluje vedoucí studie autor Tim Houle, Ph .D.

Nedávná zjistení týmu jsou zverejnena tento týden v casopise Bolest hlavy.

Pro jejich výzkum doktor Houle a tým nabrali 95 lidí s migrénou, pricemz celkem bylo poskytnuto 4195 dní denících. Úcastníci zaznamenali migrénu na techto 163 dnech (nebo 38,5%).

Tým navrhl model, který shromazdoval data týkající se frekvence stresových událostí a jejich vnímané intenzity. Po celou dobu studie úcastníci hlásili nízký az mírný stres. Stres byl vsak pravdepodobne vetsí ve dnech, které vedly k bolesti hlavy.

"Tato studie dokazuje, ze je zcela mozné predpovedet výskyt záchvatu hlavy u jediného pacienta s bolestmi hlavy."

Tim Houle, Ph.D.

Potrebné jemné ladení

Prestoze lécba migrény je stále zdaleka dokonalá, schopnost predvídat, kdy muze dojít k útoku, znamená, ze je mozno lécit predem. Uzívání drog pred událostí muze zvýsit sanci, ze migréna bude zastavena ve svých stopách dríve, nez se vyvine a stane se oslabující.

Doktor Houle a jeho tým se chtejí vyporádat s vylepsením svého modelu a ríkají: "Model, který jsme vyvinuli v této studii, je velmi dobrý zacátek pomáhat lidem predpovídat sance, ze zazijí záchvat bolestí hlavy, ale je zapotrebí pracovat aby byly predpovední modely presnejsí predtím, nez budou rozsírené klinické vyuzití. "

Tento clánek je doprovázen publikací s názvem "Proc se predpovídá migracní zálezitost", Dr. Richard Lipton, Dr. Jelena Pavlovic a Dr. Dawn C. Buse. Autori poukazují na to, ze preventivní terapie mají být opravdu uzitecná, "musíme upresnit umení predpovedi bolesti hlavy a poté testovat cílené intervence u peclive vybraných pacientu."

Bude proto pockat, dokud nebudou modely predpovedi migrény moci pouzít obecná populace, ale byly provedeny pokusy. Protoze migréna postihuje tolik amerických jedincu, kazdý prulom má potenciál zlepsit miliony zivotu.

Zjistete, jak mohou kanabinoidy pomoci zabránit migréne.

Stredomorská strava spojená s delsí zivotností a lepsím zdravím

Stredomorská strava spojená s delsí zivotností a lepsím zdravím

Nový výzkum naznacuje, ze zeny ve stredním veku, které se rídí stredomorskou dietou nebo podobne, mohou zvýsit jejich zivotnost a vyhnout se fyzickým ci kognitivním poruchám a chronickým nemocem ve starsím veku. To je podle studie zverejnené v Annals of Internal Medicine. Stredomorská strava sleduje stravovací návyky lidí zijících na Kréte, mnoha cástí Recka a jizní Itálie.

(Health)

Vetsina ztráty hmotnosti nastává "pres dýchání"

Vetsina ztráty hmotnosti nastává "pres dýchání"

Ackoli je behem slavnostního spechu casto v prubehu post-vánocního spánku posunut na stranu, ztráta hmotnosti bude opet na vrcholu mnoha nasich agend. Ale kam presáhne nadváha, kdyz ji ztratíme? Odpoved poskytnutá novým príspevkem muze být prekvapením. Plíce jsou primárním vylucujícím orgánem pri ztráte hmotnosti, podle výzkumníku.

(Health)