cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Mentol Cigs Harder Quit; FDA povazuje zákaz na Newports, Kools

Americký úrad pro kontrolu potravin a lécivých prípravku v soucasné dobe zvazuje, zda zakázat cigarety mentolu, jelikoz se nyní uvádí, ze cigarety mentolu znesnadnují kourení, zejména cernochu a Puerto Ricans.
Studie zjistila, ze kuráci, kterí pouzívali mentolové cigarety, meli mensí pravdepodobnost, ze prestanou pouzívat, nez ti, kterí pouzívali cigarety bez mentolu. Celkove bylo pouzívání mentolových cigaret nejvyssí u zen a mladých dospelých ve veku od 18 do 24 let. Pri vysetrování podle rasy / etnicity bylo uzívání mentolu u cernochu (71,8%) mnohem vyssí nez u Hispaniku (28,1%) nebo bílých (21 procent).
Výzkumní pracovníci uvedli:

"Protoze nase dukazy naznacují, ze prítomnost mentolu muze cástecne vysvetlit pozorované rozdíly v ukoncení lécby, nedávné výzvy k zákazu této príchute by byly obezretné a zalozené na dukazech."

Mezi hispánci vsak existovaly velké rozdíly: puvod Puerto Rican (62 procent), mexický puvod (19,9 procent) a ostatní hispánské puvody (26,5 procent), uvedli vysetrovatelé.
Americký úrad pro kontrolu potravin a lécivých prípravku se poprvé setkal 21. cervence, aby projednal, zda omezí nebo zakáze prodej mentolových cigaret, ale nebylo stanoveno datum konecného rozhodnutí.
Vedecký poradní výbor FDA pro tabákové výrobky prezkoumává zdravotní úcinky mentolových cigaret a má kazdý den predlozit svou záverecnou zprávu a doporucení agenture. FDA obvykle, ale ne vzdy, spolecne s poradními sdruzeními, které doporucují zakázat mentol. Avsak Lorillard, výrobce Newportu a R.J. Reynolds, výrobce Kools, podal zalobu na 25. únor 2011, aby zablokoval doporucení výboru. V zalobe se tvrdí, ze výbor nemuze poskytnout spravedlivé poradenství, protoze tri clenové mají konflikt zájmu.
Koncepty nekolika kapitol zverejnených online nedávno poskytují náhled sestavy panelu:

"Zatímco neexistují dostatecné dukazy k záveru, ze u kuráku mentolu je pravdepodobnejsí, ze budou diagnostikováni nemoci zpusobené tabákem, nez u nefajcivých kuráku, dukazy stací k záveru, ze je biologicky (pravdepodobne) pravdepodobné, ze mentol zpusobuje, ze kourení cigaret je více návykové. "

Newports jsou zivnou krev Lorillard, nejstarsí americké tabákové spolecnosti, která rozdelila debatu jako otázku obcanských práv. Jedna reklama Lorillard s fotografií afroamerické zeny nese nadpis "Svoboda volby pro dospelé" a uvádí, ze "dospelí dospelí, kterí se rozhodnou kourit, by meli mít svobodu volby mentolových cigaret".
Výzkum ukázal, ze ochucené cigarety pritahují mladé nové kurice. Zákon o kontrole kourení v rodine a kontrola tabáku, který podepsal prezident Obama v cervnu 2009, povolil FDA, aby zakázal vsechny príchute cigaret s výjimkou mentolového mentolu, jehoz znacky predstavují více nez ctvrtinu cigaret prodávaných v USA.
V otevreném dopise Kongresu v roce 2008 sedm bývalých tajemníku zdravotnictví a sociálních sluzeb ci zdravotnictví, vzdelání a blahobytu a bývalého chirurga naléhal, aby zákon zakazoval i cigarety mentolu:
"Zakazování ochucených cigaret, které maskují drsnost tabáku a neco, co muze odradit nekteré kuráci, zejména deti, je pozitivní krok. Pokud nezakazuje mentol, úcet zasáhne financní zájmy tabákových spolecností a diskriminuje afroamericany. "

Napsal Sy Kraft

Cannabinoidy mohou zabránit migréne, studijní nálezy

Cannabinoidy mohou zabránit migréne, studijní nálezy

Kanabinoidy jsou stejne úcinné jako existující léky na prevenci migrény. U kazetových bolestí hlavy vsak kanabinoidy mohou být prospesné pouze pro pacienty, kterí jiz od detství zaznamenali migrénu. Výzkumníci tvrdí, ze kanabinoidy mohou být úcinné pri prevenci migrénových záchvatu. Toto jsou poznatky z nové studie nedávno predstavené na 3. kongresu Evropské neurologické akademie v Amsterdamu v Nizozemsku.

(Health)

Spondyloarthritis: Príznaky, lécby a príciny

Spondyloarthritis: Príznaky, lécby a príciny

Obsahy Druhy symptomu SpA Jaké jsou príciny a rizikové faktory? Jaké jsou moznosti lécby? Vývoj prevence Spondyloarthritis je termín pro nekolik zánetlivých onemocnení, které zpusobují ruzné typy artritidy. Také známý jako spondyloarthropatie, to je stav, který ovlivnuje klouby a entheses, oblasti, kde vazy a slachy se pripojují k kosti.

(Health)