cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Zvýsené riziko Alzheimerovy choroby spojené s dlouhodobým uzíváním benzodiazepinu

Dlouhodobým uzivatelum benzodiazepinu, léku pouzívaných k lécbe úzkosti a nespavosti, muze být podle nové studie publikované ve studii o vyssím riziku vývoje Alzheimerovy nemoci. BMJ.
Pouzívané predevsím k lécbe úzkosti a nespavosti, benzodiazepiny jsou ve vyspelých zemích siroce vyuzívány, zejména u starsích osob.

Hlavní prícinou závislosti u starsích osob, demencia v soucasné dobe postihuje priblizne 36 milionu lidí po celém svete. Ocekává se, ze toto císlo se kazdých 2 desetiletí zdvojnásobí kvuli rustu poctu obyvatel a dosáhne v roce 2050 priblizne 115 milionu.

Neexistuje zádná úcinná lécba demence, takze identifikace zmenitelných rizikových faktoru je nezbytná k tomu, aby se predeslo temto prognózám lidských následku a sociálních nákladu.

Predchozí výzkum naznacil zvýsené riziko demence mezi uzivateli benzodiazepinu, ale mechanismus, který stojí za asociací - a také dávkování spojené s rizikem - nebylo jasné.

Pouzívané predevsím k lécbe úzkosti a nespavosti, benzodiazepiny jsou ve vyspelých zemích siroce vyuzívány, zejména u starsích osob. Vzhledem k silným abstinencním príznakum a vzhledem k tomu, ze dlouhodobá úcinnost benzodiazepinu zustává nedokázána, mezinárodní smernice doporucují pouze krátkodobé uzívání techto léku.

Nicméne, ackoli je známo, ze benzodiazepiny ovlivnují pamet a poznání, coz dokazuje, ze prispívají k nástupu symptomu demence, není snadné. To je cástecne proto, ze príznaky, které benzodiazepiny predepisují k lécbe - úzkost, nespavost, deprese - jsou také symptomy, které se objevily v letech pred diagnostikovanou demencí.

Nová studie sledovala 1 796 pacientu s Alzheimerovou chorobou po dobu 6 let

Vedci sledovali vývoj Alzheimerovy nemoci mezi vzorkem starsích lidí, kterým byly predepisovány benzodiazepiny v kanadském Québecu, a to zkoumáním údaju z databáze programu zdravotního pojistení v Quebeku.

Behem studijního období 6 let výzkumníci identifikovali 1 796 prípadu Alzheimerovy nemoci. Kazdý prípad odpovídal veku, pohlaví a délce sledování a porovnal se se zdravými lidmi ze skupiny 7 184 kontrolních subjektu.

Studie zjistila, ze uzívání benzodiazepinu po dobu 3 mesícu nebo déle bylo spojeno se zvýseným rizikem Alzheimerovy choroby az o 51%. Cím delsí je expozice benzodiazepinum, tím vetsí je riziko Alzheimerovy choroby. Dlouhodobe pusobící benzodiazepiny také zvysují riziko více nez krátkodobe pusobící benzodiazepiny.

Vedci uvádejí, ze prizpusobení symptomu, které mohou naznacovat vznik demence, jako je úzkost, deprese nebo poruchy spánku, "nezmenily výsledky."

Prestoze vedci navrhli studii zamerenou konkrétne na snízení "zkreslení prícinných souvislostí" - kde se prícina a úcinek vzájemne zamíchají - pripoustejí, ze nemohou zcela vyloucit moznost, ze "uzívání benzodiazepinu muze být raným markerem stavu spojeného se zvýseným rizikem demence a ne prícinou. "

Autori uvádejí, ze jejich nálezy mají "zásadní význam pro verejné zdraví, zejména vzhledem k prevalenci a chronickosti uzívání benzodiazepinu u starsích lidí a vysokému a rostoucímu výskytu demencí ve vyspelých zemích".

"Nyní je zásadní povzbudit lékare, aby peclive vyvazovali prínosy a rizika pri zahájení nebo obnove lécby benzodiazepinem a príbuznými prípravky u starsích pacientu," dodávají.

V souvisejícím publikaci Prof. Kristine Yaffeová z Kalifornské univerzity v San Francisku a profesor Malaz Boustani z Centra pro výzkum stárnutí Indiana University tvrdí, ze navzdory tomu, ze jsou benzodiazepiny pridávány do seznamu amerických geriatrických spolecností o nevhodných lécích starsích dospelých v roce 2012 je stále více vyuzívá témer 50% starsích.

Yaffe a Boustani naznacují, ze pro predvídání dlouhodobých dusledku techto léku na zdraví mozku muze být nezbytný formální systém sledování.

Co mohu delat s hlavickami vsi?

Co mohu delat s hlavickami vsi?

Obsah Obrázky Domácí léciva Príznaky Lécba prevence Príciny Vsí hlavy jsou malé, bezkrídlé, parazitní hmyz, který zije v lidských vlasech. Jsou bezným problémem a velmi nakazlivá. Mohou být také tezké se zbavit. Vajícka jsou známá jako knedlíky. Vsí hlavicky nejsou nebezpecí pro zdraví, znamení spatné hygieny nebo príciny onemocnení.

(Health)

Osteoporóza vysvetlila

Osteoporóza vysvetlila

Obsah lécby Príznaky Príciny a rizikové faktory Prevence Diagnóza Komplikace Osteoporóza se stane, kdyz hustota kostí klesá a telo prestane produkovat tolik kostí jako predtím. To muze mít vliv jak na muze, tak na zeny, ale je pravdepodobné, ze se vyskytnou u zen po menopauze kvuli náhlému poklesu estrogenu, hormonu, který normálne chrání pred osteoporózou.

(Health)