cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.1 miliarda dolaru rocne je venována kontrole mozku u pacientu s bolestmi hlavy

Pokyny varují lékare pred pouzitím skenu mozku pro rutinní bolesti hlavy a prípady migrény. Presto 12% pacientu s bolesti hlavy pred lékari dostalo vysetrení podle studie vedcu na Lékarské fakulte Michiganské univerzity.

Vzhledem k tomu, ze byly zverejneny pokyny, které odmítají pouzití snímku s magnetickou rezonancí (MRI) a pocítacovou tomografií (CT) pro bolest hlavy, byly skeny prokázány více - spíse nez méne - bezné u pacientu s bolestmi hlavy.

Bolest hlavy muze být nekdy príznakem váznejsího onemocnení, jako je nádor mozku, aneuryzma nebo arteriovenózní malformace. Lékari si mohou objednat vysetrení pomocí MRI nebo CT, aby ulehcili myslenky svých pacientu nebo se dokonce legálne chránili, pokud jejich pacient pozádá o skenování.

Ale predchozí výzkum ukázal, ze pouze 1-3% vysetrení mozku u pacientu s bolestmi hlavy odhalí maligní rust nebo problém s cévami v mozku. Také z techto problému, které byly zjisteny skenováním, mnohé nevyzadují okamzitou lécbu.

"Existuje solidní výzkum, který dokazuje, ze pocet pacientu s bolestmi hlavy zjistí vázné problémy s temito vysetreními priblizne stejne jako u náhodne vybrané skupiny pacientu bez bolestí hlavy," ríká Dr. Brian Callaghan, hlavní autor studie, který je publikován v JAMA interní medicína. "A mnoho vecí, které najdeme pri takových skenováních, nemusí být nutne neco, cím s tím neco udeláme."

To, ze skeny se staly casteji uzívány pro bolesti hlavy ve svetle lékarského názoru, by mohly znamenat, ze vzestup byl motivován pacienty, kterí vyvíjeli tlak na své lékare. Jako takový tým Dr. Callaghana doporucuje lepsí vzdelávání pro verejnost o bolestech hlavy a doporucených aplikacích vysetrení mozku.

Tým také navrhuje, aby prepracování pojistných plánu vyzadovalo od pacientu, aby zaplatili cást nákladu za skenování, muze odradit zbytecné pouzívání této technologie.

$ 1billion rocne náklady na skenování je "konzervativní odhad"


Stejne jako je nákladné, zbytecné kontroly mohou také mít nepríznivé úcinky na pacienty, jako je expozice zárení z CT zobrazování.

Pri pouzití národních údaju o neuroimagingových vysetreních a pacientech, kterí hlásili bolesti hlavy svým lékarum, byli vedci schopni vypocítat odhadované celkové náklady.

V letech 2007 az 2010 dostali lékari 51,1 milionu návstev pacientu s príznaky bolesti hlavy, z nichz polovina byla spojena s migrénou. Z techto 51,1 milionu návstev vedlo 12,4% k MRI nebo CT vysetrení. Celková cena skenu za tyto 4 roky cinila 3,9 miliardy dolaru.

"Jedná se o konzervativní odhad nákladu zalozený na tom, co Medicare zaplatí za tyto testy, ríká doktor Callaghan, který dodává, ze:

"CT a MRI jsou obycejne usporádány pro bolest hlavy a migrénu a casem se zvetsují, a to navzdory skutecnosti, ze se vyskytují vzácné prípady, kdy by se melo pouzívat zobrazování. Rada pokynu ríká, ze bychom nemeli delat to - vcetne tech z neurologických a radiologických skupin - ale presto to stále deláme hodne. To je zdroj obrovských nákladu na zdravotní péci, aniz bychom meli dostatek dukazu k oduvodnení nákladu. "

"Lékari vsak obvykle nezohlednují náklady a pacienti obvykle za tyto skenování neplatí prímo," poznamenává Dr. Callaghan. "Pojistitelé mohou pozadovat predchozí oprávnení, ale presto pokrývají kontroly, pokud jsou objednány."

Stejne jako odhadovaná cástka 1 miliardy dolaru rocne v cenách zdravotní péce - která nezahrnuje náklady na následné testy - existují dalsí nezádoucí úcinky pro pacienty, kterí mají zbytecné kontroly. CT zobrazování také napríklad nese nebezpecí nezádoucích úcinku zpusobených radiacní expozicí snímku.

Koneckoncu, doktorka Callaghanova studie radí pacientum, ze jestlize jejich lékar neverí, ze potrebují skenovat, meli by se zdrzet toho, aby se s nimi vyhnuli.

Nedávno, Zdravotní novinky dnes hlásené na prvním zarízení lécby migrénových bolestí hlavy, aby zajistily souhlas Amerického úradu pro kontrolu potravin a léciv.

Více Americanu se setká s cíli diabetu

Více Americanu se setká s cíli diabetu

Pocet Americanu, kterí splnili své cíle v oblasti cukrovky - hladina cukru v krvi, krevní tlak a hladina cholesterolu - se behem 12 let výrazne zvýsil, ríká nová studie NIH (National Institutes of Health) a CDC (Centre for Disease Control and Prevention) a publikoval v Diabetes Care. Autori napsali, ze od roku 1988 do roku 2010 vzrostl podíl diabetiku v USA, kterí prekrocili nebo splnili tri opatrení, která prokazují dobrý diabetes management, z priblizne 2% na 19%.

(Health)

Chirurg obecne zameruje mládí na kourení

Chirurg obecne zameruje mládí na kourení

Generální chirurg Dr. Regina Benjamin odhalil dalsí záchvat proti tabáku, tentokrát s cílem zabránit mladým lidem, aby zacali kourit, s cílem získat dalsí tabáku bez tabáku. Její zpráva s názvem "Prevence uzívání tabáku mezi mladistvými a mladými dospelými: Muzeme vytvorit novou tabáku bez tabáku, podrobne popisuje rozsah, zdravotní dusledky a vlivy, které vedou mladé lidi k tomu, aby zacaly kourit, a nacrtl osvedcené strategie, které mladé lidi odvracejí od tabáku .

(Health)