cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.HPV vakcína - mladé zeny motivované více STD nez ochrana pred rakovinou

Mladé zeny pravdepodobne uzívají HPV vakcínu, pokud jim bude receno, ze chrání pred sexuálne prenosným onemocnením, i kdyz chrání pred potenciálne smrtícím karcinomem delozního cípku, objevili výzkumníci z Ohio State University a Texas Tech University.
Zduraznení prevence proti pohlavne prenosným onemocnením (HPV) vakcíny HPV je lepsí, kdyz ji získává více mladých zen.
Vetsina odborníku v oblasti zdravotnictví se domnívá, ze vydesit zeny za riziko rakoviny je efektivnejsí - to se nejedná o vakcínu proti HPV, uvedli výzkumníci.
Vedoucí autor Janice Kriegerová a Melanie Sarge verí, ze méne nez 20% dospívajících amerických dívcích, kterí dostali vakcínu proti HPV, je selhání zprávy o hrozbe rakoviny.
Krieger rekl:

"Mladé zeny nereagují silne na hrozbu rakoviny delozního cípku. Zdá se, ze mají vetsí obavy z toho, ze dostanou STD, a tak bychom se meli pokusit, abychom je povzbudili k získání HPV vakcíny."

Gardasil, nejcasteji pouzívaná HPV vakcína v USA, zabranuje infekci lidského papilomaviru (HPV). HPV je zodpovedný za vetsinu rakovin delozního cípku, stejne jako genitální bradavice.
Genitální bradavice, známé také jako condylomata acuminate nebo venerické bradavice, jsou jedním z nejcastejsích druhu pohlavních chorob. Genitální bradavice je infekce kuze, která postihuje genitální nebo anální oblast, stejne jako sliznice vagíny, delozního cípku a konecníku. Pokud 26% amerických dívek ve veku 14 az 19 let trpí alespon jednou pohlavne prenosnou nemocí, coz mladým zenám a mladistvým detem ríká, ze HPV vakcína muze pomoci chránit je pred STD, je velmi dulezitou zprávou.
Predchozí studie, které ukázaly, ze zeny informují o tom, jak HPV vakcína zabranuje rakovine delozního cípku, byla úcinná a zamerila se na zeny vsech vekových skupin, vcetne starsích zen. Tato vakcína je vsak zamerena na zeny mladsí 26 let.
Rakovina není neco, ceho se mladí lidé obávají. Máme tendenci zacít se starat o rakovinu pozdeji v zivote, ne kdyz jsme na strední skole nebo vysoké skole.
Kriger a Sarge napsali o svém studiu v casopise Komunikace v oblasti zdraví.
Autori rozhodli, ze provedou cistou studii, která porovnává dopad obou zpráv - prevence rakoviny HPV vakcín proti její ochrane pred STD - na mladé zeny ve veku vysokých skol a jejich matky.

Krieger rekl: "Rozhodli jsme se udelat cistou studii, která by srovnávala, jaká zpráva fungovala nejlépe se zenami ve skole ve srovnání s tím, co pracovalo se svými matkami."
Vsichni úcastníci dostali balícek materiálu, který obsahoval zprávu pro vakcínu a dotazník. Studenti meli také zprávu, která jim doporucila projednat HPV vakcínu se svým lékarem. Matky mely zprávu, která je povzbudila, aby presvedcily své dcery, aby navstívily lékare.
Krieger a Sarge vytvorili dve ruzné zprávy:
  • Zabrante skupine rakoviny delozního cípku - polovina studentu a polovina matky dostala zprávu s velkým nadpisem, který cetl "Prevence rakoviny delozního cípku"

  • Zabrante skupine genitálních bradavic - polovina studentu a jejich matky obdrzely podobnou zprávu s jiným nadpisem, který cetl "Zabránit genitálním bradavicím".
Obe zprávy obsahovaly nahore textové pole, které znovu zduraznovalo bud genitální bradavice, nebo zprávu o rakovine.
Dostali nejaký cas na to, aby si precetli balícek materiálu, a pak byli pozádáni, aby vyplnili dotazník, který zahrnoval celou radu otázek, vcetne toho, jak se cítili o hrozbe HPV a zda si mysleli, ze by bylo dobré videt doktor (nebo jejich dcera, aby navstívili lékare) o podání vakcíny.
Výsledky to ukázaly výrazne více zen ve skupine "prevence genitálních bradavic" chtelo videt lékare ve srovnání s temi v jiné skupine.
Mladé zeny v skupine "prevence genitálních bradavic" se také cítily pohodlneji, kdyz si poradily s lékarem o vakcíne. Krieger rekl: "Prevence rakoviny nebyla velkým motivátorem."
Celkove výzkumníci zjistili, ze vydesit mladé zeny do vakcíny není prílis úcinné.

Nebyla to hrozba, ze by se nakazila HPV, která motivovala zeny, aby vyhledaly vakcínu, vysvetlují autori. To, co bylo dulezité, bylo pohodlné, kdyz o tom mluvil s lékarem.
Krieger rekl:
"Nase výsledky naznacují, ze je mnohem dulezitejsí, aby se zeny cítily pohodlne se svým lékarem, aby se o vakcíne dozvedely." Strach nefunguje, potrebují pocit, ze není tezké ani nepríjemné projednat vakcínu se svým lékarem. povzbudit je, aby byli ockováni. "

Výzkumníci pripustili, ze jejich nálezy byly ocní optikou. Stejne jako vetsina ostatních zdravotnických pracovníku predpokládali, ze by matky mely být motivovány k tomu, aby povzbuzovaly své dcery k získání HPV vakcíny, kdyby cetly o rakovine spíse nez o prospech prevence STD.
Vzhledem k tomu, ze matky byly ve stádiu zivota, kdyz rakovina je vetsí problém, ocekávali, ze rakovina bude hlavním motivátorem. Vedci také premýsleli, zda se matky mohou cítit nepohodlne o poselství STD, které predpokládá, ze jejich dcery mají sex.
Zdá se, ze matkám nebyla ovlivnena zpráva, kterou cetli.
Krieger dospel k záveru:
"Verili jsme, ze matky budou reagovat negativne na zprávu o prevenci genitálních bradavic, ale to nebylo podporováno." Matky reagovaly podobne jako na genitální bradavice a na zprávy o prevenci rakoviny, coz naznacuje, ze pokud se zameríme na prevenci genitálních bradavic v nasich zprávách k dcerám, to nemusí znamenat, ze jsme ztratili matky. "

Autori se domnívají, ze jejich zjistení by mela povzbudit lékare a tvurce politik, aby posunuli duraz ve zprávách z rakoviny na prevenci STD ohledne HPV vakcíny.
Napsal Christian Nordqvist

Body hodiny citlivé na barvu svetla

Body hodiny citlivé na barvu svetla

Vnitrní hodiny v mozku pomáhají zvíratum sledovat cas a menit jejich chování podle toho, zda se blízí den nebo noc. Nyní nová studie ukazuje, ze tyto interní hodiny synchronizují s externím casem, a to nejen s pouzitím zmen intenzity, ale také barvy okolního svetla. Vedci ríkají, ze teoreticky by barva svetla mohla být pouzita k manipulaci s telovými hodinami, coz by mohlo být uzitecné pro cestující, kterí chtejí minimalizovat jet lag.

(Health)

Mortalita predcasne narozených detí se dramaticky snízila o HeRO

Mortalita predcasne narozených detí se dramaticky snízila o HeRO

Studie provedená u více nez 3 000 predcasne narozených detí, kterým byla poskytnuta péce v rámci systému sledování srdecního tepu (HeRO® monitor), ukázala snízenou míru úmrtnosti o 20% a úcinne setrila zivot u jednoho dítete u kazdého 48 sledovaných. Výsledky tohoto multicentrického setrení monitoru HeRO, spolufinancovaného Národními ústavy zdravotnictví a lékarské prediktivní vedecké korporace (MPSC), se objevují v The Journal of Pediatrics.

(Health)