cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Co je to psoriáza?

Obsah

 1. Co je to psoriáza?
 2. Etapy
 3. Diagnóza
 4. Výhled
 5. Spoustí
 6. Lécba
Psoriáza je chronické autoimunitní onemocnení kuze, které urychluje prirozený rustový cyklus telních bunek tela.

Existuje nekolik ruzných typu psoriázy a príznaky se lisí od typu k typu. Nejcastejsím typem psoriázy je plaková psoriáza, která je charakterizována náplastí tlusté, cervené kuze a stríbrných supin na tele.

Náplasti se mohou objevit témer kdekoli na tele, ale casto se vyskytují na loktech, kolenech, pokozce hlavy, dolní cásti zad, tváre, dlaních a chodidel. Psoriáza muze také ovlivnit nehty, nehty a ústa.

Co je to psoriáza?


Guttacní psoriáza muze pripomínat malé slzy nebo destové kapky, které se objevují na kuzi ve velkých poctech.

Guttacní psoriáza je druhým nejcastejsím typem psoriázy.

Muze se objevit v jakémkoli veku, ale obecne se zacíná tvorit v detství nebo v mladém dospelém veku. Podle Národní nadace psoriázy se asi 10 procent lidí, kterí dostávají psoriázu, rozvíjí zaludecní psoriázu.

Název guttate psoriasis pochází z latinského slova guttate, coz znamená "pokles". Podmínka dostala tento název, protoze malé, cervené supinaté skvrny, které se objevují na kuzi, vypadají jako slzy nebo destové kapky.

Zatímco léze v plaketové lupénce jsou velké a pokryté tlustými, stríbritými supinami, náplasti v zaludecní psoriáze jsou mnohem mensí a tencí. Nekolik stovek techto malých, kapkovitých náplastí se muze objevit na pazích, nohou, trupu, pokozce hlavy, tvári a usích.

Gutátová a plakární psoriáza se mohou vyskytovat spolecne.

Jaké jsou ruzné typy psoriázy?Kliknete zde a dozvíte se o dalsích typech psoriázy.Prectete si ted

Etapy

Existují tri fáze vývoje zaludecní psoriázy.

 • Mírné: Nekolik papulí postihuje az 3 procenta pokozky.
 • Mírné: Pláty pokrývají 10 procent pokozky.
 • Závazné: Psoriáza zahrnuje mnoho nebo celé telo.

Nekdy vyrázka zmizí, ale muze se vrátit.

Diagnóza


Lékar nebo dermatolog by mel být konzultován, pokud je podezrení na zaludecní psoriázu.

Na první pohled z jakéhokoli príznaku a symptomu zaludecní psoriázy je dulezité navstívit lékare, aby potvrdil diagnózu.

Lékar, obvykle dermatolog, obvykle diagnostikuje onemocnení provedením fyzikálního vysetrení kuze. Dermatolog muze zjistit, zda se jedná o zaludecní psoriázu na základe výskytu lézí na kuzi.

V nekterých prípadech muze být provedena kozní biopsie k potvrzení diagnózy. Krevní testy mohou vyloucit dalsí mozné nemoci.

Lékar se muze zeptat na prípadné záchvaty streptokokového krvácení nebo jiných infekcí a mohou si objednat tampón v krku.

Lékar posoudí závaznost záchvatu a navrhne, jak prípadne zabránit budoucím výpadkum.

The Globální hodnocení lékare (PGA) a Index psoriázy a intenzity psoriázy (PASI) obsahují pokyny, které se bezne pouzívají k posouzení závaznosti psoriázy.

Ani není perfektní a výzkum probíhá tak, aby nasel nejlepsí zpusob, jak zhodnotit, jak vázný je prípad psoriázy.

Podobné podmínky

Rada stavu má podobné symptomy jako psoriáza.

Tyto zahrnují:

 • seboroická dermatitida
 • lichen planus
 • Kozní onemocnení tela (tinea corporis)
 • Pityriasis rosea

Tyto stavy mohou nastat také v prubehu ohniska zaludecní psoriázy.

Ohnisko zaludecní psoriázy je normálne zvládnutelné, ale pokud se ponechá nelécené, mohou nastat komplikace.

Potenciální komplikace zahrnují bolest, sekundární kozní infekci a svedení.

Výhled

V pocátecním stadiu muze být lécení psoriázy léceno úcinne lékarem. Pokud se nepozaduje lécení, muze se stát vázným. Tezká zaludecní psoriáza se tezko lécí.

Nekdy vyrázka zmizí, ale pro nekteré lidi se vrátí pozdeji. Muze se stát chronickým nebo dlouhodobým zdravotním stavem.

Spoustí

Guttacní psoriáza se muze objevit velmi rychle. Není jasné, co zpusobuje, ze imunitní systém je nadmerný, ale zdá se, ze existují ruzné ruzné spoustece.

Tyto zahrnují:

 • infekce horních cest dýchacích
 • streptokokové infekce
 • zánet mandlí
 • stres
 • zranení kuze
 • urcité léky, vcetne antimalarik a beta-blokátoru
 • dysfunkce nervového a endokrinního systému
 • hormonální poruchy
 • genetická predispozice
 • rizika pro zivotní prostredí
 • prílis mnoho alkoholu

Guttacní psoriáza není nakazlivá, ale je casto vyvolána infekcí, jako je infekce streptokokovým hrdlem. Typicky se objevuje 2 az 3 týdny po infekci a je jediným typem psoriázy, který postupuje v dusledku akutní virové nebo bakteriální infekce.

Je mozné mít streptokok nebo jinou virovou nebo bakteriální infekci, aniz by se objevily nejaké príznaky, a proto se psoriatická guttace nekdy objeví "mimo modrou".

Guttacní psoriáza muze mít také genetické príciny. Osoba má vetsí sanci na výskyt onemocnení, pokud jde o nejblizsí rodinu.

Lécba

Guttacní psoriáza muze být obtízné lécit. Je dulezité mít vhodnou lécbu pro psoriázu zaludku, nebot nekterí pacienti budou mít vetsí sanci na rozvoj dalsích zdravotních problému.

Tyto zahrnují:

 • psoriasis artritida
 • rakovina
 • kardiovaskulárních chorob a vysokého krevního tlaku
 • Crohnova nemoc
 • Deprese
 • diabetes
 • osteoporóza
 • onemocnení jater a ledvin
 • jiné autoimunitní poruchy
 • ocní podmínky

Slunecní svetlo v malých dávkách muze pomoci zmírnit zaludecní psoriázu.

U mírných prípadu zaludecní psoriázy by vetsina lékaru povazovala za první krok topické léky.Aplikace lokálních léku prímo na oblast pokozky postizené lézemi muze pomoci udrzet oblast zvlhcená a zmírnit svedení.

Existuje rada dostupných topických léku, jako jsou steroidní krémy, gely, vitamín D a aplikace cernouhelného dehtu a masti. Tato lécba se muze provést doma.

Antidandruff sampon muze pomoci pri suchu a svedení na pokozce hlavy.

Jiné moznosti lécby mohou zahrnovat:

 • externí léky podávané perorálne nebo injekcne
 • fototerapie s pouzitím ultrafialového svetla
 • antibiotika pro lécbu streptokoku nebo jiné infekce

Ackoli strep throat muze vyvolat zaludecní psoriázu, nekteré dukazy naznacují, ze lidé, kterí nemají mandle, jsou o 50 procent méne pravdepodobné, ze by vyvinuli psoriázu.

Prírodní prostredky

Nekteré prírodní léky mohou být prospesné.

Tyto zahrnují:

 • Krátké období slunecního zárení muze pomoci minimalizovat závaznost zaludecní psoriázy.
 • Mohou být také uzitecné soli, jako je síran draselný 6C. Tyto typy solí pomáhají bojovat proti zánetu, stejne jako zbavit se mrtvých bunek pokozky a udrzovat pokozku hydratovanou. Namocit do vlazné koupel, naplnené solí Epsom, muze pomoci k uklidnení pokozky.
 • Vyhnete se parfumovaným solim, protoze mohou podrázdit pokozku.
 • Zdravá výziva muze prispet ke snízení úcinku zaludecní psoriázy. Lékari doporucují spoustu ovoce a zeleniny, jako je petrzel, salát a cesnek.
 • Vyríznutí zpracovaných potravin a zivocisných tuku muze prispet ke snízení zánetu kuze.
 • Kazdodenní rutinní cvicení muze pomoci posílit svaly a tkáne tela a to muze pomoci regulovat metabolické funkce tela.

Psoriáza je autoimunitní porucha, takze prevence není vzdy mozná, ale kourení a nadmerná konzumace alkoholu zvysují sanci na rozvoj.

Pri správné lécbe se léze pravdepodobne úplne vycistí, ale kozní psoriáza se muze pozdeji znovu objevit.

Psoriáza muze lidem vyvolat pocit sebevedomí, ale oblecení nebo urcitý make-up mohou být pouzity k jeho zakrytí. Existují podpurné skupiny pro sdílení informací a zkuseností s ostatními v podobné situaci.

Je dulezité sledovat príznaky a jakékoliv známky opakování, aby se tento stav predcasne lécil.

Pocet úmrtí ze silných léku proti bolesti na predpis

Pocet úmrtí ze silných léku proti bolesti na predpis

Podle odborníku na bmj.com vyzaduje rostoucí pocet úmrtí v USA a Kanade z léku proti bolesti léku na predpis (opiáty). Opioidy jsou léky proti bolesti, které obsahují slouceniny extrahované z opiového máku, a jiz byly dlouho uzívány ke kontrole príznaku rakoviny a akutních zdravotních stavu.

(Health)

Nová antimalární sloucenina rychle znicí parazity

Nová antimalární sloucenina rychle znicí parazity

Jednou z výzev v boji proti malárii - nemoci, která ohrozuje polovinu populace sveta a kazdou minutu zabije díte v Africe - je to, ze se rychle stává odolným vuci novým lékum. K udrzení jejich úcinnosti musí nové léky jednat rychle a eliminovat parazit pred tím, nez má sanci vyvinout odpor.

(Health)