cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Cvicení muze zvýsit libido u zen uzívajících antidepresiva

Zeny, které uzívají antidepresiva a mají sexuální dysfunkci, mohou tezit z pravidelných mírne intenzivních cvicení, ríkají výzkumníci z University of Texas v Austinu.

Nedostatek sexuální touhy je pomerne castý u zen uzívajících antidepresiva, ale o nich se málokdy mluví. Nová studie, publikovaná v Deprese a úzkost, ríká, ze zapojení se do cvicení ve správný cas drzí klíc k uspokojujícímu sexuálnímu zivotu.

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) uvádí, ze jeden z deseti Americanu starsích 12 let uzívá antidepresiva a ze zeny jsou 2,5krát casteji nez zeny.

Dále poukazují na to, ze antidepresiva jsou tretí nejcasteji predepsanou drogou, pricemz míra uzívání se v období 1988 az 2008 zvýsila témer o 400%.

Pro tuto studii výzkumníci prijali 52 zen, které uzívali antidepresiva a hlásili nizsí vedlejsí úcinky jako vedlejsí úcinek. Behem prvních 3 týdnu byly zeny zapojeny do sexuální aktivity bez cvicení.

Vsichni úcastníci byli pak pozádáni, aby pridali tri rutinní tréninky a kardio cvicení na 30 minut a trikrát týdne se zapojili do sexuální aktivity. Zeny, které se pravidelne cvicily, byly pozádány, aby do svých pravidelných rutin pridaly tri dalsí zasedání.

Silnejsí libida a zlepsená sexuální funkce


Zeny, které se zavázaly k pravidelnému cvicení, hlásily silnejsí libido a zlepsily sexuální funkce.Vedci rozdelili úcastníky do dvou skupin a pozádali je, aby bud vykonávali bezprostredne pred sexem, nebo cvicení, které nebylo spojeno se sexem. V posledních trech týdnech studie obe skupiny presly.

Na základe vlastních reportu úcastníku o sexuálním fungování, spokojenosti a psychickém zdraví pred a po kazdém experimentu výzkumníci ukázali, ze 30 minut cvicení pred pohlavním stykem snizuje úcinky antidepresiva na potlacení libida.

Vsechny zeny, které se zavázaly k pravidelnému cvicebnímu programu, zaznamenaly lepsí orgasmus, ale kdyz se cvicení provádelo bezprostredne pred sexem, zeny hlásily výrazne silnejsí libido a uspokojivejsí sexuální funkce.

Tierney Lorenzová, postdoktorská výzkumná pracovnice v Indiánské univerzite, která provedla studii, ríká:

"Vezmeme-li v úvahu sirokou prevalenci antidepresivních sexuálních vedlejsích úcinku a nedostatek lécebných mozností pro ty, kterí prozívají tyto tízivé úcinky, je to dulezitý krok pri lécbe sexuální dysfunkce u zen uzívajících antidepresiva."

Ona vysvetluje, ze mírne intenzivní cvicení aktivuje sympatický nervový systém - který primes telo k cinnosti a zvysuje prutok krve do genitální oblasti. Je známo, ze antidepresiva interferují se sympatickým nervovým systémem a potlacují jeho funkci.

Lorenz dodává:

"Tato zjistení mají významné dusledky pro verejné zdraví, protoze cvicení jako lécba sexuálních vedlejsích úcinku je prístupná, levné a neprinásí zátez péce."

A i kdyz to mozná není tak romantické, Lorenz dospel k záveru, ze plánování pravidelné sexuální aktivity a cvicení muze zmírnit nezádoucí vedlejsí úcinky uzívání antidepresiv.

Endometrióza zvysuje riziko zánetlivého strevního onemocnení

Endometrióza zvysuje riziko zánetlivého strevního onemocnení

Asi jedna z deseti zen v reprodukcním veku trpí endometriózou, coz je pomerne castý stav, kdy bunky z delohy delohy rostou v jiných oblastech tela. Podle studie publikované v Gutu jsou zeny s endometriózou témer dvakrát vetsí pravdepodobnost vzniku zánetlivého onemocnení strev ve srovnání s jinými zenami.

(Health)

Chemické popáleniny: Príznaky, diagnóza a lécba

Chemické popáleniny: Príznaky, diagnóza a lécba

Obsah Obecné príciny chemických popálenin Príznaky Hledání lékarské péce Lécba chemických popálenin Kdo je ohrozen? Výhled Chemické popáleniny se mohou objevit, kdyz clovek prichází do prímého styku s chemikáliemi nebo s jejich výpary. Chemické popáleniny se mohou stát kazdému na jakémkoli míste - doma, v práci, ve skole, v exteriéru nebo v útoku.

(Health)