cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Cvicení muze zvýsit libido u zen uzívajících antidepresiva

Zeny, které uzívají antidepresiva a mají sexuální dysfunkci, mohou tezit z pravidelných mírne intenzivních cvicení, ríkají výzkumníci z University of Texas v Austinu.

Nedostatek sexuální touhy je pomerne castý u zen uzívajících antidepresiva, ale o nich se málokdy mluví. Nová studie, publikovaná v Deprese a úzkost, ríká, ze zapojení se do cvicení ve správný cas drzí klíc k uspokojujícímu sexuálnímu zivotu.

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) uvádí, ze jeden z deseti Americanu starsích 12 let uzívá antidepresiva a ze zeny jsou 2,5krát casteji nez zeny.

Dále poukazují na to, ze antidepresiva jsou tretí nejcasteji predepsanou drogou, pricemz míra uzívání se v období 1988 az 2008 zvýsila témer o 400%.

Pro tuto studii výzkumníci prijali 52 zen, které uzívali antidepresiva a hlásili nizsí vedlejsí úcinky jako vedlejsí úcinek. Behem prvních 3 týdnu byly zeny zapojeny do sexuální aktivity bez cvicení.

Vsichni úcastníci byli pak pozádáni, aby pridali tri rutinní tréninky a kardio cvicení na 30 minut a trikrát týdne se zapojili do sexuální aktivity. Zeny, které se pravidelne cvicily, byly pozádány, aby do svých pravidelných rutin pridaly tri dalsí zasedání.

Silnejsí libida a zlepsená sexuální funkce


Zeny, které se zavázaly k pravidelnému cvicení, hlásily silnejsí libido a zlepsily sexuální funkce.Vedci rozdelili úcastníky do dvou skupin a pozádali je, aby bud vykonávali bezprostredne pred sexem, nebo cvicení, které nebylo spojeno se sexem. V posledních trech týdnech studie obe skupiny presly.

Na základe vlastních reportu úcastníku o sexuálním fungování, spokojenosti a psychickém zdraví pred a po kazdém experimentu výzkumníci ukázali, ze 30 minut cvicení pred pohlavním stykem snizuje úcinky antidepresiva na potlacení libida.

Vsechny zeny, které se zavázaly k pravidelnému cvicebnímu programu, zaznamenaly lepsí orgasmus, ale kdyz se cvicení provádelo bezprostredne pred sexem, zeny hlásily výrazne silnejsí libido a uspokojivejsí sexuální funkce.

Tierney Lorenzová, postdoktorská výzkumná pracovnice v Indiánské univerzite, která provedla studii, ríká:

"Vezmeme-li v úvahu sirokou prevalenci antidepresivních sexuálních vedlejsích úcinku a nedostatek lécebných mozností pro ty, kterí prozívají tyto tízivé úcinky, je to dulezitý krok pri lécbe sexuální dysfunkce u zen uzívajících antidepresiva."

Ona vysvetluje, ze mírne intenzivní cvicení aktivuje sympatický nervový systém - který primes telo k cinnosti a zvysuje prutok krve do genitální oblasti. Je známo, ze antidepresiva interferují se sympatickým nervovým systémem a potlacují jeho funkci.

Lorenz dodává:

"Tato zjistení mají významné dusledky pro verejné zdraví, protoze cvicení jako lécba sexuálních vedlejsích úcinku je prístupná, levné a neprinásí zátez péce."

A i kdyz to mozná není tak romantické, Lorenz dospel k záveru, ze plánování pravidelné sexuální aktivity a cvicení muze zmírnit nezádoucí vedlejsí úcinky uzívání antidepresiv.

Mayo Clinic Climes Everest pro výzkum srdce

Mayo Clinic Climes Everest pro výzkum srdce

Skupina vedcu z Mayo Clinic vyrazila na Mount Everest v Nepálu ke studiu výkonu devet horolezcu, kterí se pokousejí dosáhnout vrcholu nejvyssí hory sveta. Sportovci budou sledováni od okamziku, kdy opustí základní tábor na 17,500 ft nad morem, az na vrchol ve výsce 29,000 stop a zpet dolu.

(Health)

Duchovnost je spojena s lepsím dusevním zdravím

Duchovnost je spojena s lepsím dusevním zdravím

Podle studie provedené výzkumnými pracovníky na univerzite v Missouri, spiritualita zlepsuje zdraví vetsiny lidí, jak zdánlive zdravých jedincu, tak i tech, kterí mají onemocnení a nemoci. Studie je publikována v casopise Journal of Religion and Health. Tým zduraznil, ze poskytovatelé zdravotní péce mohou prizpusobit lécbu a rehabilitacní programy, aby vyhovovaly duchovním náklonum jednotlivce.

(Health)