cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Mensí melanomové rezy pro melanomy vetsí nez 2 mm mají stejnou míru recidivy a smrt jako vetsí incize

Po kontroverzních otázkách ohledne nejvhodnejsích chirurgických okraju pro vyklenutí kozních melanomu o tloustce vetsí nez 2 mm, studie publikovaná online First by Lancet indikuje, ze 2 cm margin excize je bezpecný a dostatecný, coz vede k podobným úrovním opakování a smrti v porovnání s okrajem 4 cm.
Kozní melanom se ve Svédsku zvysuje o 4% u muzu i zen. Císla ve Skandinávii a dalsích zemích s prevázne bílou populací se také zvysují a ve srovnání s jinými druhy rakoviny je prumerný vek diagnostikovaných pacientu nízký. Lékari musí pri chirurgickém odstranení melanomu dosáhnout rovnováhy, nebot muze dojít k relapsu, pokud je excizie prílis úzká. To by mohlo ohrozit prezití bez choroby a v nejhorsím scénári by dokonce melo za následek smrt.
Dr. Peter Gillgren z Karolinska Institutet a Stockholm Söder Hospital ve Stockholmu ve Svédsku a jeho tým provedli randomizovanou kontrolovanou studii v devíti evropských centrech po celém Svédsku, Norsku, Dánsku a Estonsku, aby zjistili, jaká velikost vyríznutí by byla nejvhodnejsí. Soucástí studie bylo celkem 936 pacientu v klinickém stadiu IIA-C s melanomem kuze, který byl tlustsí nez 2 mm, pricemz primární cíl byl prezití.
Výzkumníci rozdelili úcastníky do 2 skupin, pricemz jedna skupina 465 úcastníku byla pridelena k získání 2 cm resekce a druhá skupina 471 úcastníku, kterí dostali 4 cm resekci. Prestoze kazdá skupina ztratila jednoho pacienta, který následoval, jejich údaje byly zahrnuty do analýzy.
Pri mediánu sledování priblizne 7 let vedci zjistili, ze podobný pocet pacientu v kazdé skupine zemrel, tj. 39% (181) pacientu ve skupine 2 cm a 38% (177) ve skupine 4 cm. Celkové prezití v peti letech bylo stejné u 65% v obou skupinách, stejne jako u petiletého recidivy u 44%, coz znamená, ze 56% pacientu v obou skupinách nemelo relaps.
V soucasné dobe se doporucení z hlediska velikosti okraju chirurgické excizie bezne pohybují v rozmezí 2 az 3 cm v ruzných zemích. Výzkumníci také poukázali na to, ze v chirurgických rezech o délce 2 cm muze být kuze uzavrena bez nutnosti kozních stepu nebo kozních chlopní ve vetsine prípadu. Sirsí excize mohou také potenciálne vést k lymfatické obstrukci, spatným kosmetickým výsledkum, dlouhým hospitalizacím, castým potrebám kozních stepu nebo komplikovaným rekonstrukcí kuze.
Na základe svých zjistení výzkumníci navrhli:

"Nase velká studie ukazuje, ze pacienti s melanomem s nádorem tlustsím nez 2 mm mohou být bezpecne osetreni okrajem 2 cm bez jakéhokoli vlivu na celkové prezití a recidivu ... Metaanalýza by mela být provedena u vsech randomizovaných studií kozního melanomu, mm. "

Profesor John F Thompson z Melanomského institutu Austrálie v severním Sydney v NSW v Austrálii a Dr. David W Ollila z divize chirurgické onkologie a endokrinní chirurgie Univerzity Severní Karolíny na Chapel Hill School of Medicine v Chapel Hill v NC, napiste do pripojeného komentáre:
"Dalsí otázkou, kterou je treba resit, je, zda je vhodnejsí okraj o rozmerech 2 cm nez hranice 1 cm nebo zda je dostatecná a bezpecná vzdálenost 1 cm. Morbidita a náklady na zdravotní péci by mohly být snízeny, pokud je okraj 1 cm rovnocenný nebo coz je méne nez 2 cm okraje. Návrh tak rozsáhlé multicentrické studie se vyvíjí. "

Napsal Petra Rattue

Obvyklé léky na pálení záhy mohou zvýsit riziko mrtvice

Obvyklé léky na pálení záhy mohou zvýsit riziko mrtvice

Inhibitory protonové pumpy jsou trídou léku bezne pouzívaných k lécbe pálení záhy - bolest v hrudníku nebo krku zpusobená stoupající zaludecní kyselinou do jícnu. Nový výzkum vsak naznacuje, ze tento lék by mel být pouzíván s opatrností, poté, co zjistil, ze muze zvýsit riziko ischemické mrtvice. Nová studie spojila pouzití PPI - léku na lécbu pálení záhy - k vetsímu riziku ischemické mrtvice.

(Health)

15% opakovane pouzitelných endoskopu kontaminovaných skodlivými bakteriemi

15% opakovane pouzitelných endoskopu kontaminovaných skodlivými bakteriemi

Neprijatelné úrovne "bio spíny" byly zjisteny ve trech z 20 oblastí pouzívaných ke zkoumání GI traktu a kolonií v peti ruzných nemocnicích v USA, podle nové studie provedené v USA Bioburden (bio spína) jsou bakterie, které zijí na které nebyly sterilizovány. Výzkumní pracovníci predstavili závery na 40. výrocní konferenci Asociace pro odborníky v oblasti kontroly infekce a epidemiologie (APIC).

(Health)