cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Cvicení muze zlepsit rovnováhu, mobilitu a kvalitu zivota lidí s Parkinsonovou chorobou

U odhadovaných pul milionu lidí v USA, kterí zijí s Parkinsonovou chorobou, muze být jednoduchá kazdodenní cinnost prokázána jako výzva. Ale nová studie tvrdí cvicení muze zlepsit rovnováhu, mobilitu a celkovou kvalitu zivota pro jednotlivce s tímto stavem. U pacientu s méne závazným Parkinsonovým onemocnením muze cvicení dokonce snízit riziko pádu.
Lidé s Parkinsonovou chorobou, kterí se zúcastnili trí cvicení na 40-60 minut týdne po dobu 6 mesícu, mají podle výzkumníku lepsí pohyblivost, rovnováhu a kvalitu zivota.

Vedci, vcetne Colleen G. Canning, PhD, z Sydney University v Austrálii, zverejnují své poznatky v casopise Neurologie.

Parkinsonova choroba je progresivní neurologická porucha, která je nove diagnostikována kazdorocne u priblizne 50 000 Americanu. Nástup je nejcastejsí u jedincu starsích 60 let a onemocnení postihuje priblizne o 50% více muzu nez zen.

Spustena poskozenými neurony v oblasti mozku, která rídí pohyb, Parkinsonova nemoc muze zpusobit nedobrovolné pohyby nebo tres, zhorsenou rovnováhu a koordinaci a problémy stojícím a chuze.

Klesající je castá u osob s Parkinsonovou chorobou; priblizne 60% jedincu s onemocnením zaznamenává pokles kazdý rok a priblizne dve tretiny techto osob casto klesají.

"Výsledné zranení, bolest, omezení cinnosti a strach z opetovného pádu mohou skutecne ovlivnit zdraví a pohodu lidí," poznamenává Canning.

Cvicení snízená o 70% u pacientu s méne závazným Parkinsonovým onemocnením

Ve své studii se výzkumníci zamerili na to, zda cvicení muze snízit riziko pádu a zlepsit rovnováhu, pohyb a celkovou kvalitu zivota u 231 osob s Parkinsonovou chorobou.

Canning a kolegové nahodili úcastníky, aby se zúcastnili na cvicebním programu o délce 40-60 minut trikrát týdne po dobu 6 mesícu nebo aby pokracovali v bezné péci.

Cvicební program sestával z cvicení pro posilování rovnováhy a nohy, které byly doporuceny a hodnoceny fyzickým terapeutem. Vetsina cvicení byla provádena doma pod minimálním dohledem; priblizne 13% zasedání bylo sledováno fyzickým terapeutem.

Tým zjistil, ze úcastníci s méne závaznou Parkinsonovou chorobou, kterí se úcastnili cvicebního programu, zaznamenali 70% pokles pádu ve srovnání s temi, kterí pokracovali s obvyklou pécí.

Navíc úcastníci, kterí se zapojili do cvicebního programu, informovali o zlepsení mobility a vyvázenosti, snízení obav z pádu a lepsí celkové kvality zivota.

Co se týce jejich zjistení, Canning ríká:

"Tyto výsledky naznacují, ze minimálne kontrolované cvicební programy zamerené na snízení padáku u lidí s Parkinsonovou chorobou by mely být zahájeny v rané fázi onemocnení."

Není to první studie, která zaznamenává prínosy cvicení u lidí s Parkinsonovou chorobou. V roce 2012, Zdravotní novinky dnes hlásené na studii publikované v Archiv neurologie nárok na trénink na odpor, protahování a pouzívání bezeckého trenazéru muze zlepsit celkovou zdatnost a pohyblivost osob s Parkinsonovou chorobou.

Nedávno studie provedená výzkumnými pracovníky Karolinska Institutet ve Svédsku naznacila, ze 6 hodin stredne velké fyzické aktivity muze dokonce snízit riziko vzniku Parkinsonovy choroby o 43%.

"Tato zjistení jsou dulezitá jak pro obecnou populaci, tak pro zdravotní péci u pacientu s Parkinsonovou chorobou," uvedli vedci této studie.

EMA zahajuje bezpecnostní prehled akné Diane 35

EMA zahajuje bezpecnostní prehled akné Diane 35

Bezpecnostní kontrola akné léciva Diane 35 (cyproteron acetát 2 mg, ethinylestradiol 35?g) a jeho generických oficiálne zacala. Prezkum byl zahájen výborem Evropské lékové agentury (EMA) farmakovigilance pro posuzování rizik (PRAC) na svém únorovém zasedání 4-7 2013. francouzská léková agentura (ANSM) zádané tento celoevropský prezkum poté, co uvedla, ze by se pozastavit povolení k inzerci Diane 35 a jeho generik pro lécbu akné ve Francii v prubehu prístích 3 mesícu.

(Health)

Bezné príciny tezké bolesti kolene

Bezné príciny tezké bolesti kolene

Obsah Trauma Poruchy degenerativního tkáne Poruchy pojivové tkáne Metabolické problémy Infekce Poradit lékari Mnoho lidí si myslí, ze bolesti kolene postihují pouze starsí lidi, ale mohou postihnout lidi vsech vekových kategorií. At uz je to kvuli artritide nebo zranení, je dulezité vedet, co zpusobilo bolesti kolena.

(Health)