cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Cvicení související se zmenou v DNA

Nedávná studie, publikovaná v Bunecný metabolismus , a vedené výzkumnými pracovníky Karolinska institutu, ukazuje, ze cvicení témer okamzite mení DNA u zdravých neaktivních muzu a zen.
Výzkumníci vysvetlují, ze ackoli genetický makeup není pozmenen, molekuly DNA se mení strukturálne a chemicky, kdyz clovek cvicí. Príkladem toho je DNA, která získává více nebo ztrácí cásti methylových skupin, které se nacházejí na sekvencích rodiny DNA.
Juleen Zierath, profesor klinické integrace fyziologie na katedre molekulární medicíny a chirurgie ríká:

"Nase svaly jsou opravdu plastické. Casto ríkáme:" Jste to, co jíte. " No, sval se prizpusobuje tomu, co delás. Pokud ji nepouzívás, ztratil jsi to, a to je jeden z mechanismu, které to umoznují. "

Behem studie byla DNA v kosterním svalu prevzata z lidí, kterí práve prozili cvicení. DNA vykazovala méne methylových skupin, nez mela predtím, nez byla osoba vycvicena. Zmeny byly zjisteny v oblastech DNA, které fungují jako zastávková místa pro urcitý druh enzymu, tzv. Transkripcní faktory. Tyto enzymy jsou velmi dulezité z hlediska svalu a cvicení.
Zierath pokracuje:
"Je známo, ze cvicení vyvolává zmeny ve svalech, vcetne zvýseného metabolismu cukru a tuku. Nasím objevem je, ze zmena metylace je na prvním míste."

Autori vysvetlují, ze transkripcní faktory v podstate otevrou nase geny. Pokud jsou methylové skupiny zabezpecené, nejsou transkripcní faktory schopné vstupovat do DNA. Nicméne, kdyz nejsou methylové skupiny na míste, transkripcní faktory se mohou pohybovat volne, a proto je sval schopen pracovat lépe.

Behem studia si Zierath a tým nasadili svaly do laboratorních misí a primeli je, aby si uvedomili, ze jim chybí methylové skupiny, coz bylo podobné tomu, co se stalo, kdyz byly svaly vystaveny kofeinu. Je to proto, ze kofein delá svaly vylucovat vápník, který má stejný úcinek jako svaly, kdyz jsou vykonávány.
Vedci nedoporucují, aby nekdo pije kofeinové nápoje namísto cvicení; cvicení má mnoho dalsích príznivých úcinku na zdraví.

Zierath uzavírá:
"Cvicení je medicína a zdá se, ze prostredky na zmenu nasich epigenomu pro lepsí zdraví mohou být jen jog away."

Napsal Christine Kearney

Jak bude prípravek Obamacare ovlivnovat míru ústavní chirurgie?

Jak bude prípravek Obamacare ovlivnovat míru ústavní chirurgie?

Zákon o ochrane a dostupnosti pacientu, který se bezne nazývá Obamacare, má za cíl zajistit, aby miliony Americanu s nízkými príjmy mohli získat prístup ke zdravotní péci, kterou potrebují. Zacátkem tohoto roku byla v nekterých státech rozsírena spolecnost Medicaid. Ale jak to ovlivní vyuzití hospitalizace v USA?

(Health)

Teen tehotenství: navzdory pokroku, je zapotrebí vetsí prevence

Teen tehotenství: navzdory pokroku, je zapotrebí vetsí prevence

Nová zpráva Centra pro kontrolu a prevenci nemocí odhaluje, ze i kdyz narození mladistvých ve veku 15 az 17 let poklesly, dívky z této skupiny v USA stále mají témer 1700 narozenin týdne. Organizace ríká, ze toto upozornuje na potrebu intervencí zamerených na dospívající. Nejenze dospívající matky celí potízím, ale i jejich deti jsou ohrozeny urcitými negativními výsledky, jako jsou zvýsená zdravotní rizika a emocionální, sociální a financní náklady.

(Health)