cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Psi: Osobní trenéri pro starsí vlastníky?

Malé nebo velké, dlouhosrsté nebo krátkosrsté, cistokrevné nebo krízence: psi poskytují svým majitelum nekonecný zdroj radosti. S prílezitostmi pro zdraví, které prinásejí stohování vlastnictví zvírat, nová studie pridává do seznamu zvýsenou fyzickou aktivitu.
Psi: Fury prátelé nebo osobní trenéri?

Predchozí studie poskytly dukazy o tom, jak nasi chlupatí prátelé mohou mít prospech z naseho zdraví, napríklad tím, ze snízí stres a zmení mikrobiální kojence, aby snízili riziko alergií a obezity.

Nyní byla v casopise zverejnena nová studie BMC verejné zdraví naznacuje, ze starsí dospelí, kterí vlastní pes, pravdepodobne dosáhnou úrovne aktivity doporucené Svetovou zdravotnickou organizací (WHO).

Jejich pokyny pro dospelé ve veku 65 let a starsí naznacují, ze tato skupina by se behem tohoto týdne mela úcastnit nejméne 150 minut telesné aktivity s prumernou intenzitou nebo behem nejméne 75 minut telesné aktivity s intenzivní intenzitou behem tohoto casového období.

Pravidelná fyzická aktivita, napríklad chuze, muze snízit urcitá zdravotní rizika, vcetne kardiovaskulárních onemocnení, cukrovky, urcitých rakovin a deprese.

Výzkumní pracovníci z nejnovejsí studie uvádejí, ze existují dukazy o tom, ze vlastnictví psu by mohlo zlepsit fyzickou aktivitu u starsích dospelých, ale predchozí studie se spoléhaly na údaje o sobe hlásené nebo neúplné datové sady v dusledku nespolehlivých monitoru aktivity.

Majitelé psu chodí denne za 22 minut

Pro jejich studium vedci dali úcastníkum monitor ActivePAL, který se nosí na stehne spíse nez kycle a pouzívá gravitaci k odlisení sedení a lezení z postavení. Poznamenávají, ze tento monitor je "zlatým standardem" pro merení sedavého chování.

Celkem bylo 43 majitelu psu a 43 kontrol ve veku 65 let, kterí se zúcastnili studie. Vsichni úcastníci byli ze trí regionu ve Spojeném království a vsichni meli na sledování cinnosti behem trí týdnu od roku 2013 do roku 2014.

Tým vyhodnotil délku chuze, cas strávený úcastníky a cas strávený úcastníky, spolu s trváním a poctem setkání.

Výsledky ukázaly, ze majitelé psu chodili v prumeru o 22 minut více nez majitelé bez psu a také chodili dalsími 2 760 kroky denne.

"Behem týdne muze tato dalsí doba strávená chuzí sama o sobe postacovat k tomu, aby splnila doporucení Svetové zdravotnické organizace o nejméne 150 minutách mírné az silné fyzické aktivity," ríká spoluautorka studie Philippa Dallová, vedoucí výzkumná pracovnice v Glasgow Caledonian Univerzita ve Skotsku.

Dále tým zjistil, ze majitelé psu mají méne nepretrzitého posezení v porovnání s ne-vlastníky. Celkový cas strávený zasedáním se vsak mezi obema skupinami nelisil.

Na základe svých výsledku výzkumníci navrhují, aby zdravotní pracovníci mohli podporovat vlastnictví psa nebo sdílené vlastnictví jako zpusob, jak povzbudit starsí dospelé k tomu, aby byli fyzicky aktivnejsí.

Studijní síly a omezení

Ackoli studie mela mnoho silných stránek - vcetne spolehlivých sledovacu aktivity - existovaly urcité omezení.

Za prvé, pozorovací povaha studie znamená, ze výzkumní pracovníci nemohli zjistit prícinu a následky. Navíc, protoze vsichni úcastníci byli dobrovolníci, mohli by být fyzicky aktivnejsí nez obyvatelstvo.

Dále vsichni úcastníci byli bílí a britstí, takze omezuje zobecnování nálezu na sirsí populaci.

Závery vsak ukazují na dalsí prínosy vlastnictví zvírat, coz pravdepodobne zpusobí, ze pár chvostu bude zniceno.

"Nakonec nás výzkum poskytne prehled o tom, jak muze vlastnictví zvírat v domácím prostredí pomoci starsím lidem dosáhnout vyssí úrovne fyzické aktivity nebo udrzet jejich úroven fyzické aktivity po delsí casové období."

Nancy Gee, spoluautorka studie, WALTHAM Centrum výzivy zvírat

Vedci uzavreli svou studii, kdyz uvedli, ze i kdyz vlastnictví psa není predmetem studie, která se zameruje na fyzickou aktivitu u starsích dospelých, muze to být "dulezitý vysvetlující faktor, který by se nemel ignorovat".

Zjistete, jak mohou domácí zvírata zvýsit zdraví a pohodu.

Kojení zvysuje, ríká CDC

Kojení zvysuje, ríká CDC

Více amerických matek dojcí a rekordní pocet je jeste kojeno v prubehu sesti mesícu, ríká nová zpráva vydaná Centrami pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Od roku 2000 do roku 2008 vzrostl podíl matek, kterí zacali kojení, o více nez 4 procentní body. Zvýsení kojících matek bylo pozorováno ve vsech skupinách, napsali autori.

(Health)

Jak pomáhá brokolici prevenci rakoviny? Studium vrhá svetlo

Jak pomáhá brokolici prevenci rakoviny? Studium vrhá svetlo

Drívejsí výzkum naznacuje, ze sulforaphane - sloucenina prítomná v brokolici a jiné krupavé zelenine - muze pomoci zabránit rakovine nebo zpomalit její postup. Nová studie mozná zjistila, jak. Vedci objevili jeden zpusob, jakým muze sulforaphane nacházející se v brokolici pomáhat predcházet rakovine a lécit rakovinu.

(Health)