cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Pacienti s H1N1 s poruchou dýchání, kterí jsou léceni oxygenacním systémem, mají nizsí riziko úmrtí

Podle setrení v JAMA, jedinci, kterí vyvinuli respiracní selhání poté, co byli infikováni tezkou chripkou H1N1 v roce 2009 a kterí dostávali lécbu systémem, který pridává kyslík do krve, meli nizsí nemoc v nemocnici nez u tech, kterí lécbu nedostali.
Setrení se vydává brzy online, aby doprovázelo jeho prezentaci na schuzce Evropské spolecnosti pro medicínu pro intenzivní péci, která se konala v Berlíne.
Extracorporeální membránová okyslicení (ECMO) je extrakorporální metoda, která poskytuje kardiální i respiracní podpurný kyslík jednotlivcum, jejichz srdce a plíce prestaly fungovat. Výzkumníci vysvetlují: "ECMO muze být pouzito bud jako záchranná intervence, nebo k minimalizaci poskození plic souvisejících s ventilátorem a sdruzené dysfunkce více orgánu, coz jsou obe rozhodující determinanty prezití u pacientu s akutním syndromem dýchací tísne [ARDS; selhání dýchání v dusledku rychlého akumulace tekutiny v plicích]. " Predchozí setrení zjistilo, ze pokud byli pacienti se závazným ARDS prevedeni do jediného centra ECMO, výsledky byly príznivejsí. "ECMO navíc zdvojnásobilo náklady na nemocnicní péci v porovnání s beznou pécí. Proto je úloha ECMO u dospelých s tezkými ARDS nadále sporná."
Moronke A. Noah z MRCS z centra Heartlink ECMO v nemocnici Glenfield Hospital v Leicesteru v Anglii a týmu provedli vysetrení na analýzu úmrtnosti jedincu s ARDS souvisejícím s chripkou A (H1N1), kterí po odsouhlasení a prijetí, byl preveden do jedné ze ctyr stredisek pro dospelé ECMO ve Velké Británii v zime 2009-2010.
S vyuzitím údaju z longitudinálního kohortového vysetrení (studie prasecí chripky) tech, kterí byli kriticky nemocní podezrelým nebo overeným H1N1, se vedci shodovali s jednotlivci, kterí byli odkázáni na EMCO s osobami, které nejsou cleny ECMO. Výzkumníci pouzili podrobná fyziologická, komorbidita a demografická data ve trech ruzných shodných metodách (sklon, GenMatch a individuální).
80 osob, které byly odkázány a prijaty, byly prevedeny do jedné ze ctyr stredisek ECMO ve Velké Británii, 69 z nich získalo ECMO (86,3%). Ze skupiny, která sestávala z 1 765 jedincu, identifikovali 75 odpovídajících páru pomocí srovnání skóre sklonu, 75 shodujících se dvojic s pouzitím genomatové shody a 59 odpovídajících dvojic ECMO-odkazovaných pacientu a pacientu bez ECMO odkazovaných pomocí individuální shody.
22 osob (27,5%) prevedených do stredisek ECMO zemrelo. Zjistili, ze úmrtnost v nemocnicích byla zhruba dvojnásobná pro srovnané osoby, které nemely status ECMO, ve srovnání s temi, na které se vztahovala. Vedci vysvetlují:

"Nemocnicní úmrtnost byla 23,7% u pacientu s ECMO a 52,5% u pacientu bez ECMO, kdy bylo pouzito individuální shody, 24,0% oproti 46,7%, kdyz bylo pouzito srovnání skóre sklonu a 24,0% vs. v prípade pouzití GenMatch matching.Krivy prezití ukazují na znacný pocet predcasných úmrtí u pacientu bez ECMO.Prospech ECMO pretrvával po opakování analýzy prezití a vyloucení odpovídajících páru, ve kterých bud ECMO-referencní pacient nebo pacient bez odkazu na ECMO zemrel behem prvních 48 hodin. "

Vedci vysvetlují, ze jedinecná hodnota setrení spocívá v pouzitých technikách a homogenite jednotlivcu.

"Role ECMO v ARDS je diskutována. Nekolik zpráv a nasí studie demonstrují, ze ECMO muze být provedeno bez prohibitivní morbidity a nezádoucích úcinku pozorovaných v 70. letech."

William Checkley, M.D., Ph.D., z Johns Hopkins University, Baltimore, píse v související zpráve, ze:
"studie, kterou provedli Noah et al., zahrnující kriticky nemocné pacienty s H1N1, se pripojuje k dalsím nedávným výzkumum, které revitalizovaly zájem o pouzití ECNO jako strategie lécby ARDS. Zatímco základní rizikové faktory mohou být ruzné, tezké respiracní selhání infekce H1N1 predstavuje klinické podobne jako u ARDS z jiných duvodu.Pokud nekolik desetiletí výzkumu potenciálních lécebných strategií zustává pouzití malých dechových objemu [objem nasávaného nebo vylouceného vzduchu] zustává jedinou osvedcenou terapií ke snízení mortality u ARDS. velké pozorované rozdíly v úmrtnosti se ECMO a bez ní, mohou být velké sdruzení zkusebníku vyzváni, aby povazovali ECMO za potenciální cíl pro randomizovanou kontrolovanou studii brzy v prubehu závazného ARDS ze vsech duvodu. "

Napsal Grace Rattue

Pravidlo o peti sekundách není mestským mýtem, ríkají vedci

Pravidlo o peti sekundách není mestským mýtem, ríkají vedci

Práve se chystáte jíst poslední cokoládu, kterou jste zachranovali celý den, ale jak se dostane do úst, polozíte ji na podlahu. Vyhodíte ji pryc? Nebo si to vyzvednes, udelás to rychle a utírás? Mnozí z nás by se odkazovali na "pravidlo o 5 sekundách", aby ospravedlnili jeho stravování. Nový výzkum naznacuje, ze tento mestský mýtus muze skutecne mít vedecký fakt.

(Health)

Kardiostimulátor s poruchou srdecní frekvence by mohl pomoci i méne závazným prípadum

Kardiostimulátor s poruchou srdecní frekvence by mohl pomoci i méne závazným prípadum

Pacienti s mírnejsími formami srdecního selhání mohou také mít prospech z vlození kardiostimulátoru, a to nejen tech, kterí mají závazné srdecní selhání, tvrdí výzkumníci z Karolinska institutu ve Svédsku, uvedení v The European Heart Journal. Lékarský tým vysvetlil, ze prodlouzení QRS - zmena v EKG vlne - je spojena s vyssím rizikem úmrtí ze srdecního selhání.

(Health)