cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Muze biotin pomoci pri lécbe roztrousené sklerózy?

Obsah

 1. Jak muze biotin fungovat a jak se pouzívá?
 2. Soucasný výzkum vyuzití biotinu s roztrousenou sklerózou
 3. Príciny a symptomy MS
 4. Soucasné lékarské osetrení
Roztrousená skleróza je autoimunitní onemocnení, pri nemz imunitní systém postihuje centrální nervový systém, vcetne mozku a míchy. Prícina je neznámá, ale muze zahrnovat kombinaci genetických a environmentálních faktoru.

Mnoho lidí s roztrousenou sklerózou (MS) uzívá dietu, která pomáhá zvládat jejich príznaky, a vitamin je dulezitou soucástí této skutecnosti.

Jednou dulezitou skupinou vitaminu jsou vitamíny B, které pomáhají telu premenovat potraviny na energii, podporují nervový systém a udrzují pokozku, vlasy, oci a játra zdravé. Jsou velmi dulezité behem tehotenství.

Biotin, nekdy oznacovaný jako vitamin B7 nebo vitamín H, je jedním z vitamínu B komplexu a je zásadní pro lidské zdraví. Biotin se nachází v pivovarských kvasnicích, orechu, zloutkách, svýcarských sardách, játrech a mnoha dalsích potravinách.

Americká rada pro výzivu a výzivu nestanovila doporucený denní dávku (RDA) pro biotin, ale u dospelých dospelých clenu správní rady stanovila adekvátní príjem (AI) 30 mikrogramu denne.

Jak muze biotin fungovat a jak se pouzívá?


Mezi dalsí potraviny, biotin lze nalézt v orechu.

Biotin je velmi uzitecný v prípade progresivních MS, protoze podporuje metabolismus nervových bunek.

MS se vyvíjí, kdyz je poskozen myelin, látka, která chrání nervové bunky. Biotin aktivuje klícové enzymy a pomáhá telu produkovat více této látky, která chrání nervy.

Kdyz jsou hladiny myelinu v tele zdravé, jsou nervové bunky schopné snáze komunikovat. Tato komunikace mezi nervovými bunkami muze snízit míru invalidity u lidí s MS.

Produkce více myelinu muze také zpomalit prubeh onemocnení.

Soucasný výzkum vyuzití biotinu s roztrousenou sklerózou

Nekolik studií zjistilo, ze vysoké dávky biotinu, az 10 000 násobek denního adekvátního príjmu, mohou snízit príznaky u lidí s progresivním MS. Krome toho lidé, kterí uzívali tyto vysoké dávky biotinu, nevyvolali zádné významné nezádoucí úcinky.

Nekolik studií o pouzití biotinu jako lécby u lidí s MS ukázalo pozitivní výsledky.

Jedna studie zjistila, ze lidé s MS, kterí uzívali vysoké dávky biotinu, zaznamenali snízenou bolest a zlepsené energetické hladiny.

Francouzská studie ukázala, ze lidé s MS, kterí byli léceni biotinem, zjistili, ze se jejich vize zlepsila.

Vedci v Kanade také zdokumentovali zlepsení videní a snízení cástecné paralýzy. V jiné studii 91 procent úcastníku prokázalo klinické zlepsení.

Je dulezité si uvedomit, ze jde o predbezné studie a ze ne kazdý, kdo se úcastnil studií, zaznamenal stejný stupen zlepsení.

Nekteré studie vsak ukazují, ze u tech lidí, kterí byli léceni vysokou úrovní biotinu, nekterí zaznamenali zpomalení vývoje onemocnení a zlepsení kvality zivota.

Dalsí zdravotní prínos a bezpecnost biotinu


Velké dávky biotinu zrejme snizují príznaky MS, ale mohou ovlivnit testy na jiné podmínky.

Ve standardních dávkách je biotin spojen s podporou zdravé pokozky, vlasu a nehtu. Pri uzívání ve velkých dávkách se zdá, ze biotin snizuje príznaky MS, aniz by zpusoboval závazné vedlejsí úcinky.

Nicméne biotin muze interagovat s dalsími prvky, coz muze zkreslit výsledky dulezitých lékarských testu. To vedlo k nespolehlivému ctení u nekterých jedincu, kterí uzívají biotinové doplnky.

Napríklad je známo, ze biotin zasahuje do testování stítné zlázy, coz naznacuje, ze nekterí lidé meli Gravesovu chorobu, váznou chorobu stítné zlázy, kdyz ne.

Zprávy v New England Journal of Medicine navrhli, ze uzívání biotinových doplnku by mohlo vést k falesne vysokým merením:

 • Zdarma T4
 • Volný T3
 • Testosteron
 • Estradiol
 • Progesteron
 • DHEA sulfát
 • Vitamin B12

Zprávy také poznamenaly, ze biotin muze vést k nepravdivému testu na:

 • TSH
 • PSA
 • PTH
 • Luteinizacní hormon
 • Folikul stimulující hormon

Pro zajistení presného odectu by vsak osoba, která byla lécena biotinem, mela prestat uzívat 3 dny pred vysetrením krve.

Príciny a symptomy MS

MS je progresivní onemocnení, coz znamená, ze se casem zhorsuje. Napadá myelin, látku, která obklopuje nervové bunky, chrání je a usnadnuje komunikaci mezi nimi.

Kdyz MS napadne myelin, poskozuje tuto vrstvu a nervy pod ním. Vytvorí se jizva tkáne, která zpomaluje nebo zastavuje nervy, které vysílají signály. To zasahuje do komunikace mezi mozkem a zbytkem tela, coz vede k problémum s nervovým systémem, které jsou charakteristické pro MS.

Rizikové faktory mohou zahrnovat vek, protoze onemocnení se obvykle objevuje ve veku 20 az 40 let, rodinná anamnéza, uzívání tabáku a prítomnost dalsího autoimunitního onemocnení.

Zeny mají zhruba dvakrát vetsí pravdepodobnost, ze mají MS jako muze, a je castejsí u bílých lidí a lidí zijících v chladném klimatu.

Symptomy


Lidé, kterí jsou diagnostikováni s MS, mohou muset úzce spolupracovat s odborníkem na zdravotní péci, aby nasli lécbu, která jim pomáhá.

MS postihuje lidi ruznými zpusoby. Nekterí jedinci mohou mít jen mírné príznaky, zatímco jiní mohou nakonec ztratit schopnost chodit nebo komunikovat. Rychlost progrese se také lisí mezi jednotlivci.

Príznaky zahrnují:

 • Problémy s vize, koordinací a rovnováhou
 • Slabost v rukou a nohou, nebo na jedné strane tela
 • Únava
 • Bolest
 • Úbytek sluchu
 • Pocit brnení nebo necitlivost

Lidé s MS mohou také vyvinout emocionální a kognitivní potíze, jako je deprese, zapomnení, ztráta koncentrace a spatný úsudek.

Soucasné lékarské osetrení

I kdyz v soucasné dobe neexistuje lék na MS, vedci doufají, ze techniky jako je terapie kmenovými bunkami a oprava myelinu mohou nabídnout resení.

Soucasné programy lécby jsou zamereny na zmírnení príznaku, pomáhají pacientum obnovit se po vzplanutí a pomalé nebo zastavení progrese onemocnení.

Steroidní léky mohou pomoci, kdyz symptomy hrozí. Pokud lék nefunguje, výmena plazmy je dalsí mozností.

U pacientu, jejichz príznaky se neustále vyvíjejí, není v soucasné dobe dostupná zádná lécba. Pro ty, jejichz onemocnení postupuje v záchvatech a zacíná, nekteré léky modifikující chorobu mohou v pocátecní fázi pomoci. Tyto léky mohou mít vsak nezádoucí vedlejsí úcinky.

Pacienti s MS musí úzce spolupracovat se svým lékarem, aby nasli vhodnou lécbu.

Fyzikální terapie, svalové relaxátory, antidepresiva a dalsí léky zamerené na specifické príznaky mohou pomoci pri zvládnutí symptomu MS.

Postupy péce o sebe, jako je cvicení, dostatek odpocinku a snaha o snízení stresu, mohou také lidem pomáhat zít s onemocnením. Konzumace vyvázené stravy, zejména v prípade, ze obsahuje zdravé oleje bohaté na omega-3 mastné kyseliny, muze také pomoci lidem zvládat symptomy MS.

Pacienti s cerným srdecním selháním jsou dále ohrozeni depresí

Pacienti s cerným srdecním selháním jsou dále ohrozeni depresí

Deprese je sama o sobe oslabujícím stavem, ale nová studie naznacuje, ze u afroamerických pacientu se srdecním selháním mohou i mírné príznaky zvýsit riziko hospitalizace nebo úmrtí. Vedci zjistili, ze i mírné depresivní príznaky mohou zvýsit riziko hospitalizace nebo úmrtí pacientu s afroamerictí pacienty se srdecním selháním.

(Health)

Ctyri faktory zivotního stylu spojené s delsím a zdravejsím zivotem

Ctyri faktory zivotního stylu spojené s delsím a zdravejsím zivotem

Nekurte, zdrave se stravujte, cvicíte pravidelne a uzívejte si alkohol, a pravdepodobne budete mít nejen méne chronických zdravotních potízí, ale také budete zít déle, podle nové studie z amerických stredisek pro kontrolu nemocí Prevence (CDC), která dospívá k záveru, ze nedbají na tyto ctyri zdravé chování, je zodpovedná za vetsinu nemoci a smrti spojené s chronickými nemocemi.

(Health)