cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Akutní myeloidní leukémie: Srdecní léky mohou zvýsit chemoterapii

Vedci mohou identifikovat zpusob, jak zvýsit úcinek chemoterapie na jednu z nejbeznejsích forem leukémie u dospelých: akutní myeloidní leukémii.
Výzkumníci mohou najít zpusob, jak zlepsit výsledky lécby u pacientu s AML.

V nové studii výzkumníci zjistili, ze akutní myeloidní leukémie (AML) zpusobuje únik cév do kostní drene, coz zabranuje úcinnému podávání chemoterapeutických léku do bunek leukémie.

Nicméne pri pouzití léciv bezne pouzívaných k lécení srdecních a cévních onemocnení výzkumníci zjistili, ze byli schopni zabránit tomuto úniku krve a zvýsit úcinnost chemoterapie.

První autorka studie Diana Passaro z Francis Crick Institute ve Velké Británii a kolegové nedávno informovali o svých nálezech v casopise Rakovina Cell.

AML je forma rakoviny, která muze zacít v myeloidních bunkách, které jsou nezralé formy bílých krvinek (krome lymfocytu), cervených krvinek nebo krevních desticek.

Odhaduje se, ze ve Spojených státech bude v tomto roce diagnostikováno 21 380 nových prípadu AML a z této nemoci bude mít zhruba 10 590 úmrtí.

Ve srovnání s mnoha jinými druhy rakoviny je míra prezití u pacientu s AML spatná. Podle Národního institutu pro lécbu rakoviny (NCI) pouze 26,9% pacientu prezívá po diagnóze AML po dobu 5 let nebo déle.

U vetsiny lidí s AML je primární lécbou chemoterapie. Studie vsak naznacují, ze priblizne petina pacientu s AML nereaguje na pocátecní chemoterapii, zatímco priblizne 40 az 60 procent pacientu lécených chemoterapií má relaps.

Odolnost proti chemoterapeutickým lékum byla identifikována jako klícový viník pri selhání lécby.

AML zvysuje produkci oxidu dusnatého

Pro jejich studium se tým snazil dozvedet více o mechanismech chemoterapeutické rezistence v AML.

K dosazení výsledku zjistil, ze tým extrahoval kostní dren od pacientu s AML a injekcije do mysí. Tým pak porovnal kostní dren techto mysí se zdravými mysí pomocí intravitální mikroskopie, coz je nástroj pouzívaný ke studiu bunecných a molekulárních procesu u zivých zvírat.

Ve srovnání se zdravými mysí výzkumníci zjistili, ze AML mysi vykazovaly únik v cévách kostní drene.

Prulom leukémie: Klíc molekuly krve k lécení AMLVýzkumníci naznacují, ze chemická látka v hemoglobinu by mohla pomoci pri lécbe AML.Prectete si ted

Dalsí vysetrení ukázalo, ze mysi s AML mely významne nizsí hladiny kyslíku nez zdravé mysi, coz spekuluje tým, ze zvysuje absorpci kyslíku leukemickými bunkami.

Tato deprivace kyslíku vedla ke zvýsení produkce oxidu dusnatého (NO), coz je chemická sloucenina, která pomáhá uvolnovat krevní cévy a zvysovat tok krve bohaté na kyslík.

Tým spekuluje, ze v kostní dreni AML mysí není uvolnená krevní céva, coz umoznuje prunik krve cestou normálne tesne ulozených bunek v stenách cév a umoznuje leukemickým bunkám uniknout chemoterapii.

"Kdyz jsou cévy netesné, krevní tok kostní drene se stává nepravidelný a leukémie mohou snadno najít místa, která se mají skrývat a uniknout chemoterapeutickým lékum," vysvetluje Passaro. "Únikové cévy také zabranují tomu, aby kyslík dosáhl cástí kostní drene, coz prispívá k vetsí produkci NO a úniku."

Posilujícím zjistení výzkumníci porovnávali biopsie kostní drene u pacientu s AML se zdravými pacienty. Zjistili, ze kostní dren pacientu s AML vykazuje vyssí hladinu NO a vysoké hladiny NO byly spojeny se spatnou odpovedí na chemoterapii.

NO blokátory zastavily únik krevních cév

Dále výzkumníci lécili mysí s AML léky, o nichz je známo, ze blokují tvorbu NO.

To nejen zabránilo úniku krevních cév do kostní drene a obnovilo normální prutok krve, ale také umoznilo chemoterapeutickým lékum dosáhnout leukemických bunek.

Navíc tým zjistil, ze NO-inhibující léky zvysují pocet kmenových bunek kostní drene u AML mysí, coz by mohlo pomoci zdravým bunkám prekonat pocet leukemických bunek a tím zvýsit úcinnost lécby.

Dalsí studie u pacientu s AML jsou potrebné k potvrzení, zda blokátory NO mohou pomoci zlepsit výsledky lécby u pacientu s AML, ale výzkumníci jsou optimistictí.

"Nase zjistení naznacují, ze by bylo mozné predpovedet, jak dobre budou lidé s AML reagovat na chemoterapii," ríká hlavní autor studie Dominique Bonnet, také Institut Francis Crick.

"Byli jsme odhalili biologický marker pro tento typ leukémie, stejne jako mozný terapeutický cíl. Dalsím krokem budou klinické testy, zda NO blokátory mohou pomoci pacientum s AML stejne jako nase predklinické experimenty."

Dominique Bonnet

Jak by kozní bunky mohly pomoci v boji proti rakovine

Jak by kozní bunky mohly pomoci v boji proti rakovine

Vedci ríkají, ze v oblasti lécby rakoviny provedli "prulomový objev": zpusob, jak premenit kozní bunky na kmenové bunky, které mohou cílit a znicit rakovinu mozku. Výzkumníci transformovali fibroblasty - bunky v pojivové tkáni, které produkují kolagen - do neurálních kmenových bunek, které zabíjejí rakovinu.

(Health)

Nová schválená certifikace FDA Medtronic ICD pouze sokuje srdce, kdyz je to nutné

Nová schválená certifikace FDA Medtronic ICD pouze sokuje srdce, kdyz je to nutné

Nový implantabilní defibrilátor (ICD) byl tento týden schválen americkým Úradem pro kontrolu léciv a léciv, který je "chytrý" a bude mu poskytovat sok pouze tehdy, kdyz zjistí zivot ohrozující arytmii nebo poruchu srdecní frekvence rytmus, jako je prílis rychlé bítování (tachykardie), prílis pomalé (bradykardie) nebo nepravidelne.

(Health)