cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Léky s ADHD a nízká hustota kostí: deti jsou ohrozeny?

Jedna z nejcastejsích poruch neurodevelopmentu v detství, hyperaktivita s poruchou pozornosti je typicky lécena behaviorální terapií a léky. Ale nová studie odhaluje vazbu mezi snízenou hustotou kostí a takovými léky, coz vede výzkumníky k tomu, aby varovali lékare pred moznou hrozbou, kterou tyto drogy mohou predstavovat pro vyvíjející se kosti detí.
Deti s ADHD mají potíze se zamerením a chováním; nová studie naznacuje, ze léky pouzívané k jeho lécbe mohou deti vystavit riziku nízké hustoty kostí.

Výsledky studie, kterou vedla Dr. Jessica Rivera, ortopedická chirurgka amerického vojenského ústavu chirurgického výzkumu, byly prezentovány na výrocním zasedání Americké akademie ortopedických chirurgu (AAOS) v roce 2016.

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) se odhaduje, ze do roku 2011 bude diagnostikováno 6,4 milionu detí s hyperaktivitou s poruchou pozornosti (ADHD).

Deti s ADHD mají potíze se zamerením a chováním a nevyrustají z nich, jako vetsina detí. Symptomy ADHD zahrnují snení, zapomínání na veci, rozmazávání nebo fidgeting, nadmerné mluvení, neopatrné chyby a potíze se spolu s ostatními.

Ackoli výzkumníci v soucasné dobe studují príciny a rizikové faktory pro ADHD, jsou z velké cásti neznámé - ackoli výzkum naznacuje, ze genetika muze hrát roli.

Mezi dalsí mozné príciny a rizikové faktory, které v soucasné dobe vedci zkoumají, patrí poskození mozku, vystavení prostredí (jako je olovo), pouzívání alkoholu a tabáku behem tehotenství, predcasné porodnictví a nízká porodní hmotnost.

CDC poznamenává, ze soucasný výzkum nepodporuje populární názory, ze ADHD je zpusobena tím, ze spotrebovává prílis mnoho cukru, sleduje televizi nebo sociální a environmentální faktory, jako je chudoba.

V roce 2011 rodice uvedli, ze 3,5 milionu detí a dospívajících uzívalo léky na lécbu ADHD, coz je od roku 2007 nárust o 28%.

Aby bylo mozné dále zkoumat, jak mohou tyto léky ovlivnit zdraví kostí, vedci zhodnotili 5315 detí v pruzkumu o zdravotním stavu a výzive (NHANES) CDC a porovnali deti, které uzívaly léky proti ADHD u detí, které nebyly.

25% detí na lécbe ADHD splnilo kritéria pro osteopenii

Léky, které uzívaly deti, byly: methylfenidát (Ritalin), dexmethylfenidát (Focalin), dextroamfetamin (Dexedrin), atomoxetin (Strattera) a lisdexamfetamin (Vyvanse).

Výsledky ukazují, ze deti, které uzívaly lék ADHD, mely nizsí kostní minerální hustotu ve stehenní kosti, stehenní krk a bederní páter ve srovnání s detmi, které nebyly na lécích.

Dále asi 25% detí na lécích splnilo kritéria pro osteopenií, která je charakterizována nízkou hustotou kostí a vedci tvrdí, ze toto procento je "výrazne vyssí" nez procento detí, které nebyly na lécbe.

Rychlá fakta o ADHD
  • V USA v roce 2011 bylo méne nez 1 ze 3 detí s ADHD léceno jak lécbou, tak behaviorální terapií
  • Pouze polovina detí predskolního veku s ADHD dostala behaviorální terapii
  • Polovina uzívala léky; 1 z 4 lécených pouze lécivými prípravky.

Dalsí informace o ADHD

"Jedná se o dulezitý krok v porozumení tríde léku, která se pouzívá s rostoucí frekvencí, a její vliv na deti, které jsou v kritickém case pro stavbu kostí," ríká Dr. Rivera.

Dodává, ze ackoli vazba mezi osteoporózou v detství a osteoporózou v pozdejsím veku nebyla potvrzena, nízká kostní hustota u detí by mohla mít dlouhodobé dusledky, vcetne spatného stavu kostí v dospelosti, protoze detství je, kdyz kosti získají masu a sílu.

Léky, které pouzívají deti, mohou zpusobit gastrointestinální potíze, vcetne snízené chuti k jídlu a zaludecní nevolnosti, coz podle výzkumníku muze mít za následek horsí výzivu a snízený príjem vápníku.

Léky vsak mohou také snízit hustotu kosti zmenou sympatického nervového systému, coz je cást autonomního nervového systému, který pomáhá pri remodelování a regeneraci kostí.

Vzhledem k tomu, ze vetsina kosterního rustu nastává ve veku 20 let, Dr. Rivera varuje lékare, aby si uvedomili riziko, ze léky s ADHD mohou mít pro mladé deti s pestováním kostí, a premýslet o provádení nutricního poradenství nebo jiných preventivních postupu.

Zdravotní novinky dnes nedávno hlásena studie, která ve snaze snízit vysoký výskyt osteoporózy u populace predpokládala, ze doplnky vitaminu D v tehotenství prospívají zimním novorozencum, protoze mohou ovlivnit dlouhodobý rust kostí a spickovou kostní hmotu.

Co je emfyzém?

Co je emfyzém?

Obsah Co je emfyzém? Symptomy Lécba zpusobuje typy fází Diagnostika Prevence Emfyzem je typ chronické obstrukcní plicní nemoci. Vzduchové vaky v plicích se poskozují a napínají. Výsledkem je chronický kasel a potíze s dechem. Kourení je nejcastejsí prícinou, ale emfyzém muze být také genetický.

(Health)

Pravidelné hladování "muze chránit pred diabetem v ohrozených skupinách"

Pravidelné hladování "muze chránit pred diabetem v ohrozených skupinách"

Na konferencích American Diabetes Association, které se uskutecnily v roce 2005 v San Franciscu, CA, vedci predkládají nové poznatky o tom, jak muze riskovat cukrovku u prediabetik pravidelným potesením. U lidí, kterí mají prediabetes, je mnozství glukózy v krvi vyssí nez normální, ale není dostatecne vysoké, aby bylo mozno je povazovat za diabetes.

(Health)