cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.ADHD Drogy Impact Systém odmenování mozku

Dve az tri procenta detí v Dánsku splnují standardy, které mají být diagnostikovány s ADHD, coz je velmi dulezité pochopit, jak fungují ADHD léky. Nyní vedci z univerzity v Kodani shromazdují nové informace o dopadu léciv ADHD pouzitím nové matematické rekonstrukce malé cásti urcité oblasti mozku, která zpracovává odmenu a trest, coz vzdy zahrnuje chemický dopamin.
Jakob Kisbye Dreyer, postdoctorální kandidát na katedre neurovedy a farmakologie na Fakulte lékarských a zdravotnických fakult Univerzity v Kodani, rekl:

"Bylo jiz mnoho let diskutováno, zda lécba ADHD s Ritalinem a podobné léky ovlivnují systém odmenování v podstatné míre, jednoduse proto, ze dávka podaná pacientum je tak nízká. Jsme první, kdo prokázal, ze nekteré slozky signalizacních cest dopaminu jsou extrémne citlivá na léky jako je Ritalin. Vyvinuli jsme také jednotnou teorii, která popisuje vliv techto léku na dopaminový signál. "

Studie z roku 2006 zkoumala úcinky léciv ADHD na mozek a uvedla, ze "primárne se zamerují na prefrontální kuru (PFC), oblast mozku, která je spojena s pozorností."
Dreyer zduraznuje v nové studii, která vysla v roce 2008 Journal of Neurophysiology, význam porozumení tomu, co se deje behem lécby pomocí léku na lécbu ADHD, jako je napríklad Ritalin, protoze znalosti pomáhají vyvíjet pokrocilejsí drogy a také chápat psychologii ADHD.

Lidské chování je zpusobeno nevedomým hodnocením pomeru nákladu k zisku. Nové poznatky ukazují, ze drogy s ADHD snizují signály týkající se ocekávaného následku nebo trestu.
Dopamin, chemická látka nalezená v mozku, pomáhá v nekolika procesech, které mení lidské chování. Nekteré aktivity, jako napríklad sex, uzívání omamných látek, vyhnání souteze a jíst, zvysují hladiny dopaminu. Vedci se domnívají, ze dopamin hraje dulezitou úlohu v tom, ze nás nutí opakovat chování, které byly v minulosti spojené s odmenou.
Dreyer vysvetlil:

"Ovládací mechanismy v mozku pomáhají udrzovat dopaminový signál v rovnováze, abychom mohli zaznamenat drobné odchylky, které signalizují odmenu a trest. Zjistili jsme pri pokusu o popsání techto kontrolních mechanismu, ze nás model muze být pouzit ke zkoumání vlivu Ritalinu, napríklad , na signál. Najednou jsme videli, ze ruzné cesty systému odmenování jsou léky ovlivneny ruzným stupnem a mohli bychom vypocítat, do jaké dávky by se ruzné cásti signálu zmenily nebo znicily. "

Ritalin a dalsí léky proti ADHD mají nekonzistentní výsledky, protoze vysoká dávka zvysuje aktivitu a nízkou dávku snizuje, coz casto znesnadnuje nalezení správné dávky pro kazdého pacienta.
"Vysvetlujeme tento dvojitý efekt s vyuzitím nasí teorie Dopaminový signál v cásti mozku, který ovládá nase motorické chování, je ovlivnen pouze vyssí dávkou, nez je dávka obvykle predepsaná pro lécbu. klinicky úcinná dávka a prílis vysoká dávka je velmi nízká, coz muze vysvetlit, proc malé individuální rozdíly mezi pacienty mají velký vliv na lécbu, "uzavrel Dreyer.
Napsal Christine Kearney

Prenos HIV: Poznejte fakta

Prenos HIV: Poznejte fakta

Obsah Jak muze být virus predán? Co virus nepredává? Rizikové faktory Snízení rizika HIV je virus, který muze být predán pouze specifickými zpusoby. Ty nezahrnují fyzický kontakt, sdílení nádobí a podobne. Rada mýtu vznikla o tom, jak muze být HIV prenásena.

(Health)

Ríkáním lidem, ze pít osm sklenic vody, je den "odhalený nesmysl", doktor tvrdí

Ríkáním lidem, ze pít osm sklenic vody, je den "odhalený nesmysl", doktor tvrdí

Je mýtus, ze pití nejméne osm sklenic vody denne je nezbytné k prevenci dehydratace? Dr. Margert McCartney, praktický lékar, lékar z primární péce, ríká, ze je to víc nez nesmysl, "je to odhalený nesmysl". Neexistují zádné presvedcivé dukazy, které by ukazovaly prínosy z pití velké vody, Dr.

(Health)