cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.ADHD a nespavost: Kritické spojení?

Výzkumníci naznacují, ze mezi poruchami spánku a ADHD muze existovat silnejsí vazba, nez se dosud predpokládalo, a ze tyto dve nemusejí být naprosto odlisné.
Jak dulezitá je souvislost mezi nespavostí a ADHD? Vedci se domnívají, ze pro toto spojení muze být víc, nez aby se setkal s ocima.

Údaje hlásené Centrami pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) naznacují, ze priblizne 11 procent detí ve veku 4 az 17 let je diagnostikováno s hyperaktivitou (ADHD) ve Spojených státech.

U dospelých amerických obyvatel hlásí Národní ústav dusevního zdraví 4,1% 12ti mesícní míru prevalence pro poruchu.

ADHD je typicky charakterizována hyperaktivitou, krátkou pozorností a obtízemi v sebeorganizaci. Nekdy muze být porucha doprovázena jedním nebo nekolika dalsími prícinami, vcetne dyslexie, úzkosti a deprese.

Dalsí obavou, která byla oznacena ve vztahu k ADHD, je existence problému se spánkem, vcetne spánkové apnoe a narusených vzorku spánku.

Vetsina problému se syndromem ADHD a poruch spánku byla resena jako samostatná témata, ale prof. Sandra Kooij z Lékarského centra Univerzity VU v Amsterdamu v Nizozemsku se domnívá, ze tyto dva mohou být zásadne propojeny.

Prof. Kooij vysvetlil Zdravotní novinky dnes ze jako psychiatr, který se specializuje na ADHD, se zabývala radou prípadu, kdy se tato porucha zdála být spojena s poruchami spánku. To jí dalo první impuls, aby se podrobneji podíval na spojení.

Rekla nám: "Jsem psychiatr specializující se na dospelé ADHD od roku 1995 a od pocátku problémy spánku, které vetsina lidí s ADHD trpí, me zaujalo. Vetsina z nich mela podobný vzhled v pozdním spánku a obtíznost vstát ráno, coz vede k únave behem dne a narusení role. "

"Délka spánku byla obvykle krátká kvuli skolním nebo pracovním povinnostem ráno. Zdálo se, ze ztráta spánku zvysuje závaznost symptomu ADHD," vysvetluje profesor Kooij.

Výzkumná pracovnice prednesla své závery vcera v Evropském kolegiu kongresu neuropsychofarmakologie, který se konal v Parízi ve Francii.

Vetsina lidí s ADHD má problémy se spánkem

Profesorka Kooijová a její kolegové zhodnotili nekolik studií, které poukazují na souvislost mezi poruchami spánku a ADHD, a naznacují, ze dukazy zatím poskytují silný základ pro dalsí hodnocení.

"Pokud prezkoumáte dukazy, vypadá to více jako ADHD a nespavost jsou dve strany stejné fyziologické a dusevní mince," vysvetluje prof. Kooij.

Vysetrování prof. Kooijem odhalilo nekolik zajímavých skutecností o prítomnosti poruch spánku u osob s diagnózou ADHD a mnoho z nich ji vedlo k vytvorení její hypotézy.

Poznamenává predevsím, ze vetsina lidí s diagnózou ADHD také vykazuje narusený vzhled spánku. Fyziologické aspekty spánku jsou také ovlivneny, coz by mohlo vést k dalsím závaznejsím zdravotním dusledkum.

"Zacalo merit nástup melatoninu spánkového hormonu do slin lidí s ADHD se spánkovými problémy a bez problému se spánkem. Bylo zjisteno, ze pozdní spáry mely melatonin 1,5 hodiny pozdeji nez normálne, coz souviselo s tím, model pozdního spánku, "rekl profesor Kooij MNT.

"Takze jejich pohyby a teplota behem 24 hodin byly zpozdeny," dodala. "Dalsí otázkou bylo, jaké jiné fyzické procesy by mohly být zpozdeny a co by to znamenalo pro jejich zdraví obecne."

Lidé s diagnózou ADHD si stezují na spoustu poruch spánku, jako jsou:

  • syndrom nepokojných nohou, který je charakterizován nutností pohybovat nohy behem klidového stavu, coz narusuje normální spánkové vzorce
  • spánková apnoe, pri které se pri spánku vyskytuje abnormální - a rusivé - dýchání
  • ruzné poruchy cirkadiánního rytmu s odkazem na poruchy pravidelného fyziologického cyklu, které prirozene "spát" spí a bdení, vcetne syndromu zpozdené spánkové fáze (DSPS)

DSPS se vyznacuje nemozností usnout pred malými hodinami a zvýsené obtíznosti pri probuzení ráno.

Prof. Kooij nám rekl, ze tyto poruchy mohou zvýsit riziko dalsích stavu, vcetne obezity, hypertenze, kardiovaskulárních chorob, cukrovky a rakoviny.

Nekterí jedinci s ADHD proto mohou tezit z uzívání doplnku melatoninu nebo z lécby jasným svetlem. Oba prístupy se doporucují osobám s poruchami spánku, ale nekdy se také pouzívají ke zlepsení deprese, zejména v prípade sezónní afektivní poruchy.

ADHD pro dospelé: Co potrebujete vedetJak poznáme ADHD u dospelých?Prectete si ted

"Nyní se snazíme zabránit této potenciální negativní kaskáde událostí pro osoby s ADHD s celozivotním problémem spánku tím, ze doprovází fázi pozdního spánku pomocí melatoninu v noci a / nebo terapii svetelnou terapií ráno a merením vlivu na krevní tlak, hladiny glukózy, srdecní frekvence a dalsí biomarkery, "rekl profesor Kooij MNT.

Fotofobie nebo precitlivelost na svetlo hlásí také 69% dospelých, kterí byli diagnostikováni s ADHD. Profesor Kooij naznacuje, ze tato precitlivelost vede k tomu, ze nosí slunecní brýle bez rozdílu behem dne, coz muze zase zvýsit výskyt problému souvisejících se spánkem. Rekla nám, ze premýslela, zda "v oku se deje neco, co se týká ADHD a pozdního spánku."

Profesorka Kooij a její tým provádejí výzkum, aby zjistili, která lécba muze být v prípade poruch spánku velmi uzitecná."Zkousíme-li zjistit, zda je nízká dávka melatoninu ve vecerních hodinách (0,5 miligramu) tak dobrá jako vyssí dávka (3 miligramy), a co je nejlepsí: melatonin, placebo nebo melatonin plus terapie svetlem ráno ," rekla MNT.

Rovnez nám sdelila nekolik tipu pro zvládnutí poruch spánku a poradila, ze lidé, kterí se zajímají o zpusoby spánku, by meli "prestat pouzívat svetlo obrazovky po 10 hod." A ze by se meli snazit "vstát ve stejnou dobu kazdé ráno v prípade potreby pouzijte silné svetlo pro probudit mozku. "

Kde je prícina?

Pokud by spojení mezi poruchou spánku a poruchami spánku melo profík Kooij zájem zjistit, jaký je kauzální vztah.

"Je-li spojení potvrzeno, vyvolává to zajímavou otázku: zpusobuje ADHD nespavost nebo nespavost zpusobuje ADHD? Pokud se jedná o ADHD, pak bychom byli schopni lécit nekteré ADHD nefarmakologickými metodami, jako je zmena vzoru svetla nebo spánku a zabránit negativnímu dopadu chronické spánkové ztráty na zdraví. "

Prof. Sandra Kooijová

Varuje, ze ona a její kolegové nenaznacují, ze narusené spánkové vzorce jsou klícové pro vsechny diagnózy ADHD, ale stále verí, ze silná vazba vyzaduje dalsí vysetrování.

"Neríkáme, ze vsechny problémy s ADHD souvisí s temito cirkadiánními vzory, ale zdá se, ze je stále dulezitejsím faktorem," ríká.

Snídane snízí chut, prejídání

Snídane snízí chut, prejídání

Malá studie zjistí, ze kdyz pozdní dospívající dívky snídají, zvysují hladinu chemikálie v odmene mozku, coz jim pomuze zastavit touhu po sladkých potravinách a prejídání behem zbytku dne. "Drív, ze témer 100% dospelých Americanu, detí a dospívajících jedl snídani," ríká Prof. Leidy, "ale za posledních 50 let jsme zaznamenali pokles frekvence jídla a zvýsení obezity.

(Health)

Triatlanti cítí méne bolesti

Triatlanti cítí méne bolesti

Nová studie z Izraele zjistila, ze triatlanti cítí méne bolesti nez neformální cvicenci. Pokud dalsí výzkum ukazuje, ze intenzivní trénink jim dává tuto schopnost, pak by to mohlo být zpusob, jak lécit chronické bolesti. Triatlonisté trénují a soutezí ve vycerpávajícím mixu trí vytrvalostních sportu: plavání, jízda na kole a dálkové behání, bez odpocinku.

(Health)