cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Acorda's MS Drug Ampyra pomáhá pacientum s mozkovou mrtvicí

Lécba drogy Acorda Therapeutics, Ampyra (dalfampridin), která pomáhá lidem s roztrousenou sklerózou, pomáhá také pacientum s mozkovou príhodou, kterí nemohou chodit, oznámila spolecnost.
Ve studii fáze II dukazu o konceptu Ampyra (tablety s prodlouzeným uvolnováním 10 mg dalfampridinu) významne zlepsila chuzi u pacientu s deficitem po cévní mozkové príhode. Po deficite po cévní mozkové príhode se jedná o poruchu chuze, motorické a senzorické funkce a rucní obratnost - kolektivne známý jako chronické neurologické deficity. Tyto deficity casto pretrvávají u obetí mrtvice.
Ron Cohen, prezident a generální reditel spolecnosti Acorda Therapeutic Incorporated, rekl:

"V dalfampridinovém ER-post-stroke byly zjisteny jasné signály úcinnosti, a proto plánujeme pokracovat v klinickém vývojovém programu pro tuto indikaci. Analýza nejdulezitejsích dat dalfampridinu-ER zlepsila chuzi u lidí s poruchou pohyblivosti z lécby ischemickou mrtvicí. Lécba dalfampridinem-ER byla také spojena s pozitivní zmenou oproti placebu na stupnici funkcní nezávislosti v této studii.
Data analyzujeme dále, abychom lépe porozumeli celkovým výsledkum. Po dokoncení analýzy plánujeme projednat vývojový program s FDA. Existuje více nez sedm milionu pacientu, kterí prezili cévní mozkovou príhodu ve Spojených státech a priblizne polovina z nich trpí poruchou pohyblivosti. V soucasné dobe nejsou pro tyto pacienty k dispozici zádné léky, takze jsou zoufale potrebné nové terapie. "

Krízová zkouska

Krízová studie spocívá v tom, ze pacienti stráví nejaký cas na léceném léku, který je studován, a poté prechází na placebo nebo jinou lécbu, úcastníci dostávají kazdou lécbu v náhodném poradí. Byla to zkrízená zkouska.
Soubor zahrnoval 83 lidí, kterí meli ischemickou cévní mozkovou príhodu nejméne sest mesícu pred podáním. Vsichni meli chronické motorické deficity.
Úcastníci dostávali dalfampridin-ER 10 mg po dobu 14 dnu a pak placebo po dobu 14 dnu nebo naopak.
Primárním výsledkem studie bylo prozkoumání tolerance a bezpecnosti lécivého prípravku, jakoz i zkoumání ruzných ukazatelu úcinnosti (úcinnosti).

Ampyra (dalfampridin) - klícová bezpecnostní zjistení z post-stroke deficitu zkousky

Pokud jde o bezpecnost, zjistení v této studii se nijak nelisily od predchozích, která byla pouzita u pacientu s MS (roztrousená skleróza), a také po postmarketingových datech.
V této studii byly hláseny následující nezádoucí úcinky:
  • závrate - 10,4% dalfampridinu-ER, 2,5% placeba
  • únavu - 5,2% dalfampridinu-ER, 3,7% placeba
  • nespavost - 5,2% dalfampridin-ER, 2,5% placeba
  • nevolnost - 3,9% dalfampridin-ER, 6,2% placeba
  • artralgie (bolesti kloubu) - 2,6% dalfampridin-ER, 3,7% placeba
  • Záchvat - jeden úcastník dalfampridinu-ER mel záchvat, stejne jako u placeba (bez predchozí expozice dalfampridinu-ER). Jiný pacient mel záchvaty po úmyslném predávkování dalfampridinem-ER (vysetrovatel studie povazoval tento pokus za sebevrazdu po rodinné tragédii). Vsechny tri se uzdravily.

Ampyra (dalfampridin) - Klícová úcinnost zjistení z post-stroke deficitu Trial

Chuze - zlepsování chuze úcastníku bylo mereno provedením testu T25FW (25-ti nozní pechota). Zjistili, ze rychlost chuze mezi temi na dalfampridinu-ER byla lepsí nez u pacientu uzívajících placebo.
Funkcní nezávislost merení - také známý jako FIM. Varianta FIM hodnotí schopnost cloveka provádet kazdodenní úkoly, jako je jídlo, péce o vlasy, koupání a procházky bez pomoci. Pacienti uzívající dalfampridin-ER meli lepsí skóre ve srovnání s placebem.
Podle spolecnosti Acorda výzkumníci v soucasné dobe merí dalsí charakteristiky úcinnosti.
Cohen rekl, ze výsledky budou muset být potvrzeny v mnohem vetsím studiu, neco, co Acorda ríká, ze musí projednat s FDA. Odborníci tvrdí, ze uzívání prípravku Ampyra u pacientu s cévní mozkovou príhodou je pravdepodobne nekolik let daleko.

Ampyra (dalfampridin) Studie mozkové obrny

V samostatné studii dukazu o koncepci, zahrnující 24 pacientu s mozkovou obrnou, byl dalfampridin-ER 10 mg srovnáván s placebem.
Spolecnost Acorda informuje o tom, ze bezpecnostní nálezy byly podobné tem, které byly hláseny z predchozích klinických studií a postmarketingových zkuseností prípravku Ampyra pri roztrousené skleróze.
Dalfampridin-ER 10 mg ukázal príslib pro zlepsení chuze a síly rukou u pacientu s mozkovou obrnou. Spolecnost vsak zduraznila, ze údaje jsou v soucasné dobe analyzovány, aby zjistily, zda jsou dostatecne robustní k tomu, aby vyzadovaly dalsí zkousky.
Ampyra je schválena americkým úradem pro kontrolu léciv (FDA) pro zlepsení chuze mezi pacienty s roztrousenou sklerózou. U pacientu s MS s problémy s chuzí bylo prokázáno, ze chodí rychleji, kdyz na Ampyre. Spolecnost dodala, ze "nálezy v post-stroke deficitech a CP neovlivnují prokázanou bezpecnost a úcinnost Ampyry u lidí s MS."
Napsal Christian Nordqvist

Vitamín D doplnky: jsou opravdu dobré pro nase zdraví?

Vitamín D doplnky: jsou opravdu dobré pro nase zdraví?

Není pochyb o tom, ze nase telo potrebuje vitamín D. Pomáhá regulovat vstrebávání vápníku a fosforu v nasich kostech, pomáhá nasim bunkám vzájemne komunikovat a pomáhá posílit nás imunitní systém. Ale muze doplnení vitamínu D opravdu nabízet dalsí prínosy pro zdraví? Drívejsí výzkum naznacuje, ze muze.

(Health)

Dva nové pilotní projekty na zlepsení zpusobu sledování potravinových nemocí, USA

Dva nové pilotní projekty na zlepsení zpusobu sledování potravinových nemocí, USA

Dva nové pilotní projekty zamerené na zlepsení zpusobu hledání zdroje výskytu chorob zpusobených potravinami byly oznámeny FDA (Food and Drug Administration). Projekty pod vedením FDA budou provádet neziskové organizace Institute of Food Technologists. FDA musí zrídit dva pilotní projekty v souladu s pozadavky zákona o modernizaci potravin, který byl v lednu 2011 podepsán.

(Health)