cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nový gen onkologických onemocnení u mysí

Vedci z Cancer Research UK objevili gen, který opravuje poskozenou DNA, je také spojen s rakovinou vajecníku u mysí. Ríká se, ze pokud je gen - známý jako Helq - vadný nebo chybející, chyby DNA se hromadí, jak se bunky mnozí, coz zvysuje pravdepodobnost vzniku rakoviny.

O svých zjisteních písou v elektronickém vydání ze dne 4. zárí Príroda.

Podle Americké rakovinové spolecnosti (ACS) predstavuje rakovina vajecníku asi 3% rakoviny u zen, ale je zodpovedná za více úmrtí nez s jakoukoliv jinou rakovinou zenského reprodukcního systému.

ACS odhaduje, ze v roce 2013 priblizne 22 240 zen v USA zjistí, ze mají rakovinu vajecníku a 14 030 zemre na onemocnení.

Ve Velké Británii je kazdorocne diagnostikováno zhruba 7 000 zen s rakovinou vajecníku a podle údaju Cancer Research UK zhruba 4 300 zemre.

Hlavním duvodem pro vysoký pocet úmrtí v souvislosti s novými prípady je to, ze rakovina vajecníku je tezké diagnostikovat brzy a úspesne lécit.

Dr. Julie Sharp, vedoucí vedeckého informacního manazera spolecnosti Cancer Research UK, ríká:

"Tato studie shrnuje stopy ze série experimentu, které vytvárejí obraz o bunecných vadách, které by mohly vést k rakovine vajecníku u zen."

Dodává, ze cím víc víme o prícinách, tím lépe jsme schopni detekovat onemocnení brzy a tím lépe sanci na úspesnou lécbu.

Predchozí studie o mouchách a nematodách jiz prokázaly, ze Helq se podílí na oprave DNA, ale málo se známo o jeho úloze u savcu.

Takze tým z Londýnského výzkumného ústavu Cancer Research UK se rozhodl vysetrit Helq u mysí.

Studovali mysi, které chybely pouze jednu kopii genu a také nekteré, kde chybely obe kopie.

Zjistili, ze mysi s obema kopiemi Helq chybející byly dvakrát vetsí pravdepodobnost vývoje nádoru vajecníku, ve srovnání s mysí, která mela obe kopie. Chybející obe kopie genu také udelaly mysi méne úrodné.

Dokonce i mysi, které mely pouze jednu ze svých dvou kopií Helq chybející, vyvíjely více nádoru nez mysi s obema kopiemi.

Senior autor Dr. Simon Boulton ríká:

"Nase nálezy ukazují, ze pokud existují problémy s Helq genem u mysí, zvysuje se jejich sance na rozvoj nádoru vajecníku a dalsích nádoru."

Ríká, ze jsou objeveni, protoze to samé muze platit i pro zeny s chybejícím nebo chybným genem Helq.

Dr. Boulton pokracuje:

"Pokud hraje podobnou roli u lidí, muze to vést k tomu, ze zeny budou v budoucnu vysetrovány na chyby v genu Helq, které by mohly zvýsit riziko rakoviny vajecníku."

V jiné studii nedávno publikované v casopise Rakovina, Vedci z USA popisují, jak vyvinuli novou screeningovou strategii pro rakovinu vajecníku, která by ji dríve mohla detekovat.

Strategie zahrnuje dvoustupnovou metodu, která merí zmeny CA125, coz je známý marker krve pro nádory.

Jóga muze zpusobit muskuloskeletální bolest

Jóga muze zpusobit muskuloskeletální bolest

Jóga je casto uznávána jako úcinná praxe pro úlevu od bolesti. Nová studie vsak konstatuje, ze jóga muze zpusobit také bolest a zranení související s jógou jsou mnohem castejsí, nez si myslíte. Zatímco jóga muze pomoci zmírnit bolest, výzkum ukazuje, ze to muze také zpusobit. Výzkum naznacuje, ze kazdý rok více nez 10 procent lidí, kterí cvicí jógu v rekreacní kapacite, má za následek bolest v oblasti muskuloskeletální bolesti, zejména v horních koncetinách.

(Health)

Jaké jsou nejlepsí diety pro rok 2016? Nový prehled odhalí vsechny

Jaké jsou nejlepsí diety pro rok 2016? Nový prehled odhalí vsechny

Pokud jste udelali nejaké novorocní rozhodnutí, je pravdepodobné, ze jedním z nich je jíst lépe. Ale s ohromným výberem diet, muze být obtízné zjistit, který z nich je nejlepsí. Nyní zpráva US News & World vydala své nejlepsí hodnocení stravy v roce 2016 s cílem pomoci milionum Americanu dosáhnout zdravejsího zivotního stylu.

(Health)