cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nový gen onkologických onemocnení u mysí

Vedci z Cancer Research UK objevili gen, který opravuje poskozenou DNA, je také spojen s rakovinou vajecníku u mysí. Ríká se, ze pokud je gen - známý jako Helq - vadný nebo chybející, chyby DNA se hromadí, jak se bunky mnozí, coz zvysuje pravdepodobnost vzniku rakoviny.

O svých zjisteních písou v elektronickém vydání ze dne 4. zárí Príroda.

Podle Americké rakovinové spolecnosti (ACS) predstavuje rakovina vajecníku asi 3% rakoviny u zen, ale je zodpovedná za více úmrtí nez s jakoukoliv jinou rakovinou zenského reprodukcního systému.

ACS odhaduje, ze v roce 2013 priblizne 22 240 zen v USA zjistí, ze mají rakovinu vajecníku a 14 030 zemre na onemocnení.

Ve Velké Británii je kazdorocne diagnostikováno zhruba 7 000 zen s rakovinou vajecníku a podle údaju Cancer Research UK zhruba 4 300 zemre.

Hlavním duvodem pro vysoký pocet úmrtí v souvislosti s novými prípady je to, ze rakovina vajecníku je tezké diagnostikovat brzy a úspesne lécit.

Dr. Julie Sharp, vedoucí vedeckého informacního manazera spolecnosti Cancer Research UK, ríká:

"Tato studie shrnuje stopy ze série experimentu, které vytvárejí obraz o bunecných vadách, které by mohly vést k rakovine vajecníku u zen."

Dodává, ze cím víc víme o prícinách, tím lépe jsme schopni detekovat onemocnení brzy a tím lépe sanci na úspesnou lécbu.

Predchozí studie o mouchách a nematodách jiz prokázaly, ze Helq se podílí na oprave DNA, ale málo se známo o jeho úloze u savcu.

Takze tým z Londýnského výzkumného ústavu Cancer Research UK se rozhodl vysetrit Helq u mysí.

Studovali mysi, které chybely pouze jednu kopii genu a také nekteré, kde chybely obe kopie.

Zjistili, ze mysi s obema kopiemi Helq chybející byly dvakrát vetsí pravdepodobnost vývoje nádoru vajecníku, ve srovnání s mysí, která mela obe kopie. Chybející obe kopie genu také udelaly mysi méne úrodné.

Dokonce i mysi, které mely pouze jednu ze svých dvou kopií Helq chybející, vyvíjely více nádoru nez mysi s obema kopiemi.

Senior autor Dr. Simon Boulton ríká:

"Nase nálezy ukazují, ze pokud existují problémy s Helq genem u mysí, zvysuje se jejich sance na rozvoj nádoru vajecníku a dalsích nádoru."

Ríká, ze jsou objeveni, protoze to samé muze platit i pro zeny s chybejícím nebo chybným genem Helq.

Dr. Boulton pokracuje:

"Pokud hraje podobnou roli u lidí, muze to vést k tomu, ze zeny budou v budoucnu vysetrovány na chyby v genu Helq, které by mohly zvýsit riziko rakoviny vajecníku."

V jiné studii nedávno publikované v casopise Rakovina, Vedci z USA popisují, jak vyvinuli novou screeningovou strategii pro rakovinu vajecníku, která by ji dríve mohla detekovat.

Strategie zahrnuje dvoustupnovou metodu, která merí zmeny CA125, coz je známý marker krve pro nádory.

Implantabilní prístroj "snizuje krevní tlak" prostrednictvím elektrických mozkových impulzu

Implantabilní prístroj "snizuje krevní tlak" prostrednictvím elektrických mozkových impulzu

Priblizne 67 milionu dospelých Americanu má vysoký krevní tlak, címz je vystaveno riziku infarktu nebo mrtvice. Ale vedci z Nemecka vyvinuli implantabilní prístroj, o kterém ríkají, ze mohou snízit krevní tlak tím, ze privádí elektrické signály do mozku. Výzkumný tým, vedený Dr. Dennisem Plachtem z University of Freiburg v Nemecku, nedávno zverejnil první sadu výsledku z jejich vytvorení v Journal of Neural Engineering.

(Health)

Malé snízení rizika parkinsonismu spojené s uzíváním statinu

Malé snízení rizika parkinsonismu spojené s uzíváním statinu

Studie, publikovaná v breznovém vydání Neurologie archivu JAMA, uvádí, ze zejména mladsí pacienti, kterí pravidelne uzívají statinové léky snizující hladinu cholesterolu, mohou mít snízené riziko vzniku Parkinsonovy nemoci. Studie uvádí, ze statiny patrí mezi nejvíce predepsané trídy drog v U.

(Health)