cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Abskopální efekt - kdyz zárení také nicí necílené nádory

V vydání z brezna 8 New England Journal of Medicine, tým výzkumníku v Cancer Center Memorial Sloan Kettering hlásí extrémne vzácný jev známý jako abskopální úcinek u pacientu s melanomem s rakovinou, lécených imunoterapeutickým cinidlem ipilimumab (Yervoy ™). Studie byla provedena v Ludwigove stredisku pro imunoterapii rakoviny v Memorial Sloan Kettering.
Abskopální efekt nastává, kdyz lokalizovaná radiacní terapie dodaná na jediný nádor u pacienta s pokrocilým stadií rakoviny znicí nádory mimo radiacní pole. Prestoze je tento jev extrémne vzácný, byl hlásen v nekolika rakovinách, vcetne rakoviny ledvin, melanomu a lymfomu.
Zjistení jedinecné studie s jedním pacientem by mohla pomoci vedcum lépe porozumet roli imunitního systému v boji proti rakovine. Podle výzkumníku muze být kombinace radioterapie a ipilimumabu slibnou metodou lécby melanomu.
Jedd Wolchok, MD, Ph.D., lékarka onkologka na Cancer Center Memorial Sloan Kettering, se spolecným jmenováním do imunologického programu Sloan Kettering Institute a hlavním autorem studie, vysvetlil:

"Jsme nadsení temito výsledky a to, co jsme videli u tohoto jediného pacienta, dokazuje zásadu, ze pridání radiacní terapie k imunoterapii muze být slibným kombinovaným prístupem k lécbe pokrocilého onkologického onemocnení. To, co si myslíme, ze se zde deje, je, ze rakovina imunitního systému Bojová odezva se objevila se zárezem s pridáním zamereného zárení. "

V této studii byla pacientka s pokrocilým melanomem lécena imunoterapií nazývanou ipilimumab, kterou nedávno schválila US Food and Drug Administration. Casem pacientova rakovina pomalu metastázovala do oblasti blízko pátere, stejne jako v lymfatických uzlinách a slezine. Abychom pomohli pri úleve od bolesti, pacient dostal lokalizovanou radioterapii do nádoru melanomu, který se nachází v blízkosti pátere.

Vedci zjistili, ze cílový nádor významne poklesl ve srovnání s radiacní lécbou a ze nádory u pacientu sleziny a lymfatických uzlin také prospívaly, i kdyz nebyly prímo zamereny radiacní lécbou v souladu s abskopálním úcinkem. Více nez rok poté, co pacient podstoupil radiacní terapii, pacient pokracuje v lécbe dobre.
Vedci si nejsou jisti, jak funguje abskopální efekt pri nicení rakoviny u jednotlivcu. Podle predchozích studií u mysí se abskopální úcinek muze spoléhat na aktivaci imunitního systému.

V této studii výzkumníci zmerili imunitní systém pacienta v prubehu lécby. V dobe abskopálního úcinku vedci zaznamenali zmeny v hladinách protilátek zamerených na nádory a populacích imunitních bunek. Výsledky studie podporují teorii, ze radiacní úcinky mohou pomoci spoustet imunitní systém v boji proti rakovine.
Ipilimumab je imunoterapie, která vyuzívá vlastní imunitní systém tela k boji proti rakovine. Droga, která blokuje cíl nazvaný CTLA-4, byla schválena úradem FDA v breznu 2011. Ipilimumab je první lék, který demonstruje zlepsení celkového prezití u jedincu trpících pokrocilým melanomem. Ipilimumab byl vyvinut Jamesem Allisonem, Ph.D., predsedou programu imunologie pro Sloan Kettering Institute.

Tato studie poskytuje lepsí pochopení toho, jak radiaci muze pomoci spustit imunitní systém k napadení rakoviny a naznacuje inovativní terapeutické moznosti prozkoumat. V soucasné dobe probíhají lidské studie, aby se potvrdil zpusob kombinace ipilimumabu s radiacní terapií pro lécbu melanomu a rakoviny prostaty.
Studie byla financována Národními institucemi zdravotnictví, Americkou rakovinovou spolecností, Melanoma Research Alliance, Swim Across America, Cancer Research Institute, Virginia a DK Ludwig Fund for Cancer Research, Lita Annenberg Hazen Foundation a Commonwealth Foundation pro výzkum rakoviny.
Napsal Grace Rattue

Kouzelné chutové pohárky jim neumoznují ochutnat horkost kávy "

Kouzelné chutové pohárky jim neumoznují ochutnat horkost kávy "

Ackoli konvencní párování má cigarety a kávu spolecne, vedci zjistili, ze toxické chemické látky v tabáku mohou bránit regeneraci chuti, coz má za následek, ze kuráci nejsou schopni dostatecne ochutnat horkost jejich pravidelného poháru jóje. Vedci, vedeni Nelly Jacobem z APHP ve Francii, publikovali výsledky svého studia v casopise Chemosensory Perception.

(Health)

4 houbové otravy ve 2 týdnech - lékari testují mléko bodláka jako lécba

4 houbové otravy ve 2 týdnech - lékari testují mléko bodláka jako lécba

Behem dvou týdnu navstívili MGUH ctyri lidé za úcelem lécby kvuli otrave houbami (amantinem). Jeden clovek Virginie dorazil na nemocnici MedStar Georgetown University Hospital (MGUH) v casných fázích selhání jater poté, co nesprávne jedl jedovaté houby, které vybral ze svého dvora.

(Health)