cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Abskopální efekt - kdyz zárení také nicí necílené nádory

V vydání z brezna 8 New England Journal of Medicine, tým výzkumníku v Cancer Center Memorial Sloan Kettering hlásí extrémne vzácný jev známý jako abskopální úcinek u pacientu s melanomem s rakovinou, lécených imunoterapeutickým cinidlem ipilimumab (Yervoy ™). Studie byla provedena v Ludwigove stredisku pro imunoterapii rakoviny v Memorial Sloan Kettering.
Abskopální efekt nastává, kdyz lokalizovaná radiacní terapie dodaná na jediný nádor u pacienta s pokrocilým stadií rakoviny znicí nádory mimo radiacní pole. Prestoze je tento jev extrémne vzácný, byl hlásen v nekolika rakovinách, vcetne rakoviny ledvin, melanomu a lymfomu.
Zjistení jedinecné studie s jedním pacientem by mohla pomoci vedcum lépe porozumet roli imunitního systému v boji proti rakovine. Podle výzkumníku muze být kombinace radioterapie a ipilimumabu slibnou metodou lécby melanomu.
Jedd Wolchok, MD, Ph.D., lékarka onkologka na Cancer Center Memorial Sloan Kettering, se spolecným jmenováním do imunologického programu Sloan Kettering Institute a hlavním autorem studie, vysvetlil:

"Jsme nadsení temito výsledky a to, co jsme videli u tohoto jediného pacienta, dokazuje zásadu, ze pridání radiacní terapie k imunoterapii muze být slibným kombinovaným prístupem k lécbe pokrocilého onkologického onemocnení. To, co si myslíme, ze se zde deje, je, ze rakovina imunitního systému Bojová odezva se objevila se zárezem s pridáním zamereného zárení. "

V této studii byla pacientka s pokrocilým melanomem lécena imunoterapií nazývanou ipilimumab, kterou nedávno schválila US Food and Drug Administration. Casem pacientova rakovina pomalu metastázovala do oblasti blízko pátere, stejne jako v lymfatických uzlinách a slezine. Abychom pomohli pri úleve od bolesti, pacient dostal lokalizovanou radioterapii do nádoru melanomu, který se nachází v blízkosti pátere.

Vedci zjistili, ze cílový nádor významne poklesl ve srovnání s radiacní lécbou a ze nádory u pacientu sleziny a lymfatických uzlin také prospívaly, i kdyz nebyly prímo zamereny radiacní lécbou v souladu s abskopálním úcinkem. Více nez rok poté, co pacient podstoupil radiacní terapii, pacient pokracuje v lécbe dobre.
Vedci si nejsou jisti, jak funguje abskopální efekt pri nicení rakoviny u jednotlivcu. Podle predchozích studií u mysí se abskopální úcinek muze spoléhat na aktivaci imunitního systému.

V této studii výzkumníci zmerili imunitní systém pacienta v prubehu lécby. V dobe abskopálního úcinku vedci zaznamenali zmeny v hladinách protilátek zamerených na nádory a populacích imunitních bunek. Výsledky studie podporují teorii, ze radiacní úcinky mohou pomoci spoustet imunitní systém v boji proti rakovine.
Ipilimumab je imunoterapie, která vyuzívá vlastní imunitní systém tela k boji proti rakovine. Droga, která blokuje cíl nazvaný CTLA-4, byla schválena úradem FDA v breznu 2011. Ipilimumab je první lék, který demonstruje zlepsení celkového prezití u jedincu trpících pokrocilým melanomem. Ipilimumab byl vyvinut Jamesem Allisonem, Ph.D., predsedou programu imunologie pro Sloan Kettering Institute.

Tato studie poskytuje lepsí pochopení toho, jak radiaci muze pomoci spustit imunitní systém k napadení rakoviny a naznacuje inovativní terapeutické moznosti prozkoumat. V soucasné dobe probíhají lidské studie, aby se potvrdil zpusob kombinace ipilimumabu s radiacní terapií pro lécbu melanomu a rakoviny prostaty.
Studie byla financována Národními institucemi zdravotnictví, Americkou rakovinovou spolecností, Melanoma Research Alliance, Swim Across America, Cancer Research Institute, Virginia a DK Ludwig Fund for Cancer Research, Lita Annenberg Hazen Foundation a Commonwealth Foundation pro výzkum rakoviny.
Napsal Grace Rattue

Anatomie: Strucný úvod

Anatomie: Strucný úvod

Obsah Anatomie hrubou anatomii Mikroskopická anatomie Histopatologie Studium anatomie Anatomie je identifikace a popis struktury zivých vecí. Jedná se o odvetví biologie a medicíny. Studium anatomie se datuje více nez 2000 let starým Rekum. Muze být rozdelen na tri siroké oblasti: lidskou anatomii, zootomii nebo anatomii zvírat a fytotomii, coz je anatomie rostlin.

(Health)

"Cervený vlasový gen" také zvysuje riziko rakoviny u tmavovlasých lidí

"Cervený vlasový gen" také zvysuje riziko rakoviny u tmavovlasých lidí

Osoby s cervenými vlasy mají zvýsené riziko vzniku rakoviny kuze. Poprvé vsak vedci zjistili velikost tohoto rizika. Výzkumníci také prekvapive zjistili, ze s nebezpecím sdílejí nejen rusovlasé lidi. Gén spojený s cervenými vlasy zvysuje riziko poskození sluncem u vsech nosicu.

(Health)