cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Pocit bezmocnosti "delá úkoly fyzicky nárocnejsí"

Máte nekdy dny, kdy muze být nejjednodussí úkol fyzicky nárocný? Mohlo by to být podle vaseho spolecenského a osobního smyslu pro moc. Nový výzkum naznacuje, ze lidé, kterí se cítí osobne a sociálne bezmocní, vidí svet v jiném svetle a vnímají úkoly, aby byli fyzicky nárocnejsí, ve srovnání s jednotlivci, kterí mají silný pocit síly.

To je podle studie publikované v Journal of Experimental Psychology.

Vedci z University of Cambridge ve Velké Británii, vedeni Eunem Heem Leeem, ríkají, ze jejich studie je první, která demonstruje, ze síla cloveka - definovaná jako "psychosociální konstrukce týkající se kontroly zdroju" - muze zmenit své vnímání objektu a ze osobní pocity týkající se spolecenské povesti mohou ovlivnit názory jednotlivce na jejich fyzické prostredí.

Aby dospeli k záverum, vysetrovatelé provedli radu experimentu s vyuzitím univerzitních studentu z kampusu Cambridge. Úcastníci nevedeli, o cem byli testováni.

Pocity bezmocnosti "delají úkoly nárocnejsí"

První experiment zahrnoval 145 úcastníku. Byli prezentováni série výpovedí a pozádáni, aby hodnotili, jak silne se domnívají, ze se na ne vztahuje. Napríklad - "Mohu lidi poslouchat, co ríkám." Bylo to urceno presvedcení úcastníku o jejich moci v sociálních vztazích.


Prenásení hmotnosti sveta na ramena? Vedci tvrdí, ze lidé s pocity sociální a osobní bezmocnosti mohou povazovat úkoly za fyzicky nárocnejsí nez ti, kterí mají silný smysl pro výkon.

Subjekty byly pak pozádány, aby zvedli nekolik krabic a odhadli, kolik vázil kazdý z nich, nez provedli dalsí test, aby zjistili jejich náladu.

Výzkumníci zjistili, ze cím nizsí pocit spolecenské síly cloveka, tím více si myslí, ze boxy vázily.

Ve druhém experimentu bylo 41 úcastníku pozádáno, aby sedeli na zidli na jedné ze dvou míst. První byla v dominantní pozici, s jedním loktem na rameni zidle a druhým na stolu vedle nich. Druhá pozice byla zuzující. Úcastníci sedeli s rameny propadlými a rukama zastrceni pod nohama.

Vsechny subjekty byly znovu pozádány, aby odhadly váhu krabic.

Výzkumníci poznamenávají, ze v posledním experimentu vetsina úcastníku nadhodnocovala váhu krabic. Ale po druhém experimentu subjekty, které sedely v dominantní pozici, daly presnejsí závazí, zatímco subjekty ve zúzení predstavují jeste nadhodnocené závazí.

Ve tretím experimentu se výzkumníci zeptali 68 úcastníku, aby si pamatovali situaci, ve které se cítili bud silní nebo bezmocní. Poté museli jeste jednou odhadnout váhu krabic, ale bylo jim receno, ze jsou testovány na vliv cvicení na autobiografickou pamet.

Z tohoto testu vysetrovatelé zjistili, ze jedinci, kterí si vzpomínali na situace, ve kterých se cítili silní, poskytli presnejsí odhady hmotnosti, zatímco ti, kterí si pamatovali casy, kdy se cítili bezmocní, nadhodnocovali váhy krabic.

Výzkumníci predpokládají, ze ti, kterí mají pocity bezmocnosti, mohou vnímat úkoly jako fyzicky nárocnejsí, protoze na okraji opatrnosti stojí za úcelem ochrany omezených zdroju, které zanechali.

Vysvetlením toho dále vedci ríkají:

"Soucasná práce naznacuje, ze pocit bezmocnosti - at uz kvuli inherentní osobnosti charakteristické pri jednání s ostatními nebo kvuli tomu, ze jim byla sverena nevýhodná spolecenská role - vede k tomu, ze lidé vnímá objekty jinak, pravdepodobne proto, ze celí výzvám, prostredky k jejich prekonání. "

Dodávají:

"Komentár bývalého italského predsedy vlády Giulia Andreottiho, ze" síla jen obtezuje ty, kterí ji nemají, "proto jiz není nepodlozené hypotézy, ale nase data naznacují, ze svet bezmocných je skutecne plný tezkých zátezí . "

Zdravotní novinky dnes nedávno uvedla studii, která naznacuje, ze nalezení potesení z nezbytných úkolu by mohlo zvýsit pocit sebeovládání cloveka.

Mulberry Compound napomáhá ztráte hmotnosti aktivací hnedého tuku

Mulberry Compound napomáhá ztráte hmotnosti aktivací hnedého tuku

Nová studie naznacuje, ze moruse muze být klícem k nové lécbe obezity, poté, co nasla prírodní slouceninu v ovoci, aktivuje hnedý tuk, zvysuje metabolismus a pomáhá pri hubnutí. Rutin - prírodní sloucenina v moruse - by mohla pomoci pri lécbe obezity, tvrdí nový výzkum. Mulberry jsou visící ovoce z listnatých stromu, které patrí do rodiny Moraceae.

(Health)

Schizofrenní príznaky mohou být obráceny s tréninkem

Schizofrenní príznaky mohou být obráceny s tréninkem

Vedci, kterí studují zvírecí model schizofrenie, zjistili, ze zvírata se mohou chovat normálne jako dospelí, jestlize podstoupili kognitivní trénink v dospívání. Studie je publikována v Neuronu. André Fenton z New Yorské univerzity rekl: "Mozak muze být zatízen vsemi druhy problému. Tato práce ukazuje, ze zkusenost muze tyto postizení prekonat.

(Health)