cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.36% pacientu trpících mrtvici nevolá 911

Prekvapive jedna ze trí lidí, kterí trpí mrtvicí, nechodí do nemocnice sanitkou, coz je nejrychlejsí zpusob, jak se tam dostat, podle nové studie provedené týmem Meharry Medical College v Nashville a UCLA Comprehensive Stroke Centre v Los Angeles, a publikoval v casopise American Heart Association Cirkulace: Kardiovaskulární kvalita a výsledky.
Studie zahrnovala analýzu záznamu priblizne 204 000 pacientu s mozkovou príhodou, kterí prisli do pohotovostních místností v 1 563 nemocnicích, coz je cást programu American Heart Association / American Stroke Association s programem "Zlepsení kvality", který pokrývá období od roku 2003 do roku 2010.
63,7 procent pacientu s mozkovou mrtvicí byli prepravováni nemocnicními zdravotnickými sluzbami (Emergency Medical Services - EMS), zatímco ostatní z nich prisli ruznými prostredky.
Je zásadní, aby v prípade, ze nekdo trpí mrtvicí, byla provedena rychlá a okamzitá lécba. Pri transportu EMS bylo 79 procent pacientu trpících mrtvicí transportováno do nedaleké nemocnice do nekolika hodin od prvních príznaku, coz vedlo k drívejsímu, rychlejsímu a rychlejsímu hodnocení a lécbe.
61 procent lidí, kterí byli prepraveni do nemocnice EMS, prislo behem nekolika hodin z jejich príznaku ve srovnání s 40 procenty, kterí prisli jinými prostredky.
Navíc 55 procent pacientu, kterí prijeli s EMS, dostalo do 25 minut od príjezdu mozkový prukaz, oproti pouze 35,6 procentum, kterí EMS nepouzívali.
Senior autor, Jeffrey L. Saver, MD, reditel UCLA Comprehensive Stroke Center v Los Angeles, Kalifornie, rekl:

"EMS je schopen dávat nemocnici do hlavy a to upoutá pozornost personálu pohotovosti, aby byla pripravena jednat co nejdríve po príjezdu pacienta. Posádka sanitky také ví, které nemocnice v oblasti mají kvalifikovaná strediska mrtvice. neztrácejte cas chodit do jedné nemocnice, jen aby jste byli odkázáni na jinou, která muze v prípade potreby poskytnout pokrocilejsí péci, at uz jde o léky, které by zabránily tomu, aby se srazeniny nebo procedury prístroje odstranily. "

Zjistili, ze lidé, u nichz je méne pravdepodobné, ze volají po EMS, jsou známky menstruace a mensiny zijící ve venkovských oblastech.
Vedoucí autor studie a odborný asistent na Katedre rodinné a komunitní medicíny na Meharry Medical College v Nashville, Tenn, James Ekundayo, M.D., rekl:
"Nekteré faktory mohou zpusobit neochotu volat 9-1-1. Lidé nemusí rozpoznat príznaky a mohou zpozdit vyhledání lékarské péce nebo zavolat svému lékari.
Slysíme lidi, ze se proste nechtejí obtezovat, ale mnohokrát to mohlo být lepsí výsledek, kdyby byl povolán EMS. "

Priblizne 795 000 lidí trpí kazdorocne novými nebo opakujícími se mrtvami v USA Kazdých ctyri minuty zemre nekdo v zemi z mrtvice. Mrtvice je tretí prícinou úmrtí ve Spojených státech a existuje pouze jedna schválená lécba
Výzkumní pracovníci zduraznují, ze je treba zlepsit povedomí verejnosti a zlepsit krátkodobé a dlouhodobé výsledky.
Je dulezité, aby lidé dostávali okamzitou lécbu po mrtvici, a vase sance na následnou závaznou mrtvici jsou masivne snízeny, pokud budete hodnoceni a léceni rychle, podle dvou clánku zverejnených v Lancet.
Akronym F.A.S.T lze pouzít k rozpoznání mrtvice:
  • Feso Drooping - Je jedna strana osoby tváre vypadá droopy nebo znecitlivení? Pozádejte je, aby se usmáli.
  • Arm Slabost - jsou jejich paze napjaté nebo slabé? Pozádejte je, aby zvedli obe ruce.
  • Speech Obtíznost - Je jejich rec mrzutá nebo nejsou schopni mluvit? Pozádejte je, aby uvedli jednoduchou vetu.
  • Tzavolat 9-1-1 - pokud osoba projeví nekterý z techto príznaku, je cas zavolat na pohotovostní sluzbu a pozádat o pomoc.
Saver dospel k záveru: "Vás zivot, vás mozek, závisí na volání 9-1-1. Znáte známky a jednat rychle, jestlize vy nebo nekdo, s kým jste, má príznaky mrtvice."
Napsal Joseph Nordqvist

Je zapotrebí více výzkumu ohledne pouzívání inteligentních léku zdravými lidmi

Je zapotrebí více výzkumu ohledne pouzívání inteligentních léku zdravými lidmi

Vedci vyzvali farmaceutický prumysl, vlády a zdravotnické organizace, aby spolecne pracovali na vysetrování dusledku dlouhodobého uzívání kognitivních léku zdravými jedinci. Dlouhodobé úcinky "inteligentních léku" na zdravé lidi jsou relativne neznámé. Léky, jako je methylfenidát a modafinil, uvádené na trh jako Ritalin a Provigil, pouzívají nekterí zdraví jedinci s cílem zvýsit jejich kognitivní výkonnost, a to i pres obecný nedostatek znalostí o dlouhodobých úcincích jejich nonmedikálního pouzití.

(Health)

Genetické rozdíly zodpovedné za menící se stupne bolesti a ruzné reakce na léky proti bolesti - Moznosti prizpusobené terapii

Genetické rozdíly zodpovedné za menící se stupne bolesti a ruzné reakce na léky proti bolesti - Moznosti prizpusobené terapii

Otázky, proc lidé v podobných zdravotních stavech vykazují velmi odlisnou intenzitu bolesti a proc jedna bolest funguje u nekterých lidí extrémne dobre a má sotva nejaký úcinek v jiných, byl odpovedel prof. Dr. Jorn Lotsch (Frankfurt, Nemecko) na Kongres EFIC. Podle Lotsche se jeden z duvodu vyskytuje v rozmezí variace lidského genomu, coz je oblast, která zatím dosud témer nevenovala pozornost výzkumu a vývoji terapie bolesti.

(Health)