cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Co je lepek a proc je pro nekteré lidi spatné?

Obsah

 1. Co je lepek?
 2. Problémy s lepek
 3. Nesnásenlivost lepku
 4. FODMAPs
 5. Potraviny s vysokým obsahem lepku
 6. Bezlepková strava
 7. Kdo by se mel vyvarovat lepku?
Gluten je v techto dnech kontroverzní. Vetsina zdroju tvrdí, ze je bezpecná pro vsechny, krome tech, kterí mají celiakii. Na druhou stranu nekterí odborníci v oblasti zdraví verí, ze lepek je pro vetsinu lidí skodlivý.

Podle nedávného pruzkumu se více nez 30% Americanu aktivne snazí vyhnout konzumaci lepku.

Tento clánek vysvetluje, jaký je lepek a jak muze ovlivnit vase zdraví.

Co je lepek?

Gluten je rodina bílkovin nacházejících se v zrnech, jako je psenice, zito, spalda a jecmen.

Z obilí obsahujících lepek je psenice zdaleka nejcasteji spotrebovaná.

Dva hlavní bílkoviny v lepku jsou glutenin a gliadin. Gliadin je zodpovedný za vetsinu negativních úcinku na zdraví (1, 2).

Kdyz je mouka smíchána s vodou, glutenové bílkoviny vytvárejí lepivou sít, která má konzistenci podobnou lepidlu.

Tato vlastnost podobná lepidlu zpusobuje, ze testo je elastické a dává chleba schopnost stoupat pri pecení. To také poskytuje zvýkací, uspokojující strukturu (3, 4).

Je zajímavé, ze název glu-ten je odvozen z této lepivé vlastnosti mokrého testa.

Bottom Line: Gluten je rodina bílkovin nacházejících se v zrnech, jako je psenice, spalda, zito a jecmen. Gliadin a glutenin jsou dva hlavní glutenové bílkoviny.

Problémy s lepek

Vetsina lidí toleruje lepek v pohode.

Muze vsak zpusobit problémy pro osoby s urcitými zdravotními podmínkami.

Patrí sem celiakie, citlivost na glutén, alergie na psenici a nekteré dalsí nemoci (5, 6).

Celiakie

Celiakie, téz hláskovaná jako celiakie, je nejtezsí formou intolerance na gluten. To se týká priblizne 0,7-1% populace (7).

Jedná se o autoimunní poruchu a zahrnuje telo, které lécí lepek jako cizího útocníka. Imunitní systém napadá lepek, stejne jako výstelku streva (8).

To poskozuje strevní stenu a muze zpusobit nedostatek zivin, anémii, závazné problémy s trávením a zvýsené riziko mnoha onemocnení (9).

Mezi nejcastejsí príznaky celiakie patrí trávicí nepohodlí, poskození tkání v tenkém streve, nadýmání, prujem, zácpa, bolest hlavy, únava, kozní vyrázky, deprese, ztráta hmotnosti a spinavé výkaly (10, 11).

Nekterí lidé s celiakií vsak nemají zazívací príznaky, ale mohou mít i dalsí príznaky, jako je únava nebo anémie (12, 13).

Z tohoto duvodu muze být celiakie velmi obtízné diagnostikovat. Ve skutecnosti az 80% lidí s celiakií neví, ze ji mají (7, 14).

Bottom Line: Celiakie je autoimunitní onemocnení, která pusobí na tuk v trávicím systému. To muze zpusobit závazné poruchy trávení a jiné zdravotní problémy.

Citlivost na celulární glutén

Existuje mnoho lidí, kterí nemají pozitivní test na celiakii, ale stále reagují negativne na gluten.

Tento stav se nazývá citlivost nez celiakie.

V soucasné dobe není známo, kolik lidí má tento stav, ale odhaduje se, ze je v rozmezí 0,5-13% (15).

Mezi príznaky citlivosti na lepek patrí prujem, bolest zaludku, únava, nadýmání a deprese.

Neexistuje jasná definice citlivosti na neceliakální gluten, ale diagnóza se provádí, kdyz pacient reaguje negativne na gluten, ale celiakie a alergie byly vylouceny (16, 17, 18, 19).

Nekterí odborníci se vsak domnívají, ze to není skutecná podmínka. Myslí si, ze nezádoucí úcinky jsou pomyslné nebo zpusobené jinými látkami nez lepek.

Jedna studie se zamerila na témer 400 osob s autodiagnostikovanou intolerancí na lepek a zkoumala, zda se zlepsila na bezlepkové diete (20).

Výsledky ukázaly, ze jen 26 lidí melo celiakii, zatímco 2 meli alergii na psenici. Pouze 27 ze zbývajících 364 osob bylo diagnostikováno jako citlivé na lepek.

Znamená to, ze z tech 400, kterí si mysleli, ze jsou lepek netolerantní, pouze 55 lidí (14,5%) skutecne melo problémy s lepektem.

Proto mnoho lidí, kterí si myslí, ze jsou nesnásenlivost lepku, mají jiné príciny jejich príznaku.

Bottom Line: Mnoho lidí reaguje negativne na gluten, ale nemá celiakii. Tento stav, známý jako citlivost nelepivého gluténu, je kontroverzní.

Syndrom drázdivého streva

Syndrom drázdivého streva (IBS) je bezná porucha trávení, která zpusobuje príznaky, jako je bolest bricha, krece, nadýmání, plyn a prujmy (21).

Je to chronický stav, ale mnozí lidé dokází zvládnout své príznaky dietou, zmenami zivotního stylu a rízením stresu.

Je zajímavé, ze studie ukázaly, ze nekteré osoby s IBS mohou mít prospech z bezlepkové diety (22, 23, 24, 25).

Alergie na psenici

U priblizne 1% populace muze alergie na psenici zpusobit zazívací potíze po konzumaci lepku (26).

Dále studie ukázaly, ze bezlepková dieta muze být prínosem pro nekteré osoby se schizofrenií, autismem a onemocnením nazývaným gluténová ataxie (27, 28, 29).

Bottom Line: Gluten muze být problematický u lidí s syndromem drázdivého streva a alergií na psenici. Lidé se schizofrenií, autismem a gluténovou ataxií mohou také tezit z bezlepkové diety.

Nesnásenlivost lepku

Trávicí nepohodlí je nejcastejsím projevem intolerance na lepek. Muzete také mít chudokrevnost nebo tezkosti.

Chcete-li zjistit, co zpusobuje vase nepohodlí, pozádejte svého lékare, aby nejprve zkontroloval celiakii.

Existují dva hlavní zpusoby, jak zjistit, zda máte celiakii (10):

 • Krevní testy: Existuje nekolik krevních testu, které vysetrují protilátky.Nejbeznejsí je test tTG-IgA. Pokud je to pozitivní, doporucuje se tkánová biopsie k potvrzení výsledku.
 • Biopsie z tenkého streva: Zdravotnictí pracovníci vezmou malý vzorek tkáne z tenkého streva, který je analyzován na poskození.

Pokud si myslíte, ze byste mohla mít celiakii, meli byste se poradit se svým lékarem predtím, nez se pokusíte o bezlepkovou dietu. To usnadnuje správnou diagnózu.

Pokud nemáte celiakii, nejlepsí zpusob, jak zjistit, zda jste citlivá na lepek, je dodrzovat prísnou bezlepkovou dietu po dobu nekolika týdnu, abyste zjistili, zda se príznaky zlepsují.

Poté budete muset zavést gluten zpet do vasí stravy a zjistit, zda se vase symptomy vrátí.

Pokud se vase príznaky nezlepsují na bezlepkovou dietu a pri znovuzavedení lepku se nezhorsují, pak je viník pravdepodobne neco jiného nez lepek.

Bottom Line: Pokud si myslíte, ze reagujete negativne na gluten, meli byste se poradit se svým lékarem, abyste zjistili, zda máte celiakii. Pokud je to vylouceno, bezlepková strava muze pomoci zjistit, jestli jste ve skutecnosti nesnásenlivá na lepek.

FODMAPs

FODMAP jsou uhlohydráty s krátkým retezcem, které se nacházejí v mnoha potravinách, vcetne psenice.

Mnoho lidí není schopno správne trávit, coz muze zpusobit ruzné príznaky zazívacího traktu (30, 31).

Ve skutecnosti existují urcité dukazy, ze mnoho lidí s "citlivostí na lepek" je skutecne citlivá na FODMAP, nikoliv na lepek (32).

Jedna studie s 37 osobami s hlásenou citlivostí na gluten uvedla úcastníky nízkopodnikovou stravu, která snizovala symptomy. Úcastníkum byl potom podán izolovaný lepek, který neovlivnil jejich trávicí symptomy (32).

To naznacuje, ze FODMAP mohou být skutecným viníkem pro mnoho lidí, kterí si myslí, ze reagují negativne na lepek.

Bottom Line: FODMAP jsou uhlohydráty s krátkým retezcem, které se nacházejí v mnoha potravinách, vcetne psenice. Mohou být pravým vinníkem pro mnoho lidí, kterí si myslí, ze reagují negativne na lepek.

Potraviny s vysokým obsahem lepku

Nejcastejsími zdroji lepek ve strave jsou:

 • Psenice
 • Spagety
 • Zito
 • Jecmen
 • Chléb
 • Testoviny
 • Cereálie
 • Pivo
 • Dorty, susenky a pecivo

Psenice se pridává také ke vsem druhum zpracovaných potravin. Chcete-li se vyvarovat lepku, meli byste zacít císt etikety s potravinami.

Bottom Line: Nejbeznejsími zdroji glutenu jsou psenice, hlávkovitá, zita, jecmen, chléb, testoviny, obiloviny a pecivo.

Bezlepková strava

Spustení bezlepkové stravy muze být spíse nárocné.

První vec, kterou musíte udelat, je zacít císt stítky na vsechno, co jíte.

Brzy si uvedomíte, ze lepek, zejména psenice, se pridává k prekvapivému mnozství potravin.

Meli byste jíst hlavne celé, zdravé potraviny, protoze vetsina celých potravin je prirozene bezlepková. Nepouzívejte zpracované potraviny, obiloviny a zrna, které obsahují lepek.

Bezlepková zrna

Existuje nekolik zrnek a semen, které jsou prirozene bezlepkové a jsou k dispozici online. Tyto zahrnují:

 • Kukurice
 • Rýze
 • Quinoa
 • Len
 • Proso
 • Cirok
 • Tapioca
 • Pohanka
 • Arrowroot
 • Amaranth
 • Oves

Nicméne, zatímco oves je prirozene bez lepku, mohou být kontaminovány. Proto je nejbezpecnejsí konzumovat jen oves s bezlepkovým stítkem (33, 34).

Bezlepkové potraviny

Existuje spousta zdravých celých potravin, které jsou prirozene bezlepkové, vcetne:

 • Maso
 • Ryby a morské plody
 • Vejce
 • Mlécné výrobky
 • Ovoce
 • Zelenina
 • Lusteniny
 • Orechy
 • Hlízy
 • Tuky, jako jsou oleje a máslo

Zpravidla je lepsí vybrat potraviny, které jsou prirozene bezlepkové, spíse nez produkty bez lepku. Ty mají tendenci mít nízké obsahy zivin a vysoký obsah pridaného cukru nebo rafinovaných zrn.

Vetsina nápoju je také bez lepku, s výjimkou piva (pokud to neznamená, ze je bez lepku).

K nákupu online jsou k dispozici ruzné knihy s receptou bez lepek. Mnoho bezlepkových potravin také k dispozici online, vcetne chleba a obcerstvení.

Bottom Line: Existuje mnoho potravin a zrn, které jsou prirozene bezlepkové. Zkuste si vybrat vetsinou zdravé, celé potraviny.

Kdo by se mel vyvarovat lepku?

Pro vetsinu lidí je vyloucení lepku zbytecné.

Pro lidi s urcitými zdravotními podmínkami vsak muze odstranení lepku z stravy znamenat obrovský rozdíl.

Krome toho je dieta obvykle neskodná. V zrnech lepku není zádná zivina, kterou nemuzete získat z jiných potravin.

Stací si vybrat zdravé potraviny. Bezlepkový stítek delá ne automaticky znamená, ze jídlo je zdravé.

Bezlepkové nezdravé potraviny jsou stále nezdravé potraviny.

Vybrali jsme propojené polozky zalozené na kvalite produktu a seznamte klady a zápory kazdého z nich, abychom vám pomohli urcit, který z nich bude nejlépe pro vás. Partnerujeme s nekterými spolecnostmi, které tyto produkty prodávají, coz znamená, ze spolecnost Healthline UK a nasi partneri obdrzí cást výnosu, pokud uskutecníte nákup pomocí výse uvedeného odkazu.

Vse, co potrebujete vedet o plantární flexi

Vse, co potrebujete vedet o plantární flexi

Obsah Funkce plantární flexe Co rídí plantární flexi? Zranení Lécba Predcházení zranení Plantární flexi popisuje prodlouzení kotníku, takze noha smeruje dolu a smerem od nohy. Pri stojící poloze by to znamenalo ukázat nohu smerem k podlaze.

(Health)

Bug-zabíjení robotu pomáhat s vypuknutím epidemie v Libérii

Bug-zabíjení robotu pomáhat s vypuknutím epidemie v Libérii

Dva roboty navrzené tak, aby poskytovaly letální dávky ultrafialového zárení, které upravují strukturu DNA superbugu tak, aby jiz nemohly reprodukovat a poskodit pacienty, by mely být nasazeny v liberijských nemocnicích, které se starají o pacienty s virem Ebola. Republika Libérie je jednou ze ctyr zemí západní Afriky postizených epidemií epidemie, která podle Svetové zdravotnické organizace (WHO) zacala v Guineji v prosinci 2013, nez se rozsírila do sousední Libérie a Sierry Leone a poté do Nigérie.

(Health)