cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.82% míra lécení hepatitidy C dosazeno ve velké studii

Az u 82% pacientu hepatitida C po 28 týdnech lécby kombinaci Boehringer Ingelheimových experimentálních antivirových prípravku - inhibitoru proteázy BI 201335 a inhibitoru polymerázy BI 207127, získala výsledky podle nejvetsí studie fáze II o lécbe bez lécby interferonem, Mezinárodní jarní kongres 2012 (18-22. Dubna; Barcelona, ??Spanelsko).
Studie SOUND-C2 randomizovala 362 nelécených pacientu na lécbu jednou denne BI 201335 plus BI 207127, s ribavirinem nebo bez nej, po dobu 16, 28 nebo 40 týdnu. Výsledky hlásené behem pozdního prerusení lécby ukázaly, ze az 82% pacientu s dvema nejcastejsími genotypy HCV (genotypy-1a CC a -1b) dosáhlo po 28 týdnech lécby virovému vytvrzení. Ze vsech studovaných pacientu, vcetne tech s nejtezsím typem hepatitidy C (genotyp-1a non-CC), bylo 68% léceno virem.
"Tato data podporují dalsí hodnocení BI 201335, BI 207127 a ribavirinu jako rezimu bez interferonu pro lécbu chronické infekce HCV," uvedl vedoucí vysetrovatel Stephan Zeuzem, profesor medicíny na univerzitní nemocnici Johann Wolfgang Goethe ve Frankfurtu nad Mohanem .
Standardní lécba hepatitidy C je v soucasné dobe zalozena na pegylovaném interferonu a ribavirinu, ale je úcinná pouze u priblizne poloviny pacientu s chronickým onemocnením a kontraindikace a závazné vedlejsí úcinky spojené s interferonem, vcetne deprese, anémie, leukopenie a sepse, nesnesitelné.
"Odstranení interferonu z lécby HCV je naléhavá potreba. Uvolnení pacientu z vedlejsích úcinku a dlouhých lécebných závazku s interferonem by znamenalo obrovský pokrok," uvedl profesor Zeuzem. "Taková lécba by minimalizovala dopad zivota pacientu a muze je povzbudit k tomu, aby zahájili a udrzeli lécbu, aby dosáhli konecného cíle virologického lécení."
V komentári k výsledkum nekolika studií s rezimy bez interferonu hlásenými na schuzce Mark Thursz, profesor hepatologie na Imperial College v Londýne ve Velké Británii a generální tajemník Evropské asociace pro studium jater, rekl: "Vidím velmi ruzový obrázek pro pacienty s hepatitidou C. Behem posledních 20 let se lécba vyvinula z hladkého interferonu na pegylovaný interferon a poté na interferon plus ribavirin. V soucasné dobe vstupujeme do jiné éry - revoluce lécby - bez rezimu interferonu. poskytují perorální lécbu s vysokou mírou SVR [trvalá virologická odpoved]. " Dodal, ze vývoj rezimu bez interferonu by znamenal, ze skupiny pacientu, kterí dríve nebyli schopni tolerovat lécbu, by nyní mohli být léceni.
Napsal Susan Mayor

Stimulacní lécba pro ADHD muze také snízit riziko kourení

Stimulacní lécba pro ADHD muze také snízit riziko kourení

Lécba lidí, kterí mají poruchu hyperaktivity s deficitem pozornosti se stimulacními léky, by mohla snízit jejich pravdepodobnost, ze zacnou kourit, podle výzkumu Duke Medicine v Durhamu v NC. Charakterizovaná hyperaktivitou a impulsivitou, porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je obvykle lécena stimulacními léky (Vyvanse a Concerta jsou dva príklady znacek), behaviorální terapie nebo kombinace techto dvou.

(Health)

Vysoce kvalitní brýle pomáhají chirurgum videt rakovinové bunky

Vysoce kvalitní brýle pomáhají chirurgum videt rakovinové bunky

Vedci z Washingtonské univerzitní lékarské fakulty v St. Louis, MO, vyvinuli zpusob, jak vizualizovat rakovinové bunky pomocí vysoce kvalitních brýlí, které usnadnují chirurgum rozlisovat rakovinné a zdravé tkáne. Rakovinné bunky jsou obtízne viditelné, a to i pri velkém zvetsení, a nadeje, ze speciální brýle pomohou chirurgum odstranit vsechny nádorové tkáne a zabránit tomu, aby zanechali za sebou zádné zbloudilé rakovinové bunky.

(Health)