cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.15 jednoduchých léku pro bolesti usí

I kdyz má bolesti usí nepríjemné, není to obvykle známka závazného zdravotního problému.

Domácí léky pouzívající prírodní ingredience mohou poskytnout urcitou úlevu. Neexistují vsak zádné vedecké dukazy o jejich uzitecnosti ve srovnání s léky, které jsou bez lékarského predpisu.

V tomto clánku nastíníme patnáct jednoduchých opravných prostredku.

Pokud bolesti ucha trvají déle nez 24-48 hodin, je nejlepsí navstívit lékare. Mohou zkontrolovat, zda existuje podkladový problém, který zpusobuje bolest.

15 léku na bolesti usí

Dokonce i kdyz je bolest v usích soucástí vetsího problému, je mozné snízit bolesti jak prirozenými, tak lékarskými metodami. Zde je 15 nápravných opatrení pro snízení bolesti usí.

1. Ice pack


Ledový obal drzený u ucha muze pomoci snízit potenciální zánet.

Uchovávání ledového obalu nebo studeného vlhkého zupanu u ucha po dobu 20 minut muze pomoci vycerpat bolesti ucha a snízit potenciální zánety, které jí zpusobují.

2. Cesnek

Cesnek je prirozený prostredek proti bolesti ucha, který byl pouzíván po tisíce let. Allicin, sloucenina v cesneku, je údajne uzitecná v boji proti bakteriálním infekcím, které mohou zpusobovat bolesti usí.

Konzumace syrového cesneku pomáhá snízit bolesti usí. Cesnek vsak muze interferovat s antibiotiky, takze je dulezité pred tím, nez ho vezmete, promluvit s lékarem.

3. Vyhrívací podlozka

Na docasnou úlevu od bolesti muze být uzitecná ohrívací podlozka nebo horká tkanina uchovávaná na uchu po dobu 20 minut. Zatímco nízké teploty mohou napomoci zmatení bolesti a snizují zánet, topná podlozka muze relaxovat svaly a pomáhá zlepsit tok krve.

4. Usní kapky

Opravné prostredky mimo OTC mohou být pro nekteré lidi úspesné, zejména pro ty, které zkousely prirozené metody. Mnoho OTC léku by nemelo uzívat lidé, jejichz usního bubliny se roztrhli nebo kterí meli v minulosti chirurgicky vlozené hadicky.

Nekterí jedinci mohou také potrebovat zkontrolovat u svého lékare, aby se ujistil, ze zvolené léky nebudou zasahovat do zádných aktuálne predepsaných léku.

5. Lécivé prostredky proti bolesti

Prípravky proti bolesti, jako je ibuprofen nebo jiné NSAID, mohou pomoci v boji proti bolesti zpusobené bolesti usí. Tyto léky by nemely být pouzívány k maskování bolesti, nicméne, zvláste pokud bolesti usí jsou spojeny se základním stavem.

6. Spánek ve svislé poloze

Spánek ve vzprímené poloze je casto doporucován, aby pomohl snízit nárust tlaku v uchu.

7. Zvýkat gumu


Zvýkacka muze pomáhat usím "pop", zvláste pri ceste letadlem.

Pokud dojde k bolesti ucha behem jízdy na letadle nebo po ní, nebo dojde k presunu do vyssích vrstev, zvýkacka muze pomáhat "vyskocit" usi a snízit tlak.

8. Rozptýlení

Jednou z nejlepsích metod, jak snízit pocit bolesti, zejména u detí, je odvrátit mysl od bolesti usí. Hry, televize nebo cvicení mohou pomoci snízit pozornost na bolesti usí.

9. Chiropraxe

Jeden lék na usi je chiropraktik, alternativní prístup ke zdraví. Chiropraktik se snazí snizovat bolest a jiné zdravotní stavy tím, ze pracuje se svaly a kosti. Predpokládá se, ze bolesti ucha mohou být zpusobeny nesouosností horních kostí hrdla. Chiropraktik muze být uzitecný pro to, aby tyto kosti byly vráceny "v rade", coz pomáhá snízit bolesti usí.

10. Olej z cajovníku

Olej z cajovníku se pouzívá radou zpusobu. Pár ohrátých kapicek v uchu denne muze snízit bolesti usí. Nicméne, pred pouzitím v uchu, je dulezité provést kozní test na kontrolu alergií. Olej z cajovníku by mel být zreden v olivovém oleji, sladkém mandlovém oleji nebo jiném nosném oleji, obvykle 3 az 5 kapek v 1 unce oleje.

Cajový strom má antiseptické, protiplísnové a protizánetlivé vlastnosti.

11. Olivový olej

Tato metoda je stará, ale postrádá jakoukoli podporu vedeckými dukazy. Nicméne Americká pediatrická akademie ríká, ze pridání nekolika kapek oteplovaného olivového oleje je bezpecné a muze být mírne úcinné.

12. Krcní cvicení

Nekdy mohou být bolesti usí zpusobené napjatými svaly kolem ucha a vyvíjením tlaku na oblast. Pokud tomu tak je, nekteré jednoduché krcní cviky mohou zmírnit nepohodlí.

Napríklad pomalu otácejte hrdlem a hlavou a zvednete ramena smerem k usích; opakujte po celý den.

13. Peroxid vodíku

Peroxid vodíku byl pouzíván jako prírodní lék na bolesti usí po dlouhou dobu.

Vlozte 5-10 kapek a pak polozte na svou stranu asi 10 minut s bolestivým uchem smerem nahoru. Potom vypustte pres umyvadlo a opláchnete studenou vodou. Nebudte znepokojeni bublinkami, coz vám pomuze prenést usní vosk z kanálu.

14. Zázvor

Za zázvor je povazován prírodní protizánetlivý úcinek. Aplikovat zázvorovou stávu (drcený zázvor v ohrátém olivovém oleji a napjatý) kolem vnejsího zvukovodu muze zmírnit bolest. Zázvor má protizánetlivé vlastnosti.

Nepridávejte zázvor prímo do ucha.

15. Vysousec vlasu

Po koupeli nastavte vysousec vlasu na nízkou teplotu a drzte ji od ucha. Pokracujte maximálne 5 minut. Dbejte na to, abyste nepálili vase usi.

Pokud bolesti usí trvají déle nez 24-48 hodin, je dulezité získat lékarskou pomoc.

Nekteré deti "technicky v termínu" mají nizsí skóre tretího stupne pozdeji

Nekteré deti "technicky v termínu" mají nizsí skóre tretího stupne pozdeji

Predchozí výzkumy zjistily, ze deti narozené ve veku 34 az 36 týdnu - oznacené jako "pozdní predcasné ukoncení" - mají zvýsené riziko zpozdení pri vývoji a jiných dusevních a zdravotních potízí. Nová studie naznacuje, ze dokonce deti narozené v 37 nebo 38 týdnech tehotenství - technicky "v termínu" - jsou ohrozeny.

(Health)

Zeny potrebují také ADHD Meds ...

Zeny potrebují také ADHD Meds ...

ADHD je obvykle povazováno za prevázne muzský problém, ale nová zpráva od spolecnosti Medco Health Solutions ukazuje, ze pocet zen uzívajících léky na lécbu ADHD rychle stoupá. Vedci zkoumali trendy uzívání léku pro dusevní zdraví u asi 2,5 milionu pojistených Americanu a zjistili, ze pocet zen ve veku od 20 do 44 let u léciv ADHD stoupl v letech 2001 az 2010 o 250%.

(Health)