cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.1 U 88 detí muze dojít k autismu

Poruchy autistického spektra (ASD) jsou vývojové postizení, které zahrnují obtíze v sociální interakci a komunikaci, jakoz i omezené, opakující se a stereotypní vzorce chování. Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) vydalo tento týden informace, odhaduje-li, ze az 1 ze 88 detí nebo více nez 1% muze mít nejaký druh ASD.
Výzkumníci vzali data z roku 2008 z 14 ruzných komunit a zjistili, ze ASD je u chlapcu petkrát casteji u 1 z 54. Dívky mely nizsí pocet na 4 na 1000, nebo 1 na 252, stejne jako deti v Alabame pricházejí na 1 v 210 .Utah mel nejvyssí hodnoty u jednoho z 47, a tam byl také alarmující nárust cerného a hispánského spolecenství.
V roce 2000 vytvoril CDC výzkumný a monitorovací program zamerený na autismus, který shromazdoval údaje o této problematice, coz bylo pozde v souvislosti s diskusí o údajných vedlejsích úcincích vakcín a thimerosalu, konzervacního prostredku na bázi rtuti pouzívaného ve vakcínách. Zpráva CDC s názvem "Prevalence poruch autistického spektra - sít pro monitorování autismu a vývojových postizení, 14 webu, Spojené státy, 2008", uvádí odhady autismu ze 14 oblastí v USA. Dnes byla publikována v Týdenní zpráve o nemocnosti a úmrtnosti.
Zdravotní a lidské sluzby (HHS) tajemník Kathleen Sebelius rekl:

"Tyto informace zobrazují obraz velikosti tohoto onemocnení v celé nasí zemi a pomáhají nám porozumet tomu, jak komunita identifikuje deti s autismem ... To je duvod, proc spolecnost HHS a celá nase administrativa tvrde usilují o zlepsení zivota lidí trpících poruchami autistického spektra a jejich rodiny zlepsováním výzkumu, podpory a sluzeb. "

Zatímco reditel CDC Thomas Frieden, M.D., M.P.H. zvázila skutecnost, ze:
"Jedna vec, kterou nám údaje s jistotou ríkají - existuje mnoho detí a rodin, které potrebují pomoc ... Musíme i nadále sledovat poruchy autistického spektra, protoze to jsou informacní spolecnosti, které potrebují rídit zlepsování sluzeb, které mají pomoci detem."

Obamova administrativa se zavázala snazit se resit potreby detí a rodicu detí s ASD. Jejich zamerení zahrnuje práci Interagency Autism Coordinating Committee (IACC) na Ministerstvu zdravotnictví a lidských zdroju USA. Úkolem IACC je usnadnit výzkum, screening, intervence a vzdelávání v oblasti ASD. Soucástí tohoto úsilí byly národní instituce zdravotnictví investovány do výzkumu s cílem identifikovat mozné rizikové faktory a úcinné terapie pro osoby s ASD.
Výsledky CDC ukazují, ze sokující 11,3 z 1000 osmiletých detí bylo identifikováno jako osoby s ASD. Poslední informace byly zverejneny v roce 2009 a nové údaje poskytují témer 25% nárust prevalence a zatímco cást muze být az na presnejsí diagnózu a velkou informovanost o ASD, hlubsí aspekty této problematiky jeste nejsou plne pochopeny .

Výzkumy navíc ukazují, ze více detí je diagnostikováno ve veku 3 let, coz je nárust z 12% u detí narozených v roce 1994 na 18% u detí narozených v roce 2000. Jako Coleen Boyle, Ph.D., MSHyg., Reditel CDC Národní centrum pro vrozené vady a vývojové postizení ríká:
"Abychom více pochopili, musíme urychlit nás výzkum rizikových faktoru a prícin poruch autistického spektra ... Bohuzel, 40% detí z této studie nedostává diagnózu az po dosazení veku 4. Pracujeme tvrde, abychom to zmenili . "

Zpráva CDC uzavírá konstatování, ze ASD jsou závazným problémem verejnosti a zvýsení prevalence ciní vysetrování této problematiky dulezitejsí. Rovnez poskytují poradenství rodicum, kterí se starají o ASD, nebo vývoj jejich dítete na:
  • Poradte se s lékarem vaseho dítete o vasich obavách.

  • Zavolejte místní program vcasné intervence nebo skolský systém pro posouzení.

  • Nezapomente, ze k prístupu k sluzbám pro vase díte nepotrebujete diagnostiku.
Webové stránky se poskytují také tem, kterí se o tuto zálezitost obracejí
http://www.cdc.gov/autism
Napsal Rupert Shepherd

Zhorsená dráha signalizace mozku "muze být prícinou Alzheimerovy choroby"

Zhorsená dráha signalizace mozku "muze být prícinou Alzheimerovy choroby"

Presne to, co zpusobuje Alzheimerovu chorobu, je nejasné, coz je predevsím duvod, proc vedci jeste nemají najít lék na onemocnení. Mohlo by se ale brzy zmenit? Výzkumníci z klinické kliniky Mayo v Jacksonville v FL identifikovali poruchu mozkové signalizacní dráhy, o které se domnívá, ze prispívá k rozvoji Alzheimerovy choroby, coz by mohlo vést ke strategiím prevence nemocí nebo k lécbe raných stadií.

(Health)

Mnoho rodicu nemusí uznat detskou obezitu

Mnoho rodicu nemusí uznat detskou obezitu

Nový výzkum ríká, ze mnoho rodicu ve Velké Británii nemusí vedet, ze jejich deti mají problém s váhou, pokud nejsou extrémne obézní. Toto zjistení podnítilo názory, ze je treba udelat více, aby rodice porozumeli oficiálním opatrením týkajících se nadváhy a obezity, zdravotním rizikum spojeným s detskou obezitou a zpusobu podpory zdravejsího zivotního stylu u svých detí.

(Health)