cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Co jsou Kegelovy cvicení?

Obsah

 1. Co jsou svaly pánevního dna?
 2. Symptomy dysfunkce
 3. Príciny dysfunkce
 4. Jak delat cvicení Kegel
Kegelové cvicení, také známé jako cvicení pánevního dna nebo Kegels, jsou cviky, které lze provést pro posílení svalu pod mocovým mechýrem, streva a delohu.

Provádení cvicení v pánevním dne muze být prínosné pro muze a zeny, a muze být provádeno témer kdykoliv. Tyto cviky jsou zvláste výhodné pro osoby, které jsou postizeny mocovou inkontinencí nebo problémy s strevami.

Rychlá fakta o Kegelsovi

Zde jsou nekteré klícové body o Kegelových cviceních. Podrobnejsí informace a doplnující informace naleznete v hlavním clánku.

 • Cvicení v pánevním dnu jsou také známé jako Kegels.
 • Kegelové cvicení lze provádet pri posezení, stojícím, chuzi a lezení.
 • Kegels lze také provádet behem tehotenství a po porodu
 • Panvicí podlaha je slozena z mnoha ruzných svalu
 • Symptomy dysfunkce pánevního dna zahrnují únik moci a potíze s vyprazdnováním streva.
 • Panvici lze oslabit gynekologickou a prostatickou operací
 • Svaly pánevního dna mohou být také oslabeny chronickým kýcháním zpusobeným alergiemi
 • Uskutecnení Kegelu pri mocení by mohlo vést k infekci mocového mechýre
 • Kegelové cvicení mohou zlepsit sexuální výkon u muzu.

Co jsou svaly pánevního dna?

Svaly pánevního dna predstavují dulezitou sadu svalu, které pomáhají muzum i zenám, udrzují mocovou a fekální kontinenci, pusobí orgasmus, zajistují stabilizaci spojovacích kloubu, pomáhají v pánevní, zilní a lymfatické drenázi a pri práci ve spojení s brisní a zadní svaly, zajistují stabilitu pátere.1,2

Vedle výse uvedených funkcí svaly pánevního dna pomáhají pri regulaci brisního tlaku behem pohybu, které zpusobují napetí - napríklad pri cvicení.2

Panvicí podlaha sestává z nekolika ruzných svalu:1

 • Bulbocavernosus
 • Ischiocavernosus
 • Povrchový transverzální perineál
 • Externí anální sverac (EAS)
 • Kompresor urethera
 • Uretrovaginální sveraci
 • Hluboce transverzální perineální
 • Levator ani: pubococcygeus (pubovaginalis, puborectalis), iliococcygeus
 • Coccygeus / ischiococcygeus
 • Piriformis
 • Obturator internus.

Symptomy dysfunkce pánevního dna

Existuje celá rada príznaku spojených s dysfunkcí pánevního dna, z nichz mnohé jsou vágní a souvisejí s jinými zdravotními podmínkami.

Symptomy spojené s dysfunkcí pánevního dna zahrnují:2

 • Mocová inkontinence (úniku) se smíchem, kasláním, kýcháním nebo cvicením
 • Urgence nebo frekvence moci
 • Obtíz pri vyprazdnování mocového mechýre nebo strev
 • Náhodná plynatost
 • Bolesti v pánvi
 • Bolestný styk
 • Prolaps orgánu.

Príciny dysfunkce pánevního dna

Dysfunkce v pánevním dnu nastává, kdyz jsou svaly pánevního dna oslabené, protáhlé nebo prílis tesné. Svaly pánevního dna mohou být slabé od raného veku, postupne se postupne oslabují nebo mohou být oslabeny jednou událostí.

Stejne jako u mnoha jiných zdravotních stavu existují urcité situace a podmínky, které u cloveka zvysují riziko vzniku dysfunkce pánevního dna. 2,4


Dysfunkce pánevního dna muze vyplývat z ruzných faktoru, od porodu az po chronické kýchání.

Mezi faktory, které mohou zvýsit riziko dysfunkce pánevního dna, patrí:

 • Tehotenství a porod
 • Menopauza
 • Naduzívání nebo nedostatecné uzívání svalových skupin
 • Bolesti zad
 • Zácpa nebo stres s pohyby strev
 • Byt nadváhou nebo obézní
 • Tezké zvedání
 • Stavy, jako je astma a alergie, které zpusobují chronické kasel nebo kýchání
 • Zranení na pánvi
 • Operace jako je gynekologická operace nebo operace prostaty.

Elite sportovci, jako jsou bezci a gymnasté, mají zvýsené riziko dysfunkce pánevního dna, stejne jako starsí jedinci, jejichz svaly se casem oslabují.

Jak to udelat Kegels

Oba muzi i zeny mohou tezit z výkonu cvicení a posílení svalu pánevního dna. Dysfunkce pánevního dna se muze výrazne zlepsit pravidelnými cviky zamerenými na tyto svalové skupiny.2,3

Kegelové cvicení pro zeny

Jak udelat správné Kegel je zivotne dulezité pro úspech lécby. Tyto cviky lze provádet kdekoli a kdykoli a jsou prospesné pri posilování svalu pánevního dna.5

Poskytovatel zdravotní péce nebo fyzikální terapeut vás mohou poucit, jak provést správný Kegel ve své kancelári, kdy muze být hodnocena správná technika. Cvicení v pánevním dnu lze také provádet behem tehotenství a po porodu.5

Nekdy muze být nezbytná technika nazývaná biofeedback. Behem lécby biofeedback zarízení bude sledovat správné svalové kontrakce, sílu pánevního dna a nacasování Kegels. Biofeedback posiluje správnou techniku ??cvicení.3-5


Kegelové cvicení lze provádet diskrétne na jakémkoli míste; i kdyz pracuje v kancelári.

K provedení správného Kegelu budete potrebovat:2-5

 • Relaxujte bricho, hrud, stehna a hýzde
 • Utáhnete svaly pánevního dna, jako kdybyste se pokouseli zastavit mocení, a drzte jej 5-10 sekund. Pokud jste schopni cítit vzestupný pohyb a utahování vaginy, konecníku nebo mocového mechýre, jste úspesne dokoncili Kegel.

Provedte 5-10 sekundovou prestávku a opakujte pro tri sady, 10krát denne. Konecným cílem je udrzet kontrakci po dobu 10 sekund pri kazdém cvicení.

Abyste si byli jisti, ze jste správne identifikovali svaly pánevního dna a provedli jste Kegel, nekteré zeny povazují za uzitecné vlozit prst do vagíny a provést Kegel; pokud se provádí správne, svaly se utáhnou a pohybují nahoru.3. Nekteré zeny mohou navíc mít prospech z pouzití vázeného vaginálního kuzele a pokousí se drzet kuzel v míste v pochve behem výkonu Kegelovy cvicení.3,4

Nedoporucuje se casto provádet cvicení Kegel pri mocení; tato technika muze zvýsit riziko neúplného vyprazdnování mocového mechýre a infekcí mocových cest.2,4

Navíc by mel prípravek Kegels provádet podle doporucení; nadmerné svaly pánevního dna mohou zhorsit príznaky dysfunkce pánevního dna v dusledku svalové únavy. Pozitivní výsledky lze ocekávat behem nekolika týdnu az mesícu praxe Kegel.3,4

Resení mocové inkontinenceKegelové cvicení mohou pomoci predejít nebo zlepsit príznaky mocové inkontinence. Kliknete zde pro více informací.Prectete si ted

Kegelové cvicení pro muze

Muzi nejsou imunní vuci úcinkum slabého pánevního dna a mohou tezit z výkonu cvicení Kegel. Stejne jako zlepsení kontroly mocového mechýre a strev muze také cvicení pánevního dna zlepsit sexuální výkonnost.6

Chirurgické odstranení prostaty (radikální prostatektomie) je dalsím faktorem, který muze oslabit svaly pánevního dna.

Muze být nezbytné, aby poskytovatel zdravotní péce nabídl správné pokyny nebo techniku ??biofeedback; biofeedback pouzije snímace umístené v remenu, aby poskytly vizuální graf ukazující svalovou kontrakci a relaxaci.3,6


Muzi mohou také tezit z výkonu Kegelových cvicení, pokud mají slabé pánevní dno.

Dále muze být uzitecné identifikovat svaly pánevního dna pouzívané behem Kegelu. K tomu mohou muzi vlozit prst do konecníku, zatímco utahují a uvolnují svaly pánevního dna (jako byste drzeli nebo zastavili proud moci).3

Abyste Kegel správne vykonali, budete potrebovat:6

 • Relaxujte svaly bricha, stehna a hýzdí pri normálním dýchání
 • Najdete svaly pánevního dna výse
 • Utáhnete svaly pánevního dna tak, jako kdybyste se pokouseli zastavit mocení, drzte jej 3 sekundy a pak se uvolnete po dobu 3 sekund. Opakujte v sadách po 10, trikrát denne.

Jak je uvedeno výse, nedoporucuje se casto provádet Kegelovy cviky pri mocení; tato technika muze zvýsit riziko neúplného vyprazdnování mocového mechýre a infekcí mocových cest.2,4

Navíc by mel prípravek Kegels provádet podle doporucení; nadmerné cvicení svalu pánevního dna muze zhorsit príznaky dysfunkce pánevního dna v dusledku svalové únavy.3,6 Pozitivní výsledky lze ocekávat behem nekolika týdnu az mesícu praxe Kegel.6

Mluvte s poskytovatelem zdravotní péce, pokud máte príznaky nebo máte riziko vzniku dysfunkce pánevního dna nebo pokud potrebujete dalsí instrukce, jak provádet cvicení v pánevním dna. Nekdy muze být doporuceno hodnocení s fyzioterapeutem pánevního dna.2

Video: Jak delat cvicení Kegel

Níze uvedené video poskytuje zenám pokyny, jak delat cvicení Kegel. K dispozici jsou také samostatná videa s pokyny pro muze.

Ovoce a zeleniny spojené s kourením

Ovoce a zeleniny spojené s kourením

Podle nové studie, publikované v casopise Nicotine & Tobacco Research a vedené výzkumnými pracovníky na univerzite v Buffalu, muze jíst ovoce a zeleniny potlacit nutkání kourit, coz usnadnuje zvyk kopnout a udrzet ji pryc. Studie, která je první longitudinální studií, která analyzovala vazbu mezi odvykání kourení a konzumací ovoce a zeleniny, zahrnovala 1 000 kuráku z okolí U.

(Health)

Úrovne vitamínu D klesají behem zimních mesícu u zen se zdravotními stavy

Úrovne vitamínu D klesají behem zimních mesícu u zen se zdravotními stavy

Zeny se zdravotním problémem, jako je artritida a diabetes, mají mnohem vetsí pravdepodobnost, ze v zime budou mít nedostatecné mnozství vitaminu D, nez v léte, uvádí nový výzkum, který byl predstaven na výrocním zasedání Spolecné spolecnosti pro klinickou patologii (ASCP). Zdravotní odborníci jiz dlouho vedí, ze hladina vitaminu D u vsech lidí klesá v zime, zejména v severní cásti zeme.

(Health)