cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Veteráni, kterí kourí, jsou vystaveni vyssímu riziku zneuzívání alkoholu

Nový výzkum overuje predchozí studie Dr. Timothy Durazzo a jeho kolegu, které ukazují, ze kourení, zatímco se snazí prestat pít alkohol, zhorsuje ucení, pamet a jiné kognitivní schopnosti, které brání úspesné sobestacnosti.

Závislost na alkoholu, cigarety a armáda

Dr. Durazzo komentuje:
"Vzhledem k nasim silným a dusledným výzkumným zjistením jak u veteránu, tak u civilistu o spatných úcincích chronického kourení, opravdu doufáme, ze programy pro odvykání kourení budou pro nase stávající válecné bojovníky v cinné sluzbe stále dostupné."

Aktivní vojáci v USA mají o 10 procent vyssí míru kourení nez obyvatelé USA. Kdyz se voják stane neaktivním, statisticky vykazují vetsí riziko alkoholu a zneuzívání návykových látek, stejne jako dusevní nemoci.
V roce 2007 bylo hláseno více nez 375 000 pacientu v oblasti veteránu, kterí trpeli problémem zneuzívání návykových látek a témer 500 000 dalsích pacientu melo závislost na nikotinu. Podle autoru mají cigarety a alkohol, kdyz jsou kombinovány, silnejsí hanlivý vliv na kognitivní funkce a biologii mozku.
Dr. Darazzo vysvetluje:
"Nase výsledky naznacují, ze je velkou prioritou nabídnout komplexní lécbu pro odvykání kourení pro vsechny pacienty, zejména pro ty, kterí hledají lécbu alkoholu a zneuzívání návykových látek, vzhledem k vysokému výskytu kourení u techto jedincu."

Genetické promenné

Drívejsí studie ukázaly, ze rozdíly v genech COMT a BDNF mají vliv na kognitivní funkce. V dusledku toho se vedci snazili zjistit, zda varianty v techto genech vysvetlují podstandardní kognitivní výkonnost, kterou neustále videli u svých pacientu s kourením na alkoholu.
Durazzo a jeho tým studovali 70 veteránu, kterí hledali lécbu závislosti na alkoholu. Zkoumali úcinky kourení cigaret a genetických vlivu na kognitivní funkci po nejméne 1 mesíci strízlivosti.
Nálezy odhalily po kontrole vlivu techto genotypu, ze kuráci vykazovali výrazne horsí nez nekuráci pri hodnocení obecné inteligence, ucení a pameti, globálních kognitivních schopností a rychlosti zpracování. Kriticky bylo ve skupine s kourením spojeno více let kourení s horsími kognitivními funkcemi.
Kompletní fungování v techto oblastech muze pomoci jednotlivcum zaclenit lécbu, kterou dostávají do svého kazdodenního zivota. Obecne platí, ze zjistení zverejnená v Hranice, potvrdila jejich drívejsí výzkum a poskytuje podporu rostoucímu hnutí, aby se programy na abstinenci kourení staly castejsími na pocátku lécby alkoholu a zneuzívání návykových látek. Studie casto uvádejí, ze kuráci mají vetsí riziko relapsu na alkohol nebo látky nez u nefajcíku.
Napsal Kelly Fitzgerald

Vse, co potrebujete vedet o astma varianty kasle

Vse, co potrebujete vedet o astma varianty kasle

Obsah Príciny Príznaky Diagnóza Lécba a prevence Kasel varianta astma je typ astmatu, který je vyznacen suchým, neproduktivním kaslem. Na rozdíl od jiných typu astmatu, osoba trpící kaslem varianta astma casto nemá zádné tradicní príznaky astmatu, jako je sípání nebo dusnost.

(Health)

Zranení pri nárazu na vrchní cást hlavy "prísnejsí"

Zranení pri nárazu na vrchní cást hlavy "prísnejsí"

Kdyz se vydáme do zacátku nového skolního roku, zacne se mnoho fotbalových týmu. Ackoli týmové sporty jsou skvelým zpusobem, jak deti posílit své sebevedomí a zvýsit fyzickou aktivitu, existují urcitá rizika spojená s kontaktními sporty, vcetne otresu. Nyní, nedávná studie od Americké akademie pediatrie zkoumá, jak by lokalizace nárazu mohla ovlivnit závaznost otresu.

(Health)