cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Tarceva (erlotinib) dobrá alternativa k chemoterapii u nekterých pacientu s rakovinou plic, ve Velké Británii

Podle dnesního oznámení spolecnosti Roche byla Tarceva (erlotinib), orální lécba rakoviny plic, oficiálne udelena jako monoterapie první linie pro lécbu pacientu s pokrocilými formami nemalobunecného karcinomu plic (NSCLC) s urcitou mutací, címz je usetrí pred chemoterapií.
Aktivacní mutace je lokalizována v proteinu EGFR (receptor epidermálního rustového faktoru) NSCLC nádoru. Muze zmenit strukturu proteinu EGFR, coz zvysuje jeho aktivitu, coz muze vést k akceleraci rustu bunek, rozdelení bunek a rozvoji metastáz - kdy se rakovina rozsírí do jiných cástí tela.
Podle odhadu má jeden z deseti západních lidí a témer jeden ze trí asijských lidí s NSCLC mutace aktivující EGFR. Vedci se domnívají, ze priblizne tri a pul tisíce pacientu z Velké Británie by mohlo tuto lécbu vyuzít kazdorocne.
Nová licence vychází z údaju z nekolika studií, vcetne dvou studií fáze III, EURTAC a OPTIMAL, které hodnotily západní a asijské populace. Obe studie zkoumaly pacienty s mutací EGFR a dosáhly podobného výsledku, který vykazoval témer dvojnásobný cas, tj. 9,2 mesíce pacientu u nekterých populací zijících bez progrese onemocnení ve srovnání s 5,2 mesíce u pacientu lécených chemoterapií.
Dr. Liz Toy v Royal Devon a Exeter Foundation NHS Trust rekl:

"Ukázalo se, ze erlotinib významne prospívá pacientum s rakovinou plic bez ohledu na jejich mutacní stav po chemoterapii. Tato indikace je vzrusující zprávou pro mnoho pacientu s rakovinou plic s touto mutací, protoze by mohly mít pri této cílené lécbe lepsí odpoved bez nutnosti okamzitá chemoterapie. "

Výsledky studie EURTAC ukázaly, ze lécba první lécby prípravkem Tarceva (erlotinib) témer zdvojnásobila dobu, kdy lidé v západní populaci zili s pokrocilým NSCLC s mutací EGFR (tj. V prumeru 9,7 mesícu) bez toho, aby se jejich onemocnení postupovala ve srovnání s prumerným u pacientu, kterí dostávali chemoterapii. To predstavuje významné 63% snízení rizika zhorsení onemocnení ve srovnání se standardní chemoterapií (pomer rizika = 0,37, s
Výsledky studie OPTIMAL byly u asijské populace podobné, coz odhalilo, ze erlotinib témer ztrojnásobil prumernou dobu, kdy lidé v Cíne s touto odlisnou formou rakoviny plic zili, tj. 13,7 mesícu, aniz by se jejich onemocnení zhorsovala ve srovnání s 4,6 mesíce u tech, kterí dostávali chemoterapii pomer rizika = 0,16, svalová smrt v porovnání s 36% pacientu lécených chemoterapií (str
Vyrázka a prujem byly hláseny jako nejbeznejsí nezádoucí úcinky. Bezpecnostní profily studií byly podobné tem, které byly uvedeny v predchozích studiích. Erlotinib je inhibitor TKI (inhibitor tyrosin kinázy), moderní trída léku a mnohem konkrétneji zamerená nez existující chemoterapeutická léciva. Erlotinib nemá vedlejsí úcinky obvykle spojené s chemoterapií, jako je nevolnost, zvracení, horecka, vypadávání vlasu nebo infekce. Gefitinib je jedinou dalsí licencovanou medikací v této tríde.
Pro lécbu pokrocilého nebo metastatického NSCLC bez ohledu na stav pacienta s EGFR je erlotinib ve Spojeném království jiz schválen jako udrzovací lécba prímo po pocátecní chemoterapii a jako druhá lécba u progresivních onemocnení, která jiz dostala jeden cyklus chemoterapie. Ve druhém rádku erlotinib zvýsil celkové prezití o 6,7 mesícu oproti 4,7 mesíci nejlepsí podpurné péce samostatne.

Rakovina plic

S více nez 39 000 nových prípadu rakoviny plic diagnostikovaných kazdý rok v Británii je jedním z nejvetsích zabijáku rakoviny.
Pouze 25% pacientu s rakovinou plic prezije jeden rok a pouhých 8% prezívá po dobu peti let. Kazdorocne zabíjí 3000 zen ve srovnání s rakovinou prsu a tvrdí, ze úmrtí na rakovinu u muzu je spojeno s rakovinou prostaty, pankreasu, ledvin a zaludku.
Priblizne 80% rakoviny plic je ve Spojeném království zpusobeno NSCLC a navzdory skutecnosti, ze se jedná o nejvetsí zabiják Rakouska ve Spojeném království, rakovina plic dostávají méne nez 4% vládního výzkumu, ve srovnání s priblizne 20% u prsu, 12% kolorektální a 8% u rakoviny prostaty.

EGFR u rakoviny plic

EGFR je protein, který expanduje pres bunecnou membránu. Epidermální rustový faktor (EGF) se váze na cást proteinu EGFR, který sedí na vnejsí strane bunky. Vazba zpusobuje aktivaci EGFR proteinu, který naopak spoustí komplexní signalizacní kaskádu v bunce, která vede k událostem, jako je zrychlený bunecný rust, bunecné delení a rozvoj metastáz (rust nádoru a rozsírení do dalsích cástí tela). Mutace v genu EGFR, které mení strukturu proteinu EGFR, mohou vést ke zvýsené aktivite, kterou lze nalézt u nekterých NSCLC nádoru.

Erlotinib (Tarceva)

Erlotinib je lék bez chemoterapie pro lécbu pokrocilého nebo metastatického NSCLC a podává se perorálne jednou denne. Úspesne inhibuje EGFR, bílkovinu podílející se na rustu a vývoji rakoviny. Erlotinib je registrovaná ochranná známka spolecnosti OSI Pharmaceuticals, LLC, clena globální skupiny spolecností Astellas.
Napsal Petra Rattue

Jaká je strevní mikrobiota a lidský mikrobiom?

Jaká je strevní mikrobiota a lidský mikrobiom?

Obsah Jaká jsou lidská mikrobiota a mikrobiologie? Jaká je strevní mikrobiota? Proc je dulezitá lidská mikrobiota? Nové poznatky o mikrobiómu Lidské telo je hostitelem zhruba 100 bilionu mikrobu. Oni presahují lidské bunky v tele 10 na 1. Nedávné vedecké pokroky v genetice znamenají, ze lidé vedí mnohem víc o mikrobech v tele.

(Health)

Stredomorská strava muze zpomalit kognitivní pokles, zabránit Alzheimerove chorobe

Stredomorská strava muze zpomalit kognitivní pokles, zabránit Alzheimerove chorobe

Nové hodnocení dospelo k záveru, ze stredomorská strava je dobrá pro mozku, poté, co zjistila, ze lidé, kterí dodrzují dietu, mají mensí pravdepodobnost kognitivního poklesu a vývoje Alzheimerovy nemoci. Výzkumníci tvrdí, ze vetsí dodrzování stredomorské stravy muze mít prospesné kognitivní funkce pro mladsí a starsí dospelé.

(Health)