cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Vzrust obezity "kvuli poklesu v cvicení, ne nadmerné stravování"

Studie od Stanfordské univerzity hlásí Americký zurnál lékarství naznacuje, ze nárust obezity v USA je pravdepodobne kvuli zvýsenému sedavému zivotnímu stylu v celém národe a nejezdí prílis mnoho kalorií.

Výzkumníci dospeli k tomuto záveru poté, co studovali údaje za posledních 20 let z amerického Národního pruzkumu o zdraví a výzive (NHANES), který ukazuje, ze mezi americkými - zejména mezi mladými zenami - dochází k prudkému poklesu fyzické aktivity volného casu zvýsením prumerného indexu telesné hmotnosti (BMI), zatímco spotreba kalorií zustala ponekud stabilní.

Vedoucí autor Uri Ladabaum, docent medicíny na Stanfordské univerzitní lékarské fakulte, a kolegové analyzovali trendy v oblasti obezity, obezity v pasu, fyzické aktivity a príjmu kalorií u dospelých Americanu az do roku 2010.

V roce 2010 více nez polovina amerických zen nezaznamenala zádné volnocasové cvicení

Více nez polovina (51,7%) dospelých zen v USA nevykázala v roce 2010 zádnou fyzickou aktivitu volnocasových aktivit. Tento podíl je témer trojnásobný, jaký byl v roce 1994, kdy 19,1% dospelých amerických zen uvedlo, ze nevykonávají cvicení.

Pro muze, zatímco podíl, který v roce 2010 nezaznamenal zádnou fyzickou aktivitu pro volnocasové aktivity, byl nizsí nez u zen, tedy 43,5%, to je témer ctyrnásobek 11,4% muzu, kterí uvedli, ze v roce 1994 nevykonávali.

Kdyz analyzovali údaje podle podskupin, tým nasel zeny, a zejména cerné a mexicko-americké zeny, projevily nejvetsí pokles v hláseném cvicení.

BMI a prumerná velikost pasu také stoupaly

Mezitím USA zaznamenaly ve stejném období prumerný index telesné hmotnosti v prumeru o 0,37% rocne, pricemz nejvíce dramatický nárust byl u mladých zen.


Osoba je povazována za abdominálne obézní, pokud má obvod pasu 88 cm (34,65 in) nebo více pro zenu a 102 cm (40,15 in) nebo více pro muze.

Tým také zkoumal zmeny abdominální obezity, které nekterí povazují za nezávislý rizikový faktor smrti, a to i u lidí s normálními BMI, a proto jsou ve tvaru "jablka" povazovány za rizikovejsí nez "hruskovité" pro stejnou výsku a hmotnost.

Osoba je povazována za abdominálne obézní, pokud má obvod pasu 88 cm (34,65 in) nebo více pro zenu a 102 cm (40,15 in) nebo více pro muze.

Výzkumníci zjistili, ze prumerná velikost pasu vzrostla o 0,37% rocne u zen a 0,27% u muzu.

Zjistili, ze abdominální obezita vzrostla jak u zen s normální a nadváhou, tak u muzu pouze u muzu s nadváhou.

Prof. Ladabaum ríká, ze tyto zmeny nastaly pri absenci významných zmen v spotrebe kalorií:

"Na úrovni populace jsme zjistili významnou souvislost mezi úrovní volnocasové aktivity, ale nikoliv denním príjmem kalorií a nárustem jak BMI, tak obvodu pasu."

Ackoli on a jeho kolegové nezkoumali druhy konzumovaných potravin, dokázali vypocítat celkovou denní spotrebu kalorií, tuku, sacharidu a bílkovin v daném období. Zjistili, ze se za posledních 20 let významne nezmenily.

"Zustává sporné, zda samotná nadváha zvysuje riziko úmrtí," ríká Prof.Ladabaum, "ale trendy v obezite bricha mezi nadváhou se týkají rizik spojených se zvýseným obvodem pasu nezávisle na BMI."

"Problémové trendy u mladsích dospelých"

Zatímco zvýsený príjem kalorií je casto obvinován ze soucasné epidemie obezity v USA, vedci tvrdí, ze v jejich studii nenalezli zádné dukazy, jak to dokládá prof. Ladabaum:

"Nase nálezy nepodporují populární predstavu, ze nárust obezity ve Spojených státech lze pripsat predevsím trvalému zvysování prumerného denního kalorického príjmu Americanu."

Také varuje, ze zatímco se zdá, ze míra obezity se v USA vyrovnává, jejich "analýzy poukazují na neklidné trendy u mladsích dospelých, u zen a na prevalenci brisní obezity, stejne jako na pretrvávající rasové / etnické rozdíly".

V lednu 2014, Zdravotní novinky dnes hlásil, jak studie z Kansas State University naznacuje, ze méne sedí a více pohybuje zlepsuje zdraví a kvalitu zivota. Výzkumníci ukázali, ze lidé, kterí to mají, mají nizsí riziko chronických onemocnení, vcetne onemocnení srdce, cukrovky, mrtvice, rakoviny prsu, rakoviny tlustého streva a dalsích.

Proc jsou pacienti, kterí trpí rakovinou prsu, náchylní k nárustu hmotnosti?

Proc jsou pacienti, kterí trpí rakovinou prsu, náchylní k nárustu hmotnosti?

Zeny, které prezijí rakovinu prsu, mají vetsí váhu v následujících letech nez zeny, které nemely rakovinu - zvláste pokud mají rodinnou anamnézu onemocnení - podle nové studie. Zeny lécené chemoterapií jsou zvláste ohrozeny zvýsením telesné hmotnosti, tvrdí výzkumníci z Johns Hopkins Kimmel Cancer Center v MD Baltimore.

(Health)

Toxoplasma vakcína se blízí novému zjistení molekuly bunky

Toxoplasma vakcína se blízí novému zjistení molekuly bunky

V USA je 60 milionu lidí - a miliardy ve zbytku sveta - infikovaných parazitem, který zpusobuje toxoplazmózu. Infekce zrídka zpusobuje príznaky, ale tehotným zenám a tem, kterí mají oslabený imunitní systém, muze vzplanout a zpusobit závazné zdravotní problémy. Dosud neexistuje zádná vakcína, ale vedci se zavírají na jednu.

(Health)