cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Vedci identifikují genovou mutaci spojenou se vzácnou poruchou prevence puberty

Nová studie vedená výzkumnými pracovníky z University College London v Británii a univerzity v Miláne v Itálii identifikovala genetickou mutaci, která muze být zodpovedná za stav, který zpomaluje nebo zabranuje pubertu, známému jako Kallmannuv syndrom.
Vedci zjistili, ze mutace v genu nazvaném SEMA3E zastavuje produkci GnRH a zabranuje pubertu.

Kallmannuv syndrom je vzácná zdedená porucha, která se odhaduje na priblizne 1 z 10 000 az 86 000 lidí v USA a je castejsí u muzu. Stav je charakterizován zpozdeným nástupem nebo neprítomností puberty, vedle snízeného nebo zmenseného pocitu vune.

Kallmannuv syndrom je zpusoben genetickými mutacemi, které interferují s hormonem uvolnujícím gonadotropin (GnRH). GnRH je uvolnován nervovými bunkami nebo neurony v mozku a je zodpovedný za spoustení puberty.

Pokud je diagnostikován dostatecne brzy, muze být Kallmannuv syndrom lécen hormonální injekcí. Bylo vsak zjisteno pouze priblizne 40% genetických mutací zodpovedných za tento stav, coz znamená, ze diagnóza je casto zpozdena, protoze je tezké potvrdit její prítomnost.

Vedoucí studie Dr. Anna Cariboniová z Ústavu oftalmologie University College v Londýne (UCL) a oddelení farmakologických a biomolekulárních ved na Milánské univerzite identifikovala dalsí genetickou mutaci zodpovednou za Kallmannuv syndrom nazvaný SEMA3E.

A co víc, tým presne urcil, jak genetická mutace zpusobuje stav.

Gen SEMA3E zastavuje migraci nervových bunek odpovedných za produkci GnRH

Dr. Cariboni a jeho kolegové dospeli k záverum - nedávno publikováno v Journal of Clinical Investigation - analýzou krevních vzorku dvou bratru s Kallmannovým syndromem za pouzití kombinace exome sekvenování a výpocetního modelování.

Z tohoto duvodu identifikovali spolecnou mutaci v genu nazvaném semaphorin 3E (SEMA3E), který byl zodpovedný za nedostatek GnRH u obou bratru.

Analýzou mysích modelu geneticky modifikovaných tak, ze chybí ze SEMA3E a tím, ze znovu vytvorí mutaci SEMA3E a testuje ji v nervových bunkách v tkánové kulture, tým zjistil, ze SEMA3E obvykle chrání nervové bunky, které jsou odpovedné za regulaci sexuální reprodukce. Tyto nervové bunky rostou v nosu vyvíjejících se plodu predtím, nez cestují do mozku a produkují GnRH.

Nicméne, kdyz je mutant SEMA3E, nervové bunky zemrou behem cesty z nosu do mozku, coz znamená, ze GnRH není produkován a puberta nedochází.

Tým ríká, ze nejenze jejich nálezy byly pridány do seznamu genetických mutací, o nichz je známo, ze zpusobují Kallmannuv syndrom, pouzívají techniky, které by mohly být pouzity k identifikaci dalsích mutací zapojených do tohoto stavu, stejne jako screening pro takové mutace.

Vedci dodávají:

"Ukázali jsme, ze sekvencování exomu v kombinaci s nástroji bioinformatiky, modely tkánové kultury a analýza geneticky modifikovaných mysí umoznuje identifikaci a funkcní popis genu podílejících se na vývoji a nemoci GnRH neuronu.

Predpokládáme proto, ze nase studie vyvolá prímý screening mutace SEMA3E u pacientu s Kallmannovým syndromem a povede ke zvýsené aplikaci sekvence exomu pro zjistení genu Kallmannuv syndrom a poskytne výchozí bod pro mechanistické studie vývoje a deficitu neuronu GnRH.

V cervenci 2014, Zdravotní novinky dnes hlásené na studii více nez 180 000 zen, které zjistily vek, kdy dospívající dívky dosáhly puberty, mohou být ovlivneny sadou genu, které zdedí jeden rodic.

FDA oznamuje návrh na regulaci elektronických cigaret

FDA oznamuje návrh na regulaci elektronických cigaret

Americká administrativa pro potraviny a léciva oznámila návrh rozsírit soucasnou regulaci tabáku o e-cigarety. Návrhy budou znamenat, ze nezletilí mladsí 18 let nebudou schopni je zakoupit. E-cigaretový prumysl se v posledních mesících podrobil rozsáhlé kontrole poté, co byly vzneseny obavy ohledne zdravotních dusledku zarízení.

(Health)

Vylécit plesatost? Kmenové bunky prinásejí nadeji

Vylécit plesatost? Kmenové bunky prinásejí nadeji

Podle americké asociace na ztrátu vlasu dve tretiny muzu zazijí ztrátu vlasu ve veku 35 let. Ovsem zeny jsou také postizeny, coz predstavuje 40% vsech ztrátových vlasu. Ovlivnuje sebevrazdu a emocionální pohodu, podmínka byla obtízná. Ale studie z roku 2014 prinásí nadeji - ve forme kmenových bunek generujících lidský vlasový folikul.

(Health)