cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby."Pozoruhodné" genetické zmeny se mení v krátké historii francouzských Kanadanu

Vedci vyzývají k vytvorení katalogu genetického sekvenování pro vsechny populace poté, co objevili "podstatné" rozdíly v genetické variaci v relativne krátkém 400letém období francouzské kanadské populace.

Vedci z univerzity v Montrealu a univerzitní nemocnice v Sainte-Justine zjistili, ze genomový podpis dnesních 6 milionu francouzských Kanadanu "prosel bezkonkurencní zmenou lidských dejin v pozoruhodne krátkém casovém horizontu".

Populace zdedila svuj genetický fond od prvních 8 500 francouzských osadníku, kterí kolonizovali novou Francii pred 400 lety.

Studie, publikovaná online v roce 2008 PLOS Genetics, ze vzácné genetické varianty se v populaci zmenily více, nez se ocekávalo.

Dr. Alan Hodgkinson, co-první autor a postdoctorální kolega na Sainte-Justine, ríká:

"Díky této první hloubkové genomové analýze více nez 100 francouzských Kanadanu jsme byli prekvapeni zjistením, ze [méne nez] 20 generací se distribuce a relativní podíl vzácných, potenciálne skodlivých variant zmenily více, nez jsme ocekávali. "

Unikátní podpis francouzské kanadské populace by mohl slouzit jako "ideální model" ke studiu demografických vlivu na lidskou genetickou rozmanitost, tvrdí výzkumní pracovníci. To by mohlo pomoci identifikovat mutace spojené s onemocnením specifickým pro populaci.

Doposud dodávají, ze zmeny relativního podílu vzácných mutací byly prokázány pouze na pomerne dlouhých casových pásmech.

Autori navrhují, aby jejich nálezy byly vysvetleny specifickými úcinky populace francouzské kolonizace v Kanade - "demonstrují, ze nedávná zakladatelská událost a následné kolonizacní události mohou mít znacný skodlivý dopad na genomy."

Rychlá genetická variace mohla být ovlivnena také zakladateli pocházejícími z ruzných regionu ve Francii nebo v jiných evropských zemích a autori vysvetlují nerovným pomerem pohlaví osadníku v Quebecu více nez desetkrát více muzu nez zen.

"I kdyz z genetiky populace chápeme, ze vetsina variant bude vzácná," zjistení vedcu mluví o potrebe "pokracujícího sekvenování izolovaných nebo poloizolovaných populací", ríkají autori, a uzavírají:

"Krome zvlástního prípadu francouzského kanadského obyvatelstva tato studie zduraznuje dulezitost místních demografických událostí pri formování genetických variací a potrebu vytváret katalogy lidské genetické variace zalozené na poctu obyvatel."

Vysoká porodnost a genetická izolace

Prekvapující nárust vzácných variací u francouzských Kanadanu pripisuje vedci puvodní porodnosti.

Kolonie byla také geneticky izolovaná z Francie a výmena s jinými nefrancouzskými komunitami v téze zemepisné oblasti byla omezená, "protoze emigrace se prakticky zastavila po roce 1759, tesne pred anglickým dobytím."

Ve skutecnosti vedci ríkají, odhaduje se, ze 90% soucasného kanadského genetického fondu je vysledováno puvodnímu obyvatelstvu.

Dr. Philip Awadalla, hlavní autor a hlavní resitel ve studii, ríká, ze výzkumy mají zdravotní dusledky:

"Skutecnost, ze dve velmi blízké populace (francouzské versus francouzské Kanadany) shromazdují takový prebytek rozdílu u vzácných variant, má významné dusledky pro návrh genetických studií, vcetne identifikace mozných skodlivých mutací spojených s onemocneními specifickými pro tuto populaci."

Zlepsení doby prezití srdce po transplantaci - vek a kde se to deje

Zlepsení doby prezití srdce po transplantaci - vek a kde se to deje

Podle studie provedené výzkumnými pracovníky Johns Hopkins je u pacientu s transplantací srdce podstatne vyssí pravdepodobnost, ze prezijí nejméne deset let po jejich operaci, jestlize podstoupili postup pred dosazením veku 55 let v nemocnici, která provádí nejméne 9 transplantací srdce za rok. Studie je publikována v breznovém vydání Annals of Thoracic Surgery.

(Health)

Maminka "jíst a zvlástní gene vliv chutové preference pro zivot

Maminka "jíst a zvlástní gene vliv chutové preference pro zivot

Takze si myslís, ze vís, proc touzís po cokoláde? Nebo sushi? Nebo ananas? No nová studie zjistila, ze to, co zena jí behem svého tehotenství tvaruje stravovací preference dítete pozdeji v zivote. Díte je obklopeno a vyzivováno na plodové vode, která je naplnená chutí toho, co maminka jedla.

(Health)