cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Lécba psoriázy nezvysuje riziko závazných nezádoucích kardiovaskulárních príhod, zdá se

Neexistují zádné presvedcivé dukazy, které by spojily nekteré léky psoriázy se závaznými nezádoucími kardiovaskulárními príhodami, navzdory rade predbezných zpráv, které zrejme ukazují, ze výzkumníci z Baylor Research Institute, Dallas, Texas, JAMA (casopis Americké lékarské asociace). Autori analyzovali nekolik studií, které srovnávaly biologické terapie pro chronickou plakovou psoriázu s placebem.
Behem posledních deseti let ukázalo nekolik studií souvislost mezi autoimunitními chorobami a chronickým systémovým zánetem a následným kardiovaskulárním rizikem, který prichází s zánetem. Psoriáza je autoimunitní onemocnení. Vedci tvrdí, ze kontrolní zánet muze pomoci minimalizovat kardiovaskulární onemocnení.
Predbezné zprávy naznacily pocet pacientu s psoriázou lécených anti-IL-12/23 lécivými prípravky (RCAS) (hlavní nezádoucí kardiovaskulární príhody) vcetne srdecního infarktu, cerebrovaskulární príhody nebo kardiovaskulární smrti u RCT (randomizované kontrolované studie). U studií, které hodnotili protinádorový nekrotický faktor alfa (TNF-?), také pro lécbu psoriázy, byl také hlásen mensí pocet nezádoucích úcinku.
Caitriona Ryan, M.B., B.A.O., B.Ch., a tým provedli metaanalýzu, aby zjistili, zda mohou být lécivé prípravky pro lécbu chronické psoriázy spojeny s MACEs. Shromázdili a prozkoumali údaje o 22 randomizovaných kontrolovaných studiích s anti-IL-12/23 cinidly (ustekinumab a briakinumab) a anti-TNF-? cinidly (adalimumab, etanercept a infliximab) u dospelých s chronickou psoriázou v plaku. Na techto zkouskách se zúcastnilo 10 183 úcastníku. Primárním výsledkem merení bylo MACE behem placebem kontrolované fáze lécby u úcastníku, kterí dostali alespon jednu dávku studovaného léku nebo placeba.
Anti-IL-12/23 studie - z 3 179 pacientu 10 melo opal, ve srovnání s nulou z 1 474 lécených placebem.
Studie s anti-TNF-? agens - z 3 585 jedincu pouze 1 mel MACE, ve srovnání s 1 z 1 812 lécených placebem.
Autori napsali:

"Tato metaanalýza neukázala významné zvýsení rizika MACEs spojených s pouzitím anti-IL-12/23 cinidel. Omezení této studie nám nicméne brání stanovit, zda tyto léky exponují pacienty s psoriázou na zvýsené kardiovaskulární prístup k údajum na úrovni pacienta pro tyto studie neposkytl zádný ze sponzoru studie, coz vyloucilo pouzití statisticky robustnejsí analýzy casu od události.
Malý pocet MACE, které se vyskytly v placebem kontrolovaných fázích techto studií, a omezená doba trvání fází kontrolovaných placebem snizují sílu této metaanalýzy, aby se zjistila zmena rizika. "

Dodali:
"Prestoze RCT jsou v soucasné dobe kritériem standardem pro merení klinické úcinnosti pri lécbe psoriázy, jsou tyto studie navrzeny tak, aby odhalily rozdíly v závaznosti psoriázy v reakci na lécbu behem krátké doby lécby a jsou casto podhodnocené a prílis krátké na to, dlouhodobé nezádoucí úcinky.Provádené peclivé posouzení techto otázek je duvodem k tomu, aby pacientum v techto studiích nejlépe slouzil a tem, kterí jsou léceni, jakmile jsou drogy schváleny. "

Chronic Psoriasis Plaque

Priblizne 80% az 90% lidí s psoriázou má tento typ. Pacient má zvednuté oblasti zanícené pokozky pokryté plaky - stríbrite bílý supinatý pokozku. Na plaketách se vytvárí vlockovaná bílá akumulace mrtvé kuze, která se nazývá merítko.
Plaque psoriasis nejcasteji postihuje lokty, nehty, kmen, skalp a kolena. Muze se vsak objevit na jakémkoli povrchu pokozky.
Stupnice se uvolní a je vyloucena z desek. Ovlivnené oblasti jsou obecne velmi suché a svedcící, nekdy i bolestivé - muze dojít k popraskání kuze.
Napsal Christian Nordqvist

Vsechno, co potrebujete vedet o tofu

Vsechno, co potrebujete vedet o tofu

Obsah Výhody Výziva Prípravné tipy Rizika Tofu je vyroben ze sójových sýru. Je prirozene bez lepku a má nízkou hodnotu kalorií. Obsahuje zádný cholesterol a je vynikajícím zdrojem zeleza a vápníku. Je dulezitým zdrojem bílkovin, zejména u veganu a vegetariánu. Tofu je k dispozici pro nákup v obchodech se zdravou výzivou a on-line.

(Health)

Trvalé chrápání u detí muze poskodit jejich zdraví

Trvalé chrápání u detí muze poskodit jejich zdraví

Nový výzkum naznacuje, ze mnozí rodice detí, kterí casto spí ve spánku, si neuvedomují, ze by to mohlo být skodlivé pro zdraví a kvalitu zivota jejich detí. Vedci zjistili, ze priblizne 5% detí trpelo na nekolik nocí týdne. Studie - vedená Göteborskou univerzitou ve Svédsku - je publikována v casopise Journal of Laryngology & Otology.

(Health)