cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Probiotika mohou být skodlivá pro pacienty s akutní pankreatitidou

U pacientu s pokrocilou akutní pankreatitidou jsou probiotika spojeny se zvýsenou úmrtností a ve skutecnosti neznizují riziko dalsí infekce, podle clánku publikovaného 14. února 2008 v Lancet.
Infekcní komplikace a související zvýsené riziko úmrtí jsou hlavním problémem pri péci o pacienty s akutní pankreatitidou, rychlým zánetem slinivky brisní. Priblizne jedna petina vsech pacientu s tímto onemocnením má nekrotizující pankreatitidu, která má 10-30% úmrtnost, obvykle pripisovaná temto infekcním komplikacím. Tyto komplikace se predpokládají, ze jsou vyvolány nadmerným rustem bakterií malého streva. Dríve bylo navrzeno, ze profylaktické pouzití probiotik, nekdy nazývané "dobré" bakterie, by mohlo minimalizovat infekcní komplikace udrzením rustu bakterií tenkého streva pod kontrolou. Teoreticky by to pomohlo obnovit funkci gastrointestinální bariéry a upravit imunitní odpoved.
K testování této teorie provedl profesor Hein Gooszen, University Medical Center Utrecht, Nizozemsko a kolegové randomizovanou, dvojite zaslepenou placebem kontrolovanou studii. Bylo testováno 296 pacientu s predpovedenou tezkou akutní pankreatitidou: 152 s probiotiky a 144 s placebem. V kazdé skupine pacienti vykazovali podobné klinické charakteristiky a závaznost onemocnení. Náhodná prirazení byla provedena behem 72 hodin od nástupu príznaku, kdy se podá probiotický prípravek nebo placebo, kazdý podáván enterálne, prostrednictvím trávicího traktu dvakrát denne po dobu 28 dnu. Po dobu trvání prijetí a po 90 dnech sledování byli vsichni pacienti sledováni na prípadné infekcní komplikace, napríklad: infikovaná nekróza pankreatu; bakterémie, prítomnost bakterií v krvi; zápal plic; urosepsa, závazný typ infekce mocových cest; nebo infikovaný ascites, tekutina v peritoneální dutine bricha.
Pacienti s infekcními komplikacemi byli v obou skupinách podobní. 46 pacientu (30%) ve skupine podávaných probiotik a 41 (28%) ve skupine s placebem. Nicméne mnohem více pacientu zemrelo ve skupine probiotik 24 (16%) oproti 9 (6%). Ve skupine probiotik se u devíti pacientu vyvinula strevní ischémie, u které dochází k zánetu v dusledku nedostatecné zásoby krve a osm z nich trpelo smrtelným následkem. Ve srovnání s touto komplikací se u zádného pacienta ve skupine s placebem nezjistil.
Záverem autori doporucují podávat probiotika u pacientu s rizikem tezké akutní pankreatitidy: "Nase nálezy ukazují, ze probiotika by nemela být podávána rutinne u pacientu s predpovedenou tezkou akutní pankreatitidou a ze konkrétní slození pouzité v tomto prípade by melo být zakázáno Bylo by sporné, zda by jiné kombinace kmenu vedly k ruzným výsledkum, ale dokud nebude skutecný mechanismus skutecne odhalen, podávání probiotik u pacientu s predpovedenou tezkou akutní pankreatitidou musí být povazováno za nebezpecné. "
Zduraznují, ze to není metoda bezpecného osetrení. "Nejdulezitejsí je, ze probiotika jiz nelze povazovat za neskodné prídavky k enterální výzive, zvláste u kriticky nemocných pacientu nebo u pacientu s rizikem neokluzivní mezenterické ischemie."
Probiotická profylaxe v predpovedené tezké akutní pankreatitide: randomizovaná, dvojite zaslepená, placebem kontrolovaná studie
Marc GH Besselink, Hjalmar C van Santvoort, Erik Buskens, Marja A Boermeester, Harry van Goor, Harro M Timmerman, Vincent B Nieuwenhuijs, Thomas L Bollen, Bert van Ramshorst, Ben JM Witteman, Camiel Rosman, Rutger J Ploeg, Menno A Brink , Alexander W. Schaapherder, Cornelis HC Dejong, Peter J Wahab, Cees JHM van Laarhoven, Erwin van der Harst, Casper HJ van Eijck, Miguel A Cuesta, Louis MA Akkermans, Hein G Gooszen, pro Nizozemskou studijní skupinu akutní pankreatitidy
Lancet, 14. února 2008
DOI: 10.1016 / S0140-6736 (08) 60207-X
Kliknete sem pro abstrakt
Napsal Anna Sophia McKenney

Velikost má zálezitost: Zeny najdou velké penisy atraktivnejsí

Velikost má zálezitost: Zeny najdou velké penisy atraktivnejsí

Nakonec je debata skoncena: velikost je dulezitá a zeny preferují muze s vetsími balícky, protoze predpovídají muzské sexuální pritazlivost, uvádí nová studie v casopise Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Studie, kterou provedla australská národní univerzita, ukázala, ze cím vyssí je muz, tím vetsí je vliv penisu na jeho sexuální pritazlivost.

(Health)

Ztráty kourení matek se mohou projevit v oblicejových pohybech plodu

Ztráty kourení matek se mohou projevit v oblicejových pohybech plodu

Pilotní studie provedená výzkumnými pracovníky z univerzit Durham a Lancaster ve Velké Británii naznacuje, ze skodlivé úcinky kourení behem tehotenství mohou být odrazem pri pohybu obliceje nenarozených detí. Tyto ultrazvukové snímky ve 32. týdnu tehotenství ukazují zvýsené pohyby v ústech a na tvári v plodu kourení matky (v horní cásti) ve srovnání s nekuráckou matkou (dnem).

(Health)