cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Úmrtí související s policií by mela být zaznamenána americkými agenturami pro verejné zdraví

Údaje o poctu osob zabitých policií ao poctu policistu zabitých v souladu s povinností by mely být zaznamenávány a zprístupnovány siroké verejnosti kazdý týden. To je záver nové zprávy publikované v casopise PLOS Medicine.
Nová zpráva pozaduje, aby byl pocet úmrtí souvisejících s vymáháním práva v USA povazován za "oznamovací podmínku".

Vedoucí autor Nancy Kriegerová, profesorka sociální epidemiologie na Harvard T.H. Chan School of Public Health v Bostonu, MA a kolegové ríkají, ze takové informace jsou "obavami o verejné zdraví" a poznamenávají, ze úmrtí související s vymáháním práva ovlivnují blahobyt rodin a komunit zemrelých.

"Proto jsou úmrtí související s vymáháním práva údaje o verejném zdraví, a nikoliv pouze údaje o trestní spravedlnosti," dodávají.

Krieger a kolegové ríkají, ze zatímco pocet policistu zabitých v USA je dobre zdokumentován - prostrednictvím Národního policejního dustojníka Memorial Fund - to samé nelze ríci pro pocet osob zabitých policií.

Autori poznamenávají, ze v soucasné dobe je jedinou platformou, která sleduje pocet Americanu zabitých policisty, internetová stránka, Opatrovník v cervnu 2015, nazvaný The Count.

Na základe informací z "regionálních zpravodajských stredisek, výzkumných skupin a projektu s otevreným zdrojovým kódem" spolecnost The Counted poskytuje údaje o stavu Americanu zabitých policií a dalsími orgány cinnými v trestním rízení v reálném case.

Autori zpráv konstatují, ze na webových stránkách je odhaleno, ze více nez 500 Americanu bylo zabito policisty od 1. ledna 2015 do 9. cervna 2015 - coz je dvojnásobek, který by byl ocekáván na základe odhadu Federálního úradu pro vysetrování USA (FBI) coz si myslí, ze zduraznuje potrebu shromazdovat presnejsí údaje v USA.

"Je prekvapující, ze se my v USA musíme spoléhat na britské noviny, které by umoznily systematické vcasné pocítání poctu osob zabitých policií," ríká Krieger a kolegové.

Úmrtí související s vymáháním práva by mely být "podmínkou,

Autori tvrdí, ze je mozné, aby verejné zdravotnické agentury v USA sbíraly údaje o poctu osob zabitých policejními dustojníky, pricemz uvedla, ze údaje o mnoha dalsích "ohlasovacích podmínkách" jsou jiz shromázdeny a predkládány Centrám pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) - informace, které jsou zprístupneny verejnosti prostrednictvím týdenní zprávy.

Autori proto pozadují, aby se údaje o úmrtí souvisejících s vymáháním práva - zahrnující jak pocet osob zabitých policií, tak pocet policistu zabitých v souladu s povinností - byly povazovány za podmínku podléhající oznamovací povinnosti, coz znamená, ze tyto informace by mely být shromazdovány a zprístupnovány verejnosti kazdý týden.

Krieger a jeho kolegové písí:

"Existuje jiz mechanismus politiky. Je nacase, aby verejné zdravotnické organizace uplatnovaly svou schopnost vcas informovat verejnost o zivotne dulezitých údajích o úmrtnosti související s vymáháním práva, které jsou rozhodující pro blaho spolecenství a politického orgánu sám."

Autori zduraznují, ze takové údaje by mohly pomáhat predcházet budoucím úmrtím a poskytovat informace o rasových rozdílech - coz je otázka, která v USA nadále vyvolává spor.

Ve zpráve autori prezentují údaje, které ukazují míru cernobílých amerických muzu ve veku 15-34 let, kterí byli policií zabiti za posledních 50 let. V roce 1965 byli cernosi osmkrát casteji policisté zabiti nez belosi. Zatímco tato míra klesla do roku 2005, údaje ukazují, ze cernosstí muzi jsou jeste trikrát vetsí pravdepodobnost, ze budou zabiti policií nez belosi.

"Tyto modely ukazují jak na pretrvávání problému, tak na moznosti zmeny," poznamenávají autori.

V ríjnu letosního roku generální prokurátor Loretta Lynch odhalil, ze ministerstvo spravedlnosti (DOJ) zacne pilotovat open-source platformu podobnou platforme pouzívanou spolecností The Counted, aby sledovala pocet úmrtí souvisejících s policisty.

"Vcasné údaje o verejném zdraví týkající se vsech úmrtí souvisejících s vymáháním práva, které jsou poskytovány systémem hlásitelných podmínek podléhajících hlásení, budou o to dulezitejsí pro poskytování duveryhodného zdroje údaju a overení, pokud bude navrhovaný pilot DOJ úspesný, a také udrzitelné minulosti nadcházejících prezidentských voleb v listopadu 2016 ", uzavírají autori.

Minulý mesíc, Zdravotní novinky dnes ze Tasers, který v soucasné dobe pouzívá 16 000 policistu ve více nez 107 zemích, muze být pro zdraví srdce skodlivejsí nez dríve.

Zustante v bezpecí v hotovosti Riot, britstí lékari ríkali

Zustante v bezpecí v hotovosti Riot, britstí lékari ríkali

Pri lécbe pacientu by lékari, kterí pracují v oblastech s nepokojem ve Velké Británii, meli být obzvlást opatrní, aby ochránili své praktiky, ríká MDDUS, odborná pojistovna, která se zabývá lékari a zubními lékari v celé Velké Británii. MDDUS ríká, ze praktictí lékari by meli pri poskytování sluzeb svým pacientum za potenciálne nebezpecných okolností prijmout "rozumný prístup".

(Health)

Ockování proti HPV muze být uzitecné jak pro chlapce, tak pro dívky

Ockování proti HPV muze být uzitecné jak pro chlapce, tak pro dívky

USA jsou doprovázeny nekolika dalsími místy, kde se doporucuje rutinní ockování chlapcu proti lidskému papilomaviru, krome rozsírené praxe programu pro vsechny dívky. Autori studie v The BMJ ríkají, ze taková politika muze prinést uzitecný prínos pro nekteré muzské populace.

(Health)