cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nové pokyny pro pediatrickou plicní hypertenzi

Kazdý rok se témer 1 z 500 detí narodí s plicní hypertenzí, potenciálne smrtelným onemocnením srdce a plic. Nyní byly v casopise zverejneny první pokyny pro diagnózu a lécbu Obeh.
Nové pokyny prinásejí nadeji detem s plicní hypertenzí.

Nové pokyny jsou výsledkem spolupráce mezi American Heart Association (AHA) a American Thoracic Society (ATS) a byly vytvoreny interdisciplinárním týmem 27 lékaru, zalozený na datech z více nez 600 studií.

Stávající smernice pro diagnostiku a lécbu plicní hypertenze u dospelých nejsou povazovány za pouzitelné u detí kvuli ruzným základním prícinám onemocnení.

Deti s plicní hypertenzí mají zpravidla blokády v plicních tepnách, címz je pro pravou srdecní komoru tezsí pumpovat krev v plicích.

Mohou zazít dusnost a mdloby a mohou vypadat modre kvuli nedostatku kyslíku.

Zatímco plicní hypertenze muze být izolovaným stavem zpusobeným obehovými problémy v plicích, casto se vyskytuje jako komplikace jiných vázných problému se srdcem nebo plicemi. Patrí sem vrozená srdecní choroba, bronchopulmonální dysplázie, která je formou chronické choroby plic a vrozená bránicová kýla.

Deti s membránou hernií se rodí s dírou v bránici, která zpusobuje, ze se brisní orgány pohybují v hrudi a zabranují správnému vývoji plic.

Neosetrená, plicní hypertenze muze vést ke zdravotnímu postizení nebo ke smrti ze srdecního selhání.

Cílem pokynu je zvýsit úroven péce

Cílem nových pokynu je poskytnout základnu pro nejlepsí péci v prípadech pediatrické plicní hypertenze.

Nabízejí praktické rady o:

  • Klasifikace typu plicní hypertenze
  • Osvedcená a objevující se lékarská a chirurgická terapie
  • Vhodná a schválená lécba a dávkování
  • Optimální komplexní péce o pacienta, vcetne poradenství o podpurné péci, sociálních aspektech péce a praktické rady týkající se omezení pohybu a cestování
  • Poradenství o úloze stredisek plicní hypertenze nabízející specializovanou lécbu.

Pokyny také zduraznují oblasti, kde je zapotrebí více výzkumu a poskytují poradenství rodicum a poskytovatelum zdravotní péce o obtízných otázkách.

Mezi takové otázky patrí pouzití redidel krve, jak zjistit, zda se díte s plicní hypertenzí muze bezpecne zapojit do pohybu nebo pohybu v rovine a jak vysoká nadmorská výska muze zpusobit nebo zhorsit plicní hypertenzi.

Dr. Stephen Archer, vedoucí lékaru na Queensove univerzite v Kanade a spoluresitel výboru pro psaní pokynu, uvádí, ze deti s plicní hypertenzí mohou mít celozivotní zdravotní problémy nebo predcasne zemrou, zejména u tech, kterí nejsou správne diagnostikováni a léceni.

Nicméne se správnou diagnózou a lécbou ve specializovaném centru ríká, ze výhled mnoha z techto detí je vynikající.

On pridává:

"Kdyz jsou deti diagnostikovány s plicní hypertenzí, rodice se casto cítí beznadejní. Je vsak dulezité, aby rodice vyhledávali lékare a strediska, které pravidelne vidí tyto deti, a mohou jim nabídnout prístup k nové molekulární diagnostice, nové lékové terapii a novým prístrojum stejne jako operace, které byly nedávno vyvinuty. "

Dr. Steven Abman je spolupredseda výboru pro pediatry, pediatrický pulmonolog a profesor pediatrie na Colorado School of Medicine a detské nemocnici v Denveru. Poznamenává, ze zatímco nové smernice poskytují základ pro péci o deti s plicní hypertenzí, zustává obrovská potreba konkrétnejsích údaju a výzkumu, aby se dále zlepsily výsledky pro deti s tímto stavem.

Zdravotní novinky dnes hlásené v prubehu letosního roku naznacují, ze u matek, kterí uzívají antidepresiva v prubehu tehotenství, je pravdepodobnejsí, ze porodí deti s plicní hypertenzí.

Sít krveplánu byla úspesne vytvorena z kmenových bunek

Sít krveplánu byla úspesne vytvorena z kmenových bunek

Vedci vytvorili krevní cévy u mysí pomocí lidských kmenových bunek, coz vedlo k mozným novým lécbám kardiovaskulárních onemocnení, podle pruzkumu publikovaného v casopise PNAS Early Edition. Výzkumníci z Massachusetts General Hospital (MGH) extrahovali vaskulární prekurzorové bunky odvozené od lidských pluripotentních kmenových bunek (iPSC) - reprogramované dospelé bunky podobné embryonálním kmenovým bunkám - od jedné skupiny zdravých dospelých osob a od jiné skupiny s diabetem 1. typu T1D).

(Health)

366 milionu diabetiku po celém svete, alarmující úmrtí, nebot epidemie se stále zhorsuje

366 milionu diabetiku po celém svete, alarmující úmrtí, nebot epidemie se stále zhorsuje

Jedna osoba umírá na cukrovku kazdých sedm vterin v celosvetové epidemii diabetu, která se stále zhorsuje, s 366 miliony diabetiku po celém svete, s rocním poctem úmrtí 4,6 milionu a faktorem o zdravotní péci ve výsi 465 miliard dolaru. Jedná se o nový atlas Diabetes, který je v nedávné dobe zverejnen na lisabonském zasedání EASD (Evropské asociace pro studium diabetu), pred týdnem pred summitem OSN o nekomunikovatelných nemocech (International Non-Communicable Diseases - NCD).

(Health)