cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nové pokyny pro pediatrickou plicní hypertenzi

Kazdý rok se témer 1 z 500 detí narodí s plicní hypertenzí, potenciálne smrtelným onemocnením srdce a plic. Nyní byly v casopise zverejneny první pokyny pro diagnózu a lécbu Obeh.
Nové pokyny prinásejí nadeji detem s plicní hypertenzí.

Nové pokyny jsou výsledkem spolupráce mezi American Heart Association (AHA) a American Thoracic Society (ATS) a byly vytvoreny interdisciplinárním týmem 27 lékaru, zalozený na datech z více nez 600 studií.

Stávající smernice pro diagnostiku a lécbu plicní hypertenze u dospelých nejsou povazovány za pouzitelné u detí kvuli ruzným základním prícinám onemocnení.

Deti s plicní hypertenzí mají zpravidla blokády v plicních tepnách, címz je pro pravou srdecní komoru tezsí pumpovat krev v plicích.

Mohou zazít dusnost a mdloby a mohou vypadat modre kvuli nedostatku kyslíku.

Zatímco plicní hypertenze muze být izolovaným stavem zpusobeným obehovými problémy v plicích, casto se vyskytuje jako komplikace jiných vázných problému se srdcem nebo plicemi. Patrí sem vrozená srdecní choroba, bronchopulmonální dysplázie, která je formou chronické choroby plic a vrozená bránicová kýla.

Deti s membránou hernií se rodí s dírou v bránici, která zpusobuje, ze se brisní orgány pohybují v hrudi a zabranují správnému vývoji plic.

Neosetrená, plicní hypertenze muze vést ke zdravotnímu postizení nebo ke smrti ze srdecního selhání.

Cílem pokynu je zvýsit úroven péce

Cílem nových pokynu je poskytnout základnu pro nejlepsí péci v prípadech pediatrické plicní hypertenze.

Nabízejí praktické rady o:

  • Klasifikace typu plicní hypertenze
  • Osvedcená a objevující se lékarská a chirurgická terapie
  • Vhodná a schválená lécba a dávkování
  • Optimální komplexní péce o pacienta, vcetne poradenství o podpurné péci, sociálních aspektech péce a praktické rady týkající se omezení pohybu a cestování
  • Poradenství o úloze stredisek plicní hypertenze nabízející specializovanou lécbu.

Pokyny také zduraznují oblasti, kde je zapotrebí více výzkumu a poskytují poradenství rodicum a poskytovatelum zdravotní péce o obtízných otázkách.

Mezi takové otázky patrí pouzití redidel krve, jak zjistit, zda se díte s plicní hypertenzí muze bezpecne zapojit do pohybu nebo pohybu v rovine a jak vysoká nadmorská výska muze zpusobit nebo zhorsit plicní hypertenzi.

Dr. Stephen Archer, vedoucí lékaru na Queensove univerzite v Kanade a spoluresitel výboru pro psaní pokynu, uvádí, ze deti s plicní hypertenzí mohou mít celozivotní zdravotní problémy nebo predcasne zemrou, zejména u tech, kterí nejsou správne diagnostikováni a léceni.

Nicméne se správnou diagnózou a lécbou ve specializovaném centru ríká, ze výhled mnoha z techto detí je vynikající.

On pridává:

"Kdyz jsou deti diagnostikovány s plicní hypertenzí, rodice se casto cítí beznadejní. Je vsak dulezité, aby rodice vyhledávali lékare a strediska, které pravidelne vidí tyto deti, a mohou jim nabídnout prístup k nové molekulární diagnostice, nové lékové terapii a novým prístrojum stejne jako operace, které byly nedávno vyvinuty. "

Dr. Steven Abman je spolupredseda výboru pro pediatry, pediatrický pulmonolog a profesor pediatrie na Colorado School of Medicine a detské nemocnici v Denveru. Poznamenává, ze zatímco nové smernice poskytují základ pro péci o deti s plicní hypertenzí, zustává obrovská potreba konkrétnejsích údaju a výzkumu, aby se dále zlepsily výsledky pro deti s tímto stavem.

Zdravotní novinky dnes hlásené v prubehu letosního roku naznacují, ze u matek, kterí uzívají antidepresiva v prubehu tehotenství, je pravdepodobnejsí, ze porodí deti s plicní hypertenzí.

Spánek apnoe muze mít skryté nebezpecí pro zeny

Spánek apnoe muze mít skryté nebezpecí pro zeny

Nová studie o spánkové apnoi odhaluje, ze by mohlo dojít ke skrytým nebezpecím - zvláste u zen, které mají tento stav - kdy se behem spánku prerusí dýchání. Zeny se spánkovou apnoe mohou vypadat zdrave, ale mají jemné príznaky, takze jejich problém spánku je casto spatne diagnostikován. Nový výzkum, vedený Ústavem osetrovatelské univerzity v Los Angeles (UCLA), ukazuje, ze autonomní odpovedi tela, které normálne kontrolují krevní tlak, srdecní frekvenci, pocení a dalsí základní funkce, nejsou u lidí s obstrukcí tak silní spánková apnoe, a jeste méne u zen.

(Health)

Narození "pripravuje mozek dítete na rozvoj"

Narození "pripravuje mozek dítete na rozvoj"

Výzkumníci naznacují, ze akt narození zpusobuje snízení specifické mozkové chemické látky, coz vyvolává senzorické mapy v príprave na prezití novorozence mimo delohu, podle studie zverejnené v casopise Developmental Cell. Mnoho savcu, vcetne mysí a lidí, má mapy mozku, které predstavují radu senzorických informací, ríkají výzkumníci z Japonska.

(Health)