cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Hyperaktívní mocový mechýr: Príznaky, mýty a mylné predstavy

Obsah

 1. Co je to OAB?
 2. Symptomy OAB
 3. OAB vs. stresová mocová inkontinence
 4. Mýty a mylné predstavy o OAB
Hyperaktívní mocový mechýr je bezný stav vyznacující se príznaky týkajícími se frekvence a naléhavosti mocení.

Ve Spojených státech dnes muze být hyperaktivní mocový mechýr (OAB) postizen az 40% zen a 30% muzu.

Sance na rozvoj OAB s vekem se zvysují, ale stav není vedlejsím produktem stárnutí. Vetsina prípadu OAB zacíná drobnými príznaky, které dlouhodobe pokrocily.

Co je to OAB?


Náhlá nutkání mocit, kdyz není mocový mechýr plný, muze být známkou hyperaktívního mocového mechýre.

OAB popisuje spíse skupinu mocových symptomu nez specifickou nemoc. Je to bezná podmínka po celém svete.

Také se nazývá nestabilní nebo drázdivý mocový mechýr a osoby s OAB mají casto náhlé neovladatelné nutkání na mocení, i kdyz není mocový mechýr plný.

Obvykle mocový mechýr dostane signál z mozku, aby se vyprázdnil, kdyz byl naplnený, nebo drzel asi 2 sálky moci. Svalovina sverace se uvolní a sval detruzoru uzavírá moc.

Kdyz se nekde v tomto procesu vyskytne nejaké narusení, mohou nastat symptomy a inkontinence OAB.

Na základe dvou nejvetsích pruzkumu OAB, které byly provedeny az do dnesního dne, studie EPIC a studie Národního hodnocení nadhodnocených mechýru, se míra OAB u osob nad 18 let pohybuje od 11 do 16 procent.

Prurezová studie amerických muzu a zen ukázala, ze 8 procent muzu hlásí casté symptomy OAB a nekdy 17 procent. Ve stejné studii 20 procent zen hlásilo casté symptomy OAB a obcas 30 procent.

Ruzné etnické skupiny mohou mít rozdílné míry prevalence u OAB. Nekteré studie ukázaly zvýsenou míru OAB u afroamerických muzu a zen, stejne jako u hispánských muzu.

Symptomy OAB

Fyzické príznaky OAB se lisí, ale typicky zahrnují ztrátu kontroly moci a pocit, ze musejí casteji mocit.

Priblizne polovina pacientu s OAB také zaznamená naléhavou inkontinenci moce (UUI) nebo únik moci.

Muzi a zeny zaznamenávají rozdíly mezi príznaky na základe anatomických rozdílu.

Studie EPIC zjistila, ze zeny s OAB mohou casteji nez muzi vykazovat príznaky spojené s ukládáním moci. Studie také zjistila, ze muzi s OAB mají castejsí problémy s uvolnováním moci nez zeny.

Mezi nejcastejsí príznaky OAB patrí:


Symptom OAB muze být nutkání mocit pri slysení tekoucí vody.
 • naléhavost moci nebo neschopnost ovládat mocení
 • mocení více nez 8krát denne
 • nekontrolovatelné nutkání mocit spontánne, zvláste pri slysení tekoucí vody
 • nutnost probouzet behem noci k mocení
 • únik moci v dusledku nedodání do toalety
 • smácknutí
 • napetí nebo nepohodlí pri mocení

Zvýsení frekvence mocení a ztráta kontroly mocového mechýre jsou pouze príznaky stárnutí do znacné míry. Vsichni v jakémkoli veku mohou vyvinout OAB. Lékar by mel být také viden, pokud se príznaky stávají znepokojujícími nebo zatezují kazdodenní zivot.

Príznaky OAB mohou být zakázány. Jedna studie zjistila, ze míra, v níz byla produktivita práce snízena u lidí s OAB ve srovnání s temi, kterí nemají, byla zhruba ctyrikrát vyssí u muzu a trikrát vyssí u zen. Tyto míry jsou srovnatelné s rychlostí jiných dlouhodobých stavu, jako je astma.

Mnozí s OAB nepozadují pomoc od svého lékare, protoze nevedí, jak mluvit o svých príznacích, nebo si neuvedomují moznosti lécby.

Mnoho lidí s OAB také vyvaruje lécby z rozpaku. Národní asociace pro kontinent odhaduje, ze pouze 45% lidí s OAB hledá lécbu.

Americká asociace pro urologii nabízí tiskový kvíz, který usnadní zahájení rozhovoru o príznacích OAB.

K dispozici jsou také nástroje k sledování príznaku. K dispozici jsou bezplatné aplikace, které lze pouzít k monitorování príjmu tekutin, mocení a úniku. Deník mocového mechýre muze také pomoci sledovat pohyb tekutin telem.

Mnoho lidí s OAB také zazije emocní a dusevní symptomy jako dusledek fyzických príznaku onemocnení.

Dalsí komplikace OAB zahrnují:

 • sociální nebo pracovní úzkost
 • ztráta spánku nebo kvalita spánku kvuli potrebe mocit v noci
 • deprese casto související s nedostatkem spánku
 • snízil pocit intimity
 • napjaté vztahy s partnery
 • nizsí sebevedomí
 • snízenou fyzickou aktivitu

OAB vs. stresová mocová inkontinence

Stresová inkontinence moci není stejná jako u OAB. Stresová inkontinence moci (SUI) nastává, kdyz únik moci doprovází aktivity jako smích, lehký kasel nebo kýchání.

Zvedání a napínání muze také vyvolat únik moci u pacientu s SUI. Dokonce i stojící, ohýbání nebo chuze mohou stacit k úniku moci u stredne závazných az závazných prípadu SUI.

Na rozdíl od OAB, lidé s SUI obvykle nemají problémy s naléhavostí nebo cetností mocení. Lidé behem incidentu procházejí jen malým mnozstvím moci.

Zhruba jedna ze trí zen v USA má SUI. Bílé a hispánské zeny mají vetsí pravdepodobnost, ze vyvinou SUI nez afroamerické zeny. Nekolik dalsích faktoru muze také prispet k rozvoji SUI, jako jsou:

 • porod
 • poskození nervu
 • kourení
 • obezita
 • chronický kasel

Vetsina prípadu SUI je spojena s oslabením krku mocového mechýre. Vaginální porod, obezita, stárnutí a menopauza jsou také hlavní príciny SUI.

Provádení svalových cinností pánevního dna, ztráta hmotnosti nebo zastavení zvyku, jako je kourení, které vede k kasli, muze casto snízit nebo zlepsit symptomy SUI.Existují také minimálne invazivní moznosti chirurgického zákroku.

Stejne jako u OAB, lidé s SUI casto pocitují emocní a dusevní symptomy vedle fyzických symptomu tohoto onemocnení. Deprese, sociální úzkost a snízený pocit intimity jsou bezné.

Príznaky OAB jsou také nekdy zmatené s príznaky benigní hyperplasie prostaty (BPH), coz je rozsírení prostaty, které je bezné u muzu nad 50 let. Vetsina lidí s BPH se nekolikrát probouzí pres noc, aby mocila a mela pomalejsí a slabsí proud moci.

Pokud by horení, intenzivní bolest nebo krev doprovázely mocení, mel by okamzite navstívit lékare. Pokud dojde k úplnému zastavení moci, je treba také vyhledat lékare. Americký urologický asociát má index symptomu BPH, který muze být vyplnen dríve, nez osoba navstíví svého lékare.

Mýty a mylné predstavy o OAB

Existuje mnoho mylných predstav o OAB. Zatímco nekteré z nich mají základ ve vede, zjednodusují vzory nebo kladou prílis velký duraz na zrejmé vazby, mohou být skodlivejsí nez uzitecné.

Mnozí lidé, kterí nehledají lécbu OAB, byli informováni o faktech tohoto onemocnení.


Obvyklý mýtus o OAB spocívá v tom, ze je to proste soucást stárnutí nebo muze být rízena omezením príjmu tekutin.

Mezi bezné mýty patrí:

 • OAB je proste soucástí stárnutí
 • OAB u muzu je obvykle zpusobeno zvetsením prostaty nebo prostaty
 • OAB je výsledkem malého mechýre
 • Príznaky OAB jsou zpusobeny prehnanou cinností nebo aktivitou
 • OAB lze rídit omezením príjmu kapaliny
 • OAB je stav zeny
 • OAB je proste neco, s cím zijete
 • vsichni dostanou OAB nakonec
 • OAB má málo nebo zádné moznosti lécby
 • vetsina lidí s OAB nevidí s lécbou snízené príznaky
 • operace je jedinou mozností lécby pro OAB

Sladké, dietní nápoje spojené s rizikem deprese

Sladké, dietní nápoje spojené s rizikem deprese

Konzumace sladených nápoju, zejména sody nebo typu sumivého nápoje, je spojena s vyssím rizikem deprese, zatímco pití kávy je spojeno s mírne nizsím rizikem, podle nového výzkumu, který má být predlozen na neurologické konferenci v USA. Vedecký pracovník Honglei Chen z Národního ústavu zdraví ve výzkumu Triangle Park v Severní Karolíne v USA informuje tisk v prohlásení vydané v úterý: "Sladké nápoje, káva a caj jsou bezne konzumovány po celém svete a mají významné fyzické - a mohou mají dulezité dusledky pro dusevní zdraví.

(Health)

Vedci najdou prulomovou metodu zlepsení chemoterapie

Vedci najdou prulomovou metodu zlepsení chemoterapie

I kdyz chemoterapie zabíjí nádorové bunky, zpusobuje také poskození zbytku tela. Nicméne tým výzkumníku z Farmacie v lékárne v Jizní Karolíne objevil novou trídu léku, které mohou snizovat nezádoucí úcinky zpusobené chemoterapií pri poskození bunek. Objev se zdá, ze se vztahuje na ruzné formy rakoviny a muze potenciálne zlepsit úcinnost chemoterapie a následne prodlouzit dobu remisí.

(Health)