cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Jeden ze trí detí v Anglii koncí nadváhou nebo obézním základním skolám

Více nez jedno ze trí detí v posledním roce základní skoly v Anglii je bud nadváhou nebo obézní, podle nejnovejsích údaju z Národního programu pro merení detí (NCMP) zverejneného ve stredu.
NCMP uvádí, ze procento detí s nadváhou nebo obézním základním skolním vzdeláním v Anglii v roce 6 (poslední rok pred stredním vzdeláním, obvykle kdyz deti dosahují 10 nebo 11) se zvýsilo z 33,4% v roce 2010/2011 na 33,9% v roce 2011/2012 .
Na druhém konci skoly se vsak v recepci (trídní deti, které se pripojily ve veku 4 nebo 5 let), mezi rokem a lonskými údaji nedoslo k zádnému rozdílu: procentní podíl s nadváhou nebo obezitou zustal na 22,6% .

Klícová zjistení pro rok 2011/2012

Z hlavních zjistení z letosní zprávy NCMP vyplývá, ze:
  • Z 10 strategických regionálních zdravotnických orgánu (SHAs) melo severovýchodní Anglii nejvyssí procento obézních detí a detí s nadváhou (24,5%), zatímco jihovýchodní pobrezí melo nejnizsí (20,7%).

  • Londýn mel nejvyssí procento obézních a nadváhy roku 6 detí (37,5%), zatímco jihovýchodní a jihovýchodní pobrezí melo nejnizsí (30,8%).

  • Deti v 10% nejvíce znevýhodnených oblastech byly pravdepodobneji obézní (12,3% recepce a 24,3% roku 6) nez v 10% nejméne znevýhodnených oblastech (6,8% recepce a 13,7% roku 6).

  • Rok 6 detí v mestských oblastech (19,9%) bylo pravdepodobneji obézních nez jejich protejsky ve mestech a predmestích (16,3%) a venkovských oblastech (15,6%).

  • Podobný vzorec existoval i v recepci detí: mestské 9,8%, mesta a predmestí 8,1% a venkovské 7,8%.

  • Cernosské nebo cerné britské deti byly nejpravdepodobneji obézní v roce 6 (27,5%) a recepci (15,6%), zatímco cínské deti byly nejméne pravdepodobné (16,7% rok 6, 7,3% recepce).

Národní program merení detí (NCMP)

NCMP byl zrízen v roce 2005 pro Anglii a merí výsku a hmotnost detí v recepci a 6. roce. Cílem je podrobne sledovat prevalenci a trendy v detské nadváze a obezite. Data jsou vyuzívána národními tvurci politik a místními úrady, aby pomohli plánovat a poskytovat sluzby.

NCMP dává výsledky kazdého dítete své rodine s cílem zvýsit povedomí o potrebe a podporit volbu zdravého zivotního stylu.
NCMP také poskytuje celkový obraz o podílu záku v kazdé z následujících kategorií: "podváha", "zdravá váha", "nadváha" a "obezita".
Trusty pro primární péci (PCT) shromazdují údaje se spoluprácí ze skol, v souladu s pokyny oddelení pro obezitu v oblasti zdraví.
NCMP merí více nez 1 milion detí a je povazován za "nejsilnejsí schudku obezity u detí v Anglii", ríká Tim Straughan, výkonný reditel Informacního centra pro zdravotní a sociální péci (HSCIC), nezávislého orgánu, který shromazduje zdraví a informace o sociální péci v Engandu a zverejní zprávu NCMP.
"Zatímco letosní údaje budou mít velký význam pro rodice, poskytovatele zdravotní péce a tvurce politik, zpráva z prístího roku bude zvláste pozoruhodná, protoze to bude poprvé, kdy bude vysoký podíl detí v roce 6 merených v programu také mereno jako záci príjmu roku, "dodává.
Napsal Catharine Paddock PhD

Chromium: Prínosy pro zdraví, zdroje a potenciální rizika

Chromium: Prínosy pro zdraví, zdroje a potenciální rizika

Obsah Pozadavky Zdroje potravin Výhody a rizika Upozornení Chrom je základní stopový minerál, který muze zlepsit citlivost na inzulín a zvýsit metabolismus bílkovin, sacharidu a lipidu. Jedná se o kovový prvek, který lidé potrebují velmi malé mnozství. Existují omezené informace o presném mnozství chrómu, které potrebuje, a co delá, protoze studie dosud vedly ke konfliktním výsledkum.

(Health)

Dalsí muzi se stávají zdravotními sestrami

Dalsí muzi se stávají zdravotními sestrami

Poptávka po zdravotních sesterách se v posledních nekolika letech výrazne zvýsila a zatímco profese jsou prevázne zastoupeny zenami, stále více muzu se také zacalo stavet na poli. Podle studie amerického scítání lidu se sestry muzu stávají cím dál beznejsími. V roce 1970 pouze 2.

(Health)