cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová technika by mohla zvýsit míru prijatelnosti transplantace rohovky

Nový výzkum od University of Texas Southwestern Medical Center v Dallasu popisuje novou techniku, která muze být schopna zvýsit akceptovatelnost pacientu u transplantací rohovky. To je podle studie publikované v Americký zurnál transplantace.

Transplantace rohovky, oznacovaná také jako rohovkový step, je operace zahrnující odstranení celé nebo cásti poskozené rohovky. Pri pouzití zdravé rohovkové tkáne od vhodného dárce je nahrazena poskozená rohovka.

Podle organizace Eye Bank Association of America bylo v lonském roce provedeno priblizne 42 624 transplantací rohovky.

Výzkumný tým vedený Dr. Khrishenem Cunnusamym ríká, ze u priblizne 10% pacientu, kterí podstupují transplantaci rohovky, jejich tela odmítnou dárce. Z tohoto duvodu ríkají, ze sance, ze druhý transplantát bude pro tyto pacienty úspesný, jsou spatné.

S ohledem na tuto skutecnost tým provedl studii mysí ve snaze vyvinout metodu, která zvýsí akceptovatelnost transplantací rohovky u pacientu.

Deaktivace kombinace IFN-y a MHC '90% úspesná '

Vysetrovatelé zjistili, ze kdyz zablokovali pusobení interferonu-gama (IFN-y) - molekuly imunitního systému - transplantace rohovky byly prijaty v 90% prípadu u mysí, kterí meli stejný genotyp hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) jako jejich dárce.

Predchozí studie naznacují, ze IFN-y zpusobuje odmítnutí transplantací rohovky imunitním systémem a deaktivace molekuly muze zlepsit míru prijatelnosti transplantátu.

Vysetrovatelé vsak vysvetlují, ze tato nejnovejsí studie naznacuje neco jiného. Zjistili, ze pokud nebyl IFN-y deaktivován a MHC mysí nebyla shodná, vedlo to k 100% rejekci. To naznacuje, ze IFN-y muze jak aktivovat, tak potlacit imunitní systém, ale jeho pusobení závisí na genotypu MHC.

Dr. Jerry Niederkorn, profesor oftalmologie a mikrobiologie na University of Texas Southwestern a hlavní autor studie, komentuje tyto poznatky:

"Nase zjistení naznacují, ze ani samotné MHC, ani podávání samotné anti-IFN-? protilátky nezvysuje prezití stepu. Bylo vsak zjisteno, ze kdyz je kombinace MHC kombinována s terapií anti-IFN-?, je témer zaruceno dlouhodobé prezití transplantátu rohovky . "

Dr. Niederkorn dodává, ze technika podrobne popsaná ve své studii by byla nejvhodnejsí pro pacienty, u kterých existuje riziko odmítnutí transplantace rohovky, nebo pacientu, kterí jiz odmítli rohovku, spíse nez jedinci, kterí poprvé dostali transplantát rohovky.

Nicméne poznamenává, ze pred tím, nez lze metodu predlozit do klinických studií, je zapotrebí dalsího výzkumu.

"Pracujeme na vývoji protilátky IFN-? v ocní kapce," ríká Dr. Niederkorn. "Pak musíme otestovat, zda tato protilátka bude fungovat na zvírecích modelech."

Zdravotní novinky dnes nedávno hlásena studie naznacující, ze odrazy rohovky ve fotkách mohou pomoci pri resení zlocinu.

Deti s ADHD pravdepodobneji mají poruchy príjmu potravy

Deti s ADHD pravdepodobneji mají poruchy príjmu potravy

Nová studie naznacuje, ze deti s poruchou pozornosti s hyperaktivitou jsou s vetsí pravdepodobností nez s jinými detmi i se ztrátou kontrolního stravovacího syndromu - coz je stav podobný poruchám stravovací návyk. Záver naznacuje, ze obe podmínky mohou sdílet spolecný biologický mechanismus. Ztráta kontrolního stravovacího syndromu sdílí mnoho diagnostických kritérií s poruchou stravování u dospelých, vcetne neschopnosti prestat jíst, i kdyz si to jednotlivec preje.

(Health)

Juvenilní artritida - faktory spojené s lepsí lécbou

Juvenilní artritida - faktory spojené s lepsí lécbou

Podle JAMA jedna tretina pacientu s juvenilní idiopatickou artritidou (JIA), kterí zacali uzívat etanercept, vykazovala vynikající odpovedi. Etanercept, schválený pred 10 lety americkým úradem pro lécivé prípravky (FDA) a Evropskou agenturou pro lécbu JIA, je spojen s mladsím vekem na pocátku lécby JIA, nízkými mírami postizení pri vstupu do studie a mensím poctem nemocí modifikujících uzívání antirevmatik pred zahájením lécby etanerceptem.

(Health)