cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Jedna dobrá snídane denne udrzuje prírustek hmotnosti

Jíst dobrou snídani a uvolnit se z vasich snacking návyku muze poskytnout klíc k vedení zdravejsí zivot a zabránit prírustek hmotnosti, nová studie ukazuje.
Kdyz si snídáte své hlavní jídlo a vynecháte cas na svacinu, pomuzete se vyhnout prírustkum hmotnosti, studijní programy.

Nezdravé prírustek hmotnosti je problém, který musí mnoho Americanu resit a které programy, které vedou státy podporující zdravé stravovací návyky, se snazí predcházet. Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) 36,5% dospelých a priblizne 17% detí ve Spojených státech zije s obezitou.

Nadmerná hmotnost také zvysuje riziko vzniku závazných onemocnení nebo onemocnení, vcetne srdecních onemocnení, cukrovky typu 2 a nekterých typu rakoviny.

Výzkum o výzive, zdravých stravovacích návycích a zpusobu, jakým nase dieta ovlivnuje nás kazdodenní zivot, se provádí pravidelne a nové objevy jsou stále hláseny. Napríklad analýza, která byla nedávno pokryta Zdravotní novinky dnes naznacuje, ze nekteré biomarkery by mohly predvídat úcinnost diety na snízení telesné hmotnosti.

Nová studie o vztahu mezi dopadem jídla a jejich frekvencí na prírustek hmotnosti nyní provedla Dr. Hana Kahleová z LLUPH v kalifornské univerzite Loma Linda University. Spolupracovala s kolegy z vlastní instituce a také s Ústavem pro klinickou a experimentální medicínu a Endokrinologickým ústavem, které sídlí v Praze v Ceské republice.

Jejich výsledky byly zverejneny v roce 2006 Vestníku výzivy, které spolecne napsal prof. Gary Fraser z LLUSPH. Dr. Kahleová predstaví poznatky na Mezinárodní konferenci o výzive v medicíne ve Washingtonu dne 29. cervence.

Úcastníci se zvlástními stravovacími návyky

Výzkumníci spolupracovali s úcastníky adventistské zdravotní studie 2 (AHS-2), snahou o sledování zdravotního zivota 96 000 adventistu sedmého dne z USA a Kanady.

AHS-2 se domnívá, ze populace adventistu je vystavena nizsím rizikum vzniku onemocnení, jako je hypertenze, srdecní choroby, rakovina nebo diabetes. To, jak naznacují výzkumníci, muze být díky svým specifickým stravovacím návykum.

Vedená Dr. Kahleovou, studie zahrnovala 50.660 dospelých jedincu z této populace, vsichni vek 30 let nebo starsí. Duraz byl kladen na moznou souvislost mezi kdy a jak casto lidé jedí a jejich index telesné hmotnosti (BMI).

Úcastníci meli ruzné typy a velikosti tela, vedci specifikují a jejich stravovací návyky a zdravotní výsledky byly sledovány v prumeru 7 let.

Na zacátku byli úcastníci pozádáni, aby vyplnili dotazník s podrobnými informacemi o jejich anamnéze, stravovacích praktikách, fyzické aktivite a dalsích relevantních informacích. Jak studie pokracovala, vyplnily následné formuláre, které prohlásily jakákoli závazná zdravotní událost. Záverecný následný dotazník informoval o tom, jak casto úcastníci bezne uzívali jídla a v jakých dnech.

Snídane je dobrá, vecere méne

Studie mela nekolik hlavních zjistení. V prvé rade ukázalo, ze lidé, kterí pravidelne jedli pouze jednu nebo dve jídla denne, meli pokles BMI. Naopak ti, kterí jedli více nez tri jídla denne, zvýsili svuj BMI a cím více pokrmu jedl, tím i snacky, tím vetsí je prírustek hmotnosti.

Výzkumníci také zjistili, ze lidé, kterí mají snídani, mají tendenci ztrácet vetsí váhu nez lidé, kterí se rozhodli preskocit snídani.

Co je jeste dulezitejsí, úcastníci, jejichz nejvetsí denní snídane bylo snídane, zaznamenaly velký pokles BMI, na rozdíl od tech, kterí si na obed nebo veceri podali nejvetsí jídlo.

Navíc výzkumníci zjistili, ze preskocení vecere dohromady a dlouhý, 18 nebo 19 hodinový, pres noc prispelo ke ztráte hmotnosti.

Dalsí dobré stravovací postupy, pozorují vedci, zahrnují ponechání 5 nebo 6 hodin mezi snídaní a obedem a zdrzení se lehkého obcerstvení po celý den.

Tato zjistení potvrzují, jaké predchozí studie provedené na mensích populacních vzorcích také vyvozovaly. Dulezitost snídane pro nasi stravu a její vliv na nase celkové zdraví je jiz dlouho ocenována, presto je to první nedávná analýza, která se má provést na tak velkém, neomezeném výberu populace.

Vek ovlivnuje BMI

Výzkumní pracovníci také zduraznili, ze existuje silná vazba mezi BMI a pokrocilým vekem. Podle nich úcastníci mladsí 60 let meli tendenci získat vetsí váhu, zatímco ti, kterí meli více nez 60 let, mely tendenci vykazovat ztrátu v BMI.

V této souvislosti upozornují, ze lidé mladsí 60 let, kterí mají více pozorných dietních návyku, kterí jedí snídani jako své hlavní jídlo, mají tendenci vyhnout se nárustu hmotnosti, který lze ocekávat ve své vekové kategorii.

"Pred 60 lety meli ti, kterí dríve denní spotrebu kalorií meli mensí prírustek hmotnosti," ríká profesor Fraser. "Behem desetiletí by byl velmi dulezitý celkový úcinek [pravidelného stravování velké snídane]," dodává.

Soucasne studie uvádí, ze tento rezim bude mít podobný vliv i na osoby nad 60 let, kterí prirozene ztrácejí váhu, coz by mohlo v nekterých prípadech vést k negativním zdravotním výsledkum.

Jasnejsí pochopení dopadu, ze frekvence jídla a dulezitost stravování na úrovních BMI nám mohou pomoci lépe a lépe informovane rozhodovat o nasich individuálních zdravotních a dietních potrebách.

Prectete si o vztahu mezi rakovinou tlustého streva a vysokým obsahem tuku.

Psi poskytují nový pohled na Chiariovy malformace u lidí

Psi poskytují nový pohled na Chiariovy malformace u lidí

Chiariova malformace je stav, který nastává, kdyz jsou dolní cásti mozku tlaceny smerem dolu k míse. Stav se odhaduje na 1 z 1 280 lidí. Nyní vedci odhalili oslabující úcinky tohoto stavu tím, ze studovali mozky plemen psích hracek.

(Health)

Vysoké vyuzití televize spojené se zvýsenou spotrebou nevyzádané posty

Vysoké vyuzití televize spojené se zvýsenou spotrebou nevyzádané posty

Vetsina z nás si vychutnává pred televizí a dívá se na nase oblíbené prehlídky nebo na film. Ale jak casto se ocitnete v dosahu popcornu nebo cipu soucasne? Podle nové studie, cím více hodin strávíme pred televizí, tím spíse se chystáme obcerstvit na nezdravé jídlo.

(Health)